Bøker om frontkjempere, Nasjonal Samling, Quisling, landsvikoppgjøret

Til salgs
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på mail eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Bøker om frontkjempere, Nasjonal Samling, Quisling, Nazipropaganda.

Vegard Sæther - "En av oss" - Norske frontkjempere i krig og fred (2010)
2.Opplag. Bok med vareomslag. 391 sider + billedplansjer. (265 kr)

Vegard Sæther - "En av oss" - Norske frontkjempere i krig og fred (2011)
Heftet utgave. 391 sider + billedplansjer. Som ny. (150 kr)

Vegard Sæther - Frontsøstre (2015)
Norske kvinner under hakekorset.
Bok med vareomslag. 230 sider + billedplansjer. (Solgt)

Adolf Hitler - Min kamp I-II (1941)
Første bind. Et oppgjør.
Annet bind. Den nasjonalsosialistiske rørsle.
352 + 327 sider. Et forsatsblad mangler i begge bind. Litt slitt i indre fals. Reklamefolder for bøkene limt inn på forsatsblad. "Det er en bok det er umulig å komme utenom om en ønsker å vite hva nasjonalsosialismen er, og om en ønsker å få et bilde av av det nye Tysklands fører, Adolf Hitler". N.M. i Aftenposten. (2250 kr)

1 utgave - Sigurd Hoel - Møte ved milepelen (1947)
296 sider. (275 kr)

Sigurd Hoel - Møte ved milepelen (1947)
470 + 2 sider. 16.-20.tusen. (200 kr)

Sigurd Hoel - Møte ved milepelen (2009)
Bok med vareomslag. 296 sider. 296 sider. (175 kr)

Øystein Sørensen - Hitler eller Quisling. (1989)
Ideologiske brytninger i Nasjonal Samling 1940-1945.
Bok med vareomslag. 2. Opplag. 430 sider. (250 kr)

Straffesak mot Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling (1946)
646 sider + vitneliste. Innbundet utgave med opphøyede bind på ryggen. Litt slitasje på den ene omslagspermen. (500 kr)

Jan Magne Arntsen & Thor Geir Harestad - Triumf og tragedie - Historien om NS-minister Gulbrand Lunde (2012)
296 sider. Illustrert. (275 kr)

Jan Magne Arntsen & Thor Geir Harestad - Triumf og tragedie - Historien om NS-minister Gulbrand Lunde (2012)
Bok med vareomslag. 296 sider. Illustrert. Som ny. (300 kr)

Arvid Bryne - Vi sloss for Norge (2007)
Frontkjemper og motstandsmann - fiender i krig, venner i fred
Bok med vareomslag. 182 sider + billedplansjer. (275 kr)

Kjell Fjørtoft - Oppgjøret som ikke tok slutt (1997)
Bok med vareomslag. 251 sider + billedplansjer. (Solgt)

Kjell Fjørtoft - Veien til Østfronten. Krigens mange ansikter (1993)
Bok med vareomslag. (350 kr)

Kjell Fjørtoft - På feil side. Den andre krigen (1991)
Bok med vareomslag. 373 sider + billedplansjer. (300 kr)

Kjell Fjørtoft - De som tapte krigen (1995)
Bok med vareomslag. 478 sider + billedplansjer. (350 kr)

Kjell Fjørtoft - Lille-Moskva - den glemte krigen (1983)
Bok med vareomslag. 208 sider + billedplansjer. 3. Opplag. (265 kr)

Bjørn Westlie - Fars krig (2008)
Bok med vareomslag. 246 sider. (150 kr)

Bjørn Westlie - Oppgjør i skyggen av Holocaust (2002)
Bok med vareomslag. 180 sider. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (200 kr)

Svein Halse - Mot sammenbruddet. (1989)
Norsk soldat på Østfronten 1943-45.
Bok med vareomslag. 265 sider + billedpansjer. (300 kr)

Svein Halse - Mot sammenbruddet. (1989)
Norsk soldat på Østfronten 1943-45.
265 sider + billedpansjer. (265 kr)

Albert Wiesener - Lys over landssvikoppgjøret (1985)
Bok med vareomslag. 121 sider. Vedlagt avisutklipp. (175 kr)

Ingerid Hagen - Oppgjørets time. Om landssvikoppgjørets skyggesider.
2. Opplag. 2009.
Bok med vareomslag. 463 sider + billedplansjer. (250 kr)

Egil Ulateig - Veien mot undergangen (2003)
Historien om de norske frontkjempere.
3. Opplag. 296 sider + billedplansjer. (350 kr)

Egil Ulateig & Geir Brenden - Nordmennene på Østfronten. Bilder. (2005)
164 sider. Gjennomillustrert. 2. Opplag. (Solgt)

Egil Ulateig - Fordømte engler. Norske kvinner på østfronten (2012)
Bok med vareomslag. 319 sider + billedplansjer. (300 kr)

Odd Bergfald - Gestapo i Norge (1978)
Bok med vareomslag. 264 sider + billedplansjer. (250 kr)

Odd Bergfald - Gestapo i Norge (1978)
264 sider + billedplansjer. (200 kr)

1 utgave - Gestapo i Norge (1946)
Mennene, midlene og metodene.
187 + 1 sider + billedplansjer + utbrettsplansje. (300 kr)

Gestapo i Norge (uten år)
Mennene, midlene og metodene.
Utgitt av Norsk Kunstforlag. 226 sider + bilag. (175 kr)

Asbjørn Jaklin - De dødsdømte (2011)
25 menn. 25 henrettelser. Ett oppgjør.
Bok med vareomslag. 336 sider. Illustrert. (225 kr)

Asbjørn Jaklin - De dødsdømte (2011)
25 menn. 25 henrettelser. Ett oppgjør.
336 sider. Illustrert. (200 kr)

Major O. H. Langeland - Dømmer ikke (1948)
Bok med slitt vareomslag. 292 sider. 1 utgave. (Solgt)

Major O. H. Langeland - Dømmer ikke (1948)
292 sider. 1 utgave. (265 kr)

Oliver H. Langeland - Dømmer ikke (2010)
Bok med vareomslag. 255 + 16 sider. Illustrert. (300 kr)

Oliver H. Langeland - Forat i ikke skal dømmes (2010)
Bok med vareomslag. 210 sider. Som ny. (350 kr)

Oliver H. Langeland - Forat i ikke skal dømmes (1949)
1. utgave. Bok med litt slitt vareomslag. 196 sider. (Solgt)

Oliver H. Langeland - Forat i ikke skal dømmes (1949)
1. utgave. 196 sider. (Solgt)

Dag Ellingsen - Krigsprofitørene og rettsoppgjøret (1993)
Bok med noe slitt vareomslag. 237 sider. (200 kr)

Gustav Smedal - Patriotisme og landssvik (1949)
229 sider. (275 kr)

Gustav Smedal - Patriotisme og landssvik (1950)
228 sider. 2. Opplag. (275 kr)

Carl Jakhelln, August Lange & Olav Larssen - 3 fra Sachsenhausen (1945)
204 sider. Utbrettsplansje. Noen mindre bruksspor. (175 kr)

Carl Jakhelln, August Lange & Olav Larssen - 3 fra Sachsenhausen (1945)
204 sider. Utbrettsplansje. Ganske pen. (225 kr)

Carl Just, Egil M. Hopp, R.Halle - Krigens menn (1939)
Deres liv og karriere.
207 sider. Blix Forlag. (235 kr)

Osvald Harjo - Moskva kjenner ingen tårer (1956)
Bok med vareomslag. 2. Opplag. 226 sider. (Solgt)

Chr. Christensen - Den andre siden (1988)
165 sider. (200 kr)

Johan Nygaardsvold - Norge i krig 9. april - 7.juni 1940
Bok med vareomslag. 195 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Nils Johan Ringdal - Gal mann til rett tid. (1991)
NS-minister Sverre Riisnæs - en psykobiografi
224 sider. (175 kr)

Berit Nøkleby - Gestapo - Tysk politi i Norge 1940-45 (2003)
Bok med vareomslag. 288 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Berit Nøkleby - Josef Terboven - Hitlers mann i Norge (1992)
Bok med litt slitt vareomslag. 347 sider + billedplansjer. (175 kr)

Eirik Veum - Nådeløse nordmenn. Statspolitiet 1941-1945 (2012)
Bok med vareomslag. 1008 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Eirik Veum - Nådeløse nordmenn - Hirden 1933-1945 (2013)
Bok med vareomslag. 915 sider. Illustrert. 2. Opplag. (275 kr)

Eirik Veum - Nådeløse nordmenn (2014)
Gestapo 1940-1945.
Bok med vareomslag. 1160 sider. Illustrert. (275 kr)

Hans Fredrik Dahl - Vidkun Quisling - En fører blir til (1991)
Bok med vareomslag. 537 sider + billedplansjer. (225 kr)

Hans Fredrik Dahl - Vidkun Quisling - En fører for fall (1992)
Bok med vareomslag. 747 sider + billedplansjer. (Solgt)

Nordahl Grieg - Vidkun Quisling. Hvordan en fører blir til (1945)
19 sider. (200 kr)

Per Øyvind Heradstveit - Quisling. Hvem var han? (1976)
Bok med vareomslag. 2. Opplag. 269 sider + billedplansjer. (150 kr)

Arvid Bryne - Krig og sannhet (2012)
Langelandsaken og landssvikoppgjøret.
Bok med vareomslag. 314 sider. Illustrert. (Solgt)

Johs. Andenæs - Det vanskelige oppgjøret (1979)
Rettsoppgjøret etter okkupasjonen.
Bok med vareomslag. 295 sider. Illustrert. (275 kr)

Johs. Andenæs - Det vanskelige oppgjøret (1979)
Rettsoppgjøret etter okkupasjonen.
295 sider. Illustrert. (250 kr)

Sverre Hartmann - Fører uten folk. Quisling som politisk og psykologisk problem. (1959)
Bok med vareomslag. 318 sider. Navnetrekk forsatsblad. (225 kr)

Tone Bratteli & Hans B. Myhre - Quislings siste dager (1992)
Bok med noe slitt vareomslag. 207 sider. (200 kr)

Egil Ulateig - Dagbok frå ein rotnorsk nazist (1987)
Bok med vareomslag. 237 sider. Illustrert. Om frontkjempar Sverre
Ryen frå Gudbrandsdalen. (Solgt)

Svein Blindheim - Nordmenn under HITLERS fane - Dei norske frontkjemparane (1977) 256 sider + billedplansjer. (350 kr)

Svein Blindheim - Den lange reisen. Et oppgjør med krigen (2006)
Bok med vareomslag. 158 sider. Illustrert. (Solgt)

Baard H. Borge - "De kalte oss naziyngel". NS-barnas historie 1940-2002 (2002)
Bok med vareomslag. 259 sider. (250 kr)

Den norske nasjonalsosialismen. (2009)
Nasjonal Samling 1933-45 i tekst og bilder.
Bok med vareomslag. 223 sider. Rikt illustrert. (295 kr)

Den norske nasjonalsosialismen. (1982)
Nasjonal Samling 1933-45 i tekst og bilder.
Bok med slitt vareomslag. 223 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Bjørn Lindstad - Den frivillige. En frontkjemper forteller sin historie (2010)
Bok med vareomslag. 367 sider + billedplansjer. (Solgt)

Krigen i Norge. Fra Odderøya til Åndalsnes (1945)
64 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Per R. Johansen - Frontkjemper (1992)
Bok med litt slitt vareomslag. 213 sider. (475 kr)

Torolv Solheim - I solnedgangstider (1976)
Krigsminne 1940-45
Bok med noe slitt vareomslag. 402 sider. (250 kr)

Magne Haugland - I natt gjelder det! (2002)
512 sider. Rikt illustrert. 2. Utgave. (Solgt)

Aksel Berentsen - Ola Fritzner (1949)
En norsk kapteins kamp før og etter frigjøringen.
370 + 1 sider. (250 kr)

Henrik V. Ringsted - Omkring Tysklands fall (1945)
166 + 1 sider. (150 kr)

Ragnvald Jørgensen - Med blyant på Grini. De siste 8 måneder (1945)
127 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

General Fleischer efterlatte papirer (1947)
Bok med vareomslag. 216 sider + utbrettskart + fotoplansjer. Illustrert. (Solgt)

General Fleischer efterlatte papirer (1947)
216 sider + utbrettskart + fotoplansjer. Illustrert. (250 kr)

Torkel Hovland - General Carl Gustav Fleischer. Storhet og fall (2000)
3. Opplag. 448 sider + billedplansjer. (Solgt)

Rolf Ivar Jordbruen - Helvete på jord (2006)
Bok med vareomslag. 191 sider. Illustrert. (250 kr)

Bernt Rougthvedt - Med penn og pistol. En biografi om politiminister Jonas Lie (2010)
Bok med vareomslag. 430 sider. Illustrert. (285 kr)

Sverre Rødder - "Min ære er troskap" (1990)
Om politiminister Jonas Lie.
Bok med vareomslag. 238 sider + billedplansjer. (275 kr)

Sverre Rødder - "Min ære er troskap" (1990)
Om politiminister Jonas Lie.
238 sider + billedplansjer. (225 kr)

Terje Emberland & Matthew Kott - Himmlers Norge (2012)
Nordmenn i det storgermanske prosjekt.
Bok med vareomslag. 663 sider. Illustrert. Navnetrekk øverst forsatsblad. (300 kr)

Maria Quisling dagbok og andre etterlatte papirer (1980)
Bok med vareomslag. 191 sider + billedplansjer. (250 kr)

Sigurd Senje - Glemt soldat (2008) (Frontkjemper)
Bok med vareomslag. 147 sider + billedplansjer. Som ny. (350 kr)

Sigurd Senje - Glemt soldat (1983)
Historien om Ulf, norsk østfrontsoldat - ti år krigsfange i Sovjet.
157 sider. Laminerte permer. (275 kr)

Sigurd Senje - Glemt soldat (2011)
Heftet utgave. 147 sider. (150 kr)

Sigurd Senje - Forræder skutt (1981) (Frontkjemper)
138 sider. (Om en av de siste landssvikere som fikk dødsstraff) (Solgt)

K. Sporeland - Symboler (1943)
214 + 1 sider. Illustrert. Utbrettsplansjer.
Norsk anonym- og psevdonymleksikon opplyser at det var Karsten Langaker som skjulte seg bak pseudonymet K. Sporeland som forfatter av boken Symboler, utgitt på NS-forlaget Kamban i 1943. (Solgt)

Gunnar Strandenes - Dødsdømt av Rikskrigsretten i Berlin (1995)
I Alværsakens skjulte spor.
Bok med vareomslag. 633 sider. Rikt illustrert. Meget pen. (400 kr)

Norsk Arbeidstjeneste årbok 1941 (AT)
290 sider. Rikt illustrert. (1000 kr)

E2 - Håndbok for Arbeidstjenestemannen. Del II (1943)
2. Opplag. 313 sider. Rikt illustrert. (500 kr)

Stavanger under okkupasjonen. 3 bind.
Knut Stahl - De lange årene 1940-1945.
Trygve Wyller - Aprildagene 1940.
Knut Stahl - Motstandskampen 1940-1945.
Bøker med vareomslag. 360 + 394 + 358 sider + billedplansjer. (Solgt)

Stavanger under okkupasjonen. 3 bind.
Sammen bøker som overfor, men uten vareomslag. (450 kr)

Frode Sæland - Herman Beckers krig (2009)
Historien om familien Becker og jødene i Rogaland under andre verdenskrig.
Bok med vareomslag. 402 sider. Illustrert. (200 kr)

Svein Egil Omdal - Gestapokjelleren (2016)
Aldershjemmet som ble fryktens hus.
196 sider. Illustrert. (Solgt)

Gudbrand Lunde - Kampen for Norge (1942)
Foredrag og artikler 1940-41.
253 sider. Stempler på forsatsblad. (Solgt)

Rapport fra den militære undersøkelseskommisjon av 1946 (1978)
1. Bind. 189 sider.Meget pen. (225 kr)

Albert Wiesener - Nordmenn for tysk krigsrett 1940-42 (1954)
187 sider + personregister. Ikke oppskåret. (250 kr)

Nils Helge Amdal og Jack Rostøl - Blåmann. Krigshelten vi glemte (2016)
190 sider. Illustrert. Boken er ny. (250 kr)

Asbjørn Øksendal - Lurrøy-affæren og Operasjon Oleander (1989)
2 bøker i ett bind. 217 + 271 sider. (Solgt)

Asbjørn Øksendal - Operasjon Oleander (1968)
Gestapo i Trondhem og Leksvik-affæren 1942-44
271 sider + billedplansjer. (Solgt)

Aage G. Sivertsen - 9.april 1940 - Et historisk bedrag (2014)
Bok med vareomslag. 247 sider + billedplansjer. (250 kr)

Erik Dahlin, Jørn-Kr.Jørgensen, Per Ole Johansen - De trodde på en ny dag. Om politi, krig, fangenskap og befrielse.
Bok med vareomslag. 337 sider + billedplansjer. (Solgt)

Sven T. Arneberg - Tragedie i Karelen (1993)
Norske skijegere i den finske forsettelseskrigen 1941-44.
Bok med vareomslag. 266 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Kampene i Norge 1940 (1995)
I tegninger og tekst av Andreas Hauge.
Bind 1-2. 2.reviderte utgave. Bok med vareomslag. 373 + 333 sider. Rikt illustrerte. (Solgt)

Andreas Hauge - Kampene i Norge. Bind 1 og 2. (1978)
Bøker med vareomslag. 288 + 403 sider. Gjennomillustrert. Meget pene.(1000 kr)

Per Ole Johansen - Oss selv nærmest (1984)
Norge og jødene 1914-1943
Bok med vareomslag. 195 sider. (200 kr)

Guy Sajer - Den glemte soldat. Dagbok fra Østfronten 1942-1945
Bok med vareomslag. 416 sider. (175 kr)

Knut Haukelid - Det demrer en dag (1948)
189 sider + billedplansjer. Kart. Hilsen på forsatsblad. Datert 1948, ombord i "Stavangerfjord". (350 kr)

Operatøren. Knut Hauglands egen beretning (2014)
268 sider + billedplansjer. Heftet utgave. (Solgt)

Richard Wiggan - Operasjon Freshman. Aksjonen mot tungtvannsanlegget på Rjukan 1942
222 sider + billedplansjer. (Solgt)

Nils Christie - Fangevoktere i konsentrasjonsleire (1972)
En sosiologisk undersøkelse av norske fangevoktere i "serberleirene" i Nord-Norge i 1942-43.
191 sider. (250 kr)

All for Norway! (1942)
Published on the occasion of H. M. King Haakon's 70th Birthday August 3, 1942. London, The Royal Norwegian Government's Information Office.
Upaginert.Gjennomillustrert. Vedlagt følgebrev. (495 kr)

Ian Kershaw - Hitler. Overmot og nederlag. En biografi (2010)
992 sider + billedplansjer. Heftet utgave. (Solgt)

Jonas Lie - Over Balkans syv Blåner (1942)
111 sider + billedplansjer. (Solgt)

Terje Emberland og Bernt Rougthvedt - Det ariske idol (2004)
Forfatteren, eventyreren og nazisten Per Imerslund.
Bok med vareomslag. 525 sider + billledplansjer. 2. Opplag. (350 kr)

Vidkun Quislings tale den 1. februar 1943 (1943)
Utgitt av Rikspropagandaledelsen. 19 sider. (175 kr)

F. Halle - Fra Finland til Kaukasus. Nordmenn på Østfronten 1941-1945 (1972)
Litt av deres historie fortalt av dem selv.
Bok med mangelfullt vareomslag. 274 sider. (Solgt)

Eirik Veum & Geir Brenden - De som falt (2009)
Nordmenn drept i tysk krigstjeneste.
Bok med vareomslag. 400 sider. Illustrert. (250 kr)

Eirik Veum & Geir Brenden - De som falt (2016)
Nordmenn drept i tysk krigstjeneste. 402 sider. (150 kr)

Jonathan Trigg - Hitlers hellige krigere (2013)
Muslimske frivillige i Waffen-SS
Bok med vareomslag. 268 sider + billedplansjer. (250 kr)

Geir Brenden & Tommy Natedal - Norske frivillige i Waffen-SS (2017)
Bok med vareomslag. 540 sider. Rikt illustrert. Som ny. (300 kr)

Birger Tidemand-Johannessen - Den kalde fronten. (2000)
En beretning fra vinterkrigen i Finland. 181 sider. (300 kr)

Sven T. Arneberg - Legionærene (2004)
Nordmenn i skyttergravskrig ved Leningrad 1942-43.
240 sider. Rikt illustrert. (450 kr)

Quisling-saken (1941)
Dokumentasjon og referater fra sakens behandling i stortinget 1932.
195 sider. (300 kr)

Jan Christensen & Arnfinn Moland - Myter om krigen i Norge 1940-1945 (2011)
224 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Terje Emberland og Bernt Rougthvedt - Det ariske idol (2005)
Forfatteren, eventyreren og nazisten Per Imerslund.
Heftet utgave. 525 sider + billedplansjer. (275 kr)

Sigurd Sørli - Solkors eller hakekors (2015)
Nordmenn i Waffen-SS 1941-1945.
Bok med vareomslag. 626 sider + billedplansjer. (Solgt)

Terje Emberland og Matthew Kott - Himmlers Norge (2012)
Nordmenn i det storgermanske prosjekt.
Bok med vareomslag. 663 sider. Illustrert. (350 kr)

Abby Mann - Dom i Nürnberg (1962)
168 + 1 sider. (200 kr)

Svein Blindheim - Offiser i krig og fred (1981)
Bok med vareomslag. 260 sider. (Solgt)

Asbjørn Øksendal - Operasjon Weserübung (1981)
Vidkun Quisling og forspillet til 9.april 1940
Bok med vareomslag. 168 sider. (250 kr)

Geir Brenden og Arne Håkon Thomassen - Hitlers norske skijegere (2013)
Norske SS-frivillige i Karelen 1941-44
Bok med vareomslag. 335 sider + billedplansjer. Boken er ny. (295 kr)

Odd Helge Brugrand - 16 år og Hitlers soldat (2010)
Historien om Ivar Skarlo, en norsk soldat på Østfronten.
Bok med vareomslag. 292 sider. Illustrert. Som ny. (275 kr)

Odd Helge Brugrand - 16 år og Hitlers soldat (2011)
Historien om Ivar Skarlo, en norsk soldat på Østfronten.
Heftet utgave. 292 sider. Illustrert. (150 kr)

Nina Drolsum Kroglund - Hitlers norske hjelpere (2010)
Nordmenns samarbeid med Tyskland 1940-1945
Bok med varomslag. 479 sider + billedplansjer. (275 kr)

Eirik Veum, Geir Brenden & Torgeir L. Dalen - Deres ære var troskap (2017)
Nordmenn drept i tysk krigstjeneste.
Bok med vareomslag. 529 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Finn Arnesen - Våre flygere i kamp (1962)
Luftkrigen i Norge 1940. 111 sider. Rikt illustrert.
Detaljtegninger av en rekke flytyper. (350 kr)

I.Steen Østgård - Fra viddens herre til Grinis navnløse (1945)
160 sider. (225 kr)

Kjetil Henriksen, Sindre Weber og Eirik Brazier - Norske krigsdekorasjoner for innsats under andre verdenskrig (2017)
Bok med vareomslag. 354 sider. Illustrert. (Solgt)

Jens Rolfsen - Partiet som bygger på marxismen.
Utgitt av NS Depot.
31 sider. NS oplysningsskrift nr. 14. (Solgt)

Lyder Unstad - Sannheten om Quisling (1963)
54 sider. (Solgt)

Gjenreisingen av bondestanden i Tyskland (uten år)
Den nasjonalsosialistiske bondepolitikks triumf.
31 sider. Illustrert.Rustne stifter. (150 kr)

Det tyske folks parti (1941)
44 sider. Illustrert. Rustne stifter. (150 kr)

Friedrich Hussong - Englands politske moral. En selverkjennelse (1941)
116 sider. Meget pen. (250 kr)

E. Hoffstad og Grundtvig Gundersen - Vinner England krigen? (1941)
29 sider. Rustne stifter. (175 kr)

NS månedshefte nr. 9 - 1942 (200 kr)

NS månedshefte nr. 6 - 1941 (200 kr)

"Litte Norway in pictures" - R.N.A.F. in Canada
Gjennomillustrert. (450 kr)

Sigurd Evensmo - Englandsfarere (1947)
Bok med vareomslag. 289 + 1 sider. 46-55.tusen. (200 kr)

Norsk fangeleksikon. Grinifangene (1946)
786 sider. Illustrert. Litt alderspletter på for og ettersatsblad, samt på fremre snitt. (495 kr)

Quisling har sagt - I (1940)
Citater fra taler og avisartikler.
143 sider. Portrett. Julehilsen øverst på forsatsblad. (300 kr)

Liste nr. 1. Over mistenkte for grovere arter av landssvik (2014)
816 sider + appendiks. Illustrert. (300 kr)

Geir Brenden, Tommy Natedal og Knut Flovik Thoresen - Norske offiserer i Waffen-SS (2012)
Bok med vareomslag. 504 sider + billedplansjer. (300 kr)

Geir Brenden, Tommy Natedal og Knut Flovik Thoresen - Norske offiserer i Waffen-SS (2012)
Heftet utgave. 504 sider + billedplansjer. (175 kr)

Norge i krig i bilder (2014)
Bok med vareomslag. 334 sider. 4. Opplag. Gjennomillustrert. Stort format. En rift i vareomslaget. (250 kr)

Hans Olaf Brevig og Ivo de Figueiredo - Den norske fascismen (2002)
Nasjonal Samling 1933-1940
265 sider. (Solgt)

Gunnar Sønsteby & Jan Brage Gundersen - Bak rapportene (1985)
Bok med vareomslag. 220 sider + billedplansjer. Hilsen fra Gunnar Sønsteby på tittelblad. (350 kr)

Et folk finner sin fører (1942)
88 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Okkupasjonshumor. Hva Norge lo av 1940-45 (2010)
144 sider. Rikt illustrert. Nyutgivelse av boken fra 1945. Redigert og bearbeidet. (Solgt)

Jostein A. Kjelsrud - "Etsteds" på Kanadas østkyst...(1998)
1940-1943 Lunenburg, Nova Scotia.
Bok med vareomslag. 120 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Quisling har sagt - IV. Mot nytt land (1944)
Artikler og taler av Vidkun Quisling 1941-1943
Utgiver NS Rikspropagandaledelse. 297 sider. Ikke oppskåret. Nøytralt hvitt omslag. (Solgt)

Arve Juritzen - Quisling privat (2008)
320 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Hans Fredrik Dahl - Quisling. En norsk tragedie (2004)
Bok med vareomslag. 512 + billedplansjer. (Solgt)

Hermann Rauschning - Hitler har sagt det (1940)
Heftet utgave. 270 + 1 sider. (300 kr)

Finn Thrana - Vi ville et land som var frelst og fritt (2001)
Med Nasjonal Samling under okkupasjonen 1940-1945.
Bok med vareomslag. 243 sider + billedplansjer. Boken er ny. (350 kr)

Vidkun Quisling - Universismen (2006)
Bok med vareomslag. 234 sider. (Solgt)

Franklin Knudsen - I Was Quisling`s Secretary (1967)
Bok med vareomslag. 192 sider + billedplansjer. Et forsatsblad mangler. (350 kr)

Guri Hjeltnes med flere : Norsk krigsleksikon 1940-45 (1995)
468 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Alan Bullock - Hitler. Tyrannen og tyranniet (1957)
582 sider + billedplansjer. (275 kr)

Tysklands stemme (1940)
Med bidrag av 24 ledende medlemmer av parti og stat.
Forord av Reichskommissar Terboven.
277 sider + billedplansjer. Illustrert utenom. (350 kr)

Rob. Jo. - Sivilt vanvidd og militært fornuft foran 9. april (1949)
386 + 1 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Marta Steinsvik og andre - "Frimodige ytringer" (1946)
Tredje økede opplag. 134 sider. (400 kr)

Arne Semb-Johansson - Fem år for fred og frihet (1995)
Bok med vareomslag. 256 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Tom B. Jensen og Hans Fredrik Dahl - Parti og plakat NS 1933-1945
319 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Tom B. Jensen og Hans Fredrik Dahl - Parti og plakat NS 1933-1945 (2005)
144 sider. Ny, forøket utgave. Gjennomillustrert. Boken er ny. (350 kr)

Vidkun Quislings forsvarstale i lagmannsretten september 1945 (1987)
Utgitt i anledning hans hundreårsdag 18. juli 1987
113 sider + billedplansjer. Hilsen på forsatsblad fra Bjørn Østring. Bjørn Østring var tidligere medlem i Nasjonal Samling og frontkjemper på Østfronten (495 kr)

Chr. Christensen - De som heiste flagget (1986)
Bok med vareomslag. 160 sider. (250 kr)

Karl Holter - Frontkjempere (1951)
182 sider. Navnetrekk øverst forsatsblad. Etterspurt!! (750 kr)

Hvitboka om 1940. Norges Kommunistiske parti (1975)
160 sider. Illustrert. (250 kr)

Eivind Berggrav - Folkedommen over NS. Hva vil være rett av oss? (1945)
41 sider. (175 kr)

NS årbok 1942 (1943)
208 + XVI sider. Illustrert. Navnestempel på forsatsblad. (Solgt)

NS årbok 1944 (1943)
192 + LVI. Illustrert. (Solgt)

Håkon Meyer - Et annet syn (1952)
237 sider. Navnestempel på tittelblad. (350 kr)

Hvorfor krig med Stalin? (1941)
Anti-kominterns rødbok.
126 sider. Illustrert. Kamban forlag. Navnetrekk øverst på tittelblad. (365 kr)

Vidkun Quisling - Russland og vi (1941)
201 + 2 sider + billedplansjer. 2. Opplag.
Lengre kronikk fra Morgenbladet limt inn på forsatsblad. (300 kr)

Arild Vanvig - Norge, et generaloppgjør (1945)
Heftet utgave. 207 sider. Noen bruksspor. (250 kr)

Arne Tellefsen - Verdensoppgjøret og vi (1943)
En militæroversikt. 136 + 3 sider.
Omslaget og ryggstripen litt slitt. (250 kr)

Signe Lund - Sol gjennem skyer (1944)
Livserindringer 1.
256 + 2 sider + billedplansjer.
(Singe Lund hadde medlemskap i Nasjonal Samling fra 1935 til 1945 , og mottok kunstnerlønn 1942–45, og skrev komposisjonen Føreren kaller i 1943. De usolgte bøkene ble trukket tilbake fra butikkene etter krigen). (500 kr)

Viktige storpolitiske dokumenter 1941-45 (1947)
Verdenspolitikken i dokumenter. 183 sider. Heftet utgave. (250 kr)

Rolf Tornås - Vi som dro ut (1946)
71 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Rolf Dahlø - Skjebnetråder (2001)
En historie om de ukjente krigerne.
Bok med vareomslag. 256 sider + billedplansjer. (300 kr)

Finn Arnesen - Våre flygere i kamp (1962)
Luftkrigen i Norge 1940.
Bok med vareomslag. 111 sider. Rikt illustrert.
Detaljtegninger av en rekke flytyper. (375 kr)

Benjamin Vogt - Mennesket Vidkun og forræderen Quisling (1965)
Bok med vareomslag. 182 sider. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (300 kr)

Nils Hjelmtveit - Vekstår og vargtid (1969)
Bok med vareomslag. 324 sider. (300 kr)

Harald Ofstad - Vår forakt for svakhet (1991)
En analyse av nazismens normer og vurderinger.
346 sider. (Solgt)

Gulbrande Lunde - Marxismens gift (1934)
60 sider. Med hilsen fra Lunde til partifelle Ingrid Henningsen.
I 1934 ble det første partiting holdt av Nasjonal Samling. Både Lunde og Ingrid var tilstede. (Kilde: Norsk okkupasjonshistorie)
Unikt. (1800 kr)

Der Führers proklamasjon til det tyske folk og note fra det tyske utenriksministerium til sovjetregjeringen med bilag.
79 sider. (Uten år). (200 kr)

Andreas Nybø - Den store bøygen (1944)
Annet opplag. Viking forlag. 142 sider. (250 kr)

Ragnar Ulstein - Svensketrafikken 1-3 (1974-77)
Flyktningar til Sverige 1940-43, flyktningar til Sverige 1943-45, flyktningar til Sverige frå Trøndelag og Nord-Norge 1940-45
Bøker med vareomslag. 264 + 340 + 440 sider + billedplansjer + karter. (Solgt)

Ragnar Ulstein - Svensketrafikken 3 (1977)
Flyktningar frå Trøndelag og Nord-Norge til Sverige 1940-45
440 sider + billedplansjer + karter. (275 kr)

Tom B. Jensen - Norsk lokalhistorisk krigshistorie om 2. verdenskrig. En bibliografi. (2002)
2. Utgave. 417 sider. (Solgt)

Tom B. Jensen - Nasjonal Samlings publikasjoner 1933-1945 av flyveblader, brosjyrer og bøker. NS-forlagenes utgivelser 1940-1945 og tyske myndigheters publikasjoner 1940-1945 i Norge. En bibliografi (2004)
411 sider. Boken er ny. (400 kr)

Per Jahr - Tre skritt bak (2002)
Mennesker og opplevelser som Quislings unge adjutant så dem.
Bok med vareomslag. 183 sider + billedplansjer. Boken er ny. (350 kr)

John Lyng - Forræderiets epoke (1948)
238 sider. (Solgt)

Harald Welzer - Gjerningsmenn (2013)
Hvordan helt vanlige mennesker blir massemordere
Bok med vareomslag. 310 sider. (250 kr)

Berit Nøkleby - Krigsforbrytelser. Brudd på krigens liv i Norge 1940-45 (2004)
Bok med vareomslag. 197 sider. (Solgt)

David Littlejohn - Foreign Legions of the Third Reich 1-4 (1979-1987)
208 + 288 + 320 + 384 sider. Rikt illustrert, også i farger. (2000 kr)

Legionsminner. Trekk av den norske legions historie (1943)
Utgitt av Frontkjemperkontoret. Upaginert. Rikt illustrert. (1800 kr)

Jakten på nazistene. På sporet av krigsforbryterne som slapp unna (2019)
130 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Arnstein Landsem - Våpen fra andre verdenskrig (2018)
256 sider. Rikt illustrert. Boken er ny. (350 kr)

Alfred Skar - Fagorganisasjonen under okkupasjonen 1940-1945 (1949)
685 sider. Illustrert. Hilsen på forsatsblad. (250 kr)

Pro Patria. Til minne om studenter som falt i kampen for Norges sak (1945)
Upaginert. Illustrert. (150 kr)

"Little Norway" in pictures. R.N.A.F. in Canada (u.år)
Upaginert. Gjennomillustrert. Hilsen på forsatsblad. (450 kr)

Henrich Fraenkel og Roger Manvell - Goebbels. Hans liv og død (1960)
Bok med litt slitt vareomslag. 270 + 1 sider. (150 kr)

Norske krigsfangetegninger 1942-1945 (1946)
Upaginert. Gjennomillustrert. Også i farger. (300 kr)


Guy Walters - Jakten på ondskapen (2011)
Historien om naziforbryterne som flyktet, og den dramatiske jakten for å innhente dem.
Bok med vareomslag. 486 sider + billedplansjer. (275 kr)

Til Tyskland for freden (1947)
128 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Olav Farnes - Lege på mange fronter (1987)
Bok med vareomslag. 125 sider + billedplansjer. (300 kr)

Quislings hønsegård. Berg interneringsleir (1948)
295 sider. Illustrert. (500 kr)

Quisling har sagt - I (1940)
143 sider. Portrett.
Stempel Nasjonal Samlings Ungdomsfylking, Ungdomsførerens stab, biblioteket på tittelblad. Bibliotekskortlomme bak.
Navnestempel på forsatsblad. (400 kr)

Quisling har sagt - I (1940)
Navnestempel + Norges Landtjenesteskole på forsatsblad. Også stempel: Hovelsåsen kursted på baksiden av tittelblad.
Lånekortlomme bak på ettersats. (400 kr)

Berit Nøkleby - Politigeneral og hirdsjef Karl A. Marthinsen (2010)
Bok med vareomslag. 178 sider + billedplansjer. Som ny. (300 kr)

Christopher Hibbert - Mussolinis undergang og fall (1962)
Bok med vareomslag. 333 sider + billedplansjer. Stempel (Sigval Bergesen) på forsatsblad. (250 kr)

Harris Aall m/flere - Foredrag om det nye Tyskland (1940)
Bok med vareomslag. 84 + 2 sider.
Klisterlapp fra Norsk Rikskringkasting på forsatsblad. (225 kr)

F. Balg - "Vi stoler på England" (1941)
51 sider. (200 kr)

Finn Rønnebu - Et skammens eventyr (2017)
Det tyske jernbaneprosjektet i Nordland - fanger, okkupanter og lokalbefolkning. 176 sider. Illustrert. Som ny. (300 kr)

Geir Brenden og Derek M. Schei - Norske krigsfrivillige på tysk side. Nr 1. Utmerkelser. 88 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Geir Brenden og Derek M. Schei - Norske krigsfrivillige på tysk side. Nr. 2. Stoffeffekter.
94 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Klaus Grøneng - En blodig dokumentasjon fra oppgjøret med Rinnanbanden (1995)
557 sider. (Solgt)

Gerh. Holm - De passive NS-medlemmer og rettsoppgjøret (1946)
20 sider. (150 kr)

Boken om Vidkun Quisling (1941)
96 sider + billedplansjer. Meget pen. (400 kr)

Kåre Kompelien - Skjebnetid i land. Om lokale helter og overløpere under 2. verdenskrig (2015)
173 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Jorunn Kydland (red.) - Vaulefolket på flukt frå Gestapo (2015)
216 sider. Rikt illustrert. Som ny. (350 kr)

Einar Sæter - I kurèr-fart for XU (1977)
240 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Tante Anna (Ellida Aakre-Bjørnsen - Sterkere enn Gestapo (1945)
248 sider. (200 kr)

For flere bøker om krigen. Se vårt store utvalg ved å se på mine andre annonser: Søk på Toftes Antikvariat.
Annonsen oppdateres jevnlig med nye titler.
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.
Tilstand Brukt

Generell info

Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Er det en bok som er solgt som du ønsker å kjøpe, så send en mail, så setter antikvariat deg opp på ønskeliste. Normalt sett skaffer vi boken i løpet av noen uker.

Idrettsveien 18, 4328 Sandnes

Annonseinformasjon

FINN-kode 93952095
Sist endret 10. jan. 2021 11:11

Rapporter annonse