UTLØPT

Audun Mortensen: Samleren. Roman trukket fra markedet.

329,-
I august 2015 utga Flamme Forlag romanen Samleren . 15. mai 2017 offentliggjorde forlaget at alt videre salg av boka stanses, boka trekkes tilbake fra bokhandlene og restopplaget makuleres. Jeg har to ubrukte eksemplarer til overs (329,- per stk), derfor denne annonsen. Samleren parafraserer/"plagierer" ca. 40 bøker og artikler, deriblant kriminalromanen The Burnt Orange Heresy (1971). To spørsmål jeg ofte stilles: 1) Hvorfor ikke klarere rettighetene før utgivelsen? 2) Hvorfor akkurat The Burnt Orange Heresy ? Svar: 1) Fordi det ville innebære: a) å understøtte de tilsynelatende eviggyldige, uforanderlige og logisk nødvendige betingelsene for litterær nyskaping, b) å understøtte inadekvate, uhensiktsmessige og misvisende lovregulerte krav om originalitet og autentisitet, c) å betvile romanens kunstneriske selvstendighet, d) å spolere - gitt at TBOH ble kreditert i kolofonen - ideen om to radikalt ulike lesninger av boka, først som en original , og deretter som en kopi når skrivemetoden ble offentliggjort. 2) Fordi jeg oppdaget at plottet var fullkomment egnet til å realisere en bok som Samleren , som er ment å skulle aktualisere noen allmennkulturelle spørsmål, deriblant: Hva betyr kunstnerisk frihet? Hvem bestemmer grensene for kunstnerisk ytringsfrihet? Hvem og hva er grensene ment å skulle gagne? Hvis selvplagiering tilsvarer plagiering, kan du da dømmes for voldtekt hvis du har masturbert? Hva betyr å uttrykke noe med egne ord ? Hva er egne ord ? Kan noen eie ord? Hvorfor ønsket selskapet King Digital Entertainment plc, utgiver av spillet Candy Crush Saga, å sikre seg rettighetene til ordene candy og saga ? Hvem bestemmer hvilke ord en skjønnlitterær forfatter skal velge å bruke? Hvem bestemmer hvilke setninger en skjønnlitterær forfatter skal velge å bruke? Hvem bestemmer hvordan en skjønnlitterær forfatter skal forfatte en roman? Hvem bestemmer verkshøyden til en roman? Hvem utvikler og bestemmer begrepet om originalitet ? Hvem bestemmer at originalitet er en forutsetning for å oppnå verkshøyde? Hvem bestemmer hvorvidt et verk er preget av litterær selvstendighet ? Hvem bestemmer betydningen av litterær selvstendighet ? Hvem bestemmer hvorvidt litterær selvstendighet baseres på kvantitativ eller kvalitativ egenart? Hvem bestemmer at et åndsverk i åndsverkslovens forstand må være et resultat av en individuelt preget skapende innsats ? Hvem bestemmer betydningen av individuelt preget skapende innsats ? Hvem og hva er bestemmelsene ment å skulle gagne? Hvem har makt til å bestemme et verks kunstneriske kvalitet? Hvordan dannes estetiske smaksdommer? Hvem har makt til å generalisere sine estetiske smaksdommer? Hvem har makt til å generalisere sine estetiske opplevelser? Hvorfor dominerer bestemte oppfatninger om litterær nyskaping, originalitet og autentisitet? Hvorfor blir bestemte oppfatninger til konvensjoner (dvs. vanemessig aksepterte)? Hvem og hva er konvensjonene ment å skulle gagne? Hvem kan kjøpe noens åndsverk og utgi det som sitt eget? Hvem kan betale en opphavsperson for å tie? Hvem og hva bestemmer bruken av kulturelt fellesstoff? Er verkene til Shakespeare uoriginale, uten litterær selvstendighet og ikke resultat av individuell skapende innsats, ettersom verkene hans hadde opphav i andre forfatteres verker? Er Nabokovs roman Lolita (1955) uoriginal, uten litterær selvstendighet og ikke resultat av individuell skapende innsats, ettersom den tyske forfatteren Heinz von Lichberg utga en novelle kalt Lolita i 1916, om piken Lolita, datter av en husvertinne som innlosjerer en jeg-forteller, som er en kultivert middelaldrende mann, og som innleder et forhold til den unge piken, som dør etter å ha født et jentebarn? Hva er den individuelle skapende innsatsen som gjør at en ordinær roman vanligvis antas å være original? Hva er galt med kopier? Er den falske varen, når den er avslørt, et angrep på selve ideen om at produkter har mening utover det rent funksjonelle, tekniske eller estetiske? Undergraver kopien, eller forfalskningen, en symbolikk det er investert store ressurser i? Hvem har kapital til å investere ressurser i slik symbolikk? Hvis Mona Lisa brant og Louvre stilte ut en tro kopi i ett rom og asken i et annet, hvilket rom ville du gått til? Kjøper betaler porto.
Ny eller brukt Ny

0693 Oslo

Rapporter annonse

FINN-kode 97153747
Sist endret 26. mai 2017 20:57