Bøker om frontkjempere, Nasjonal Samling, Quisling, landsvikoppgjøret

Til salgs
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.

Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten. Du kan enkelt søke i annonseteksten ved å bruke funksjonen CTRL + F. Da får du opp en liten boks som du kan skrive søkeordet i.

Bøker om frontkjempere, Nasjonal Samling, Quisling, Nazipropaganda.

Vegard Sæther - "En av oss" - Norske frontkjempere i krig og fred (2010)
2.Opplag. Bok med vareomslag. 391 sider + billedplansjer. (265 kr)

Vegard Sæther - "En av oss" - Norske frontkjempere i krig og fred (2011)
Heftet utgave. 391 sider + billedplansjer. Som ny. (150 kr)

Vegard Sæther - Frontsøstre (2015)
Norske kvinner under hakekorset.
Bok med vareomslag. 230 sider + billedplansjer. (Solgt)

Adolf Hitler - Min kamp I-II (1941)
Første bind. Et oppgjør.
Annet bind. Den nasjonalsosialistiske rørsle.
352 + 327 sider. (Solgt)

1 utgave - Sigurd Hoel - Møte ved milepelen (1947)
296 sider. (275 kr)

Sigurd Hoel - Møte ved milepelen (1947)
470 + 2 sider. 16.-20.tusen. (200 kr)

Sigurd Hoel - Møte ved milepelen (2009)
Bok med vareomslag. 296 sider. 296 sider. (175 kr)

Øystein Sørensen - Hitler eller Quisling. (1989)
Ideologiske brytninger i Nasjonal Samling 1940-1945.
Bok med vareomslag. 2. Opplag. 430 sider. (Solgt)

Jan Magne Arntsen & Thor Geir Harestad - Triumf og tragedie - Historien om NS-minister Gulbrand Lunde (2012)
296 sider. Illustrert. (Solgt)

Arvid Bryne - Vi sloss for Norge (2007)
Frontkjemper og motstandsmann - fiender i krig, venner i fred
Bok med vareomslag. 182 sider + billedplansjer. (275 kr)

Kjell Fjørtoft - Oppgjøret som ikke tok slutt (1997)
Bok med vareomslag. 251 sider + billedplansjer. (Solgt)

Kjell Fjørtoft - Oppgjøret som ikke tok slutt (1997)
251 sider + billedplansjer. (250 kr)

Kjell Fjørtoft - Veien til Østfronten. Krigens mange ansikter (1993)
Bok med vareomslag. (350 kr)

Kjell Fjørtoft - På feil side. Den andre krigen (1991)
Bok med vareomslag. 373 sider + billedplansjer. (300 kr)

Kjell Fjørtoft - De som tapte krigen (1995)
Bok med vareomslag. 478 sider + billedplansjer. (350 kr)

Kjell Fjørtoft - De som tapte krigen (1995)
478 sider + billedplansjer. (250 kr)

Kjell Fjørtoft - Lille-Moskva - den glemte krigen (1983)
Bok med vareomslag. 208 sider + billedplansjer. 4. Opplag. (265 kr)

Bjørn Westlie - Fars krig (2008)
Bok med vareomslag. 246 sider. (Solgt)

Bjørn Westlie - Oppgjør i skyggen av Holocaust (2002)
Bok med vareomslag. 180 sider. (250 kr)

Svein Halse - Mot sammenbruddet. (1989)
Norsk soldat på Østfronten 1943-45.
Bok med vareomslag. 265 sider + billedpansjer. (300 kr)

Svein Halse - Mot sammenbruddet. (1989)
Norsk soldat på Østfronten 1943-45.
265 sider + billedpansjer. (265 kr)

Albert Wiesener - Lys over landssvikoppgjøret (1985)
Bok med vareomslag. 121 sider. (Solgt)

Ingerid Hagen - Oppgjørets time. Om landssvikoppgjørets skyggesider.
2. Opplag. 2009.
Bok med vareomslag. 463 sider + billedplansjer. (250 kr)

Egil Ulateig - Veien mot undergangen (2003)
Historien om de norske frontkjempere.
3. Opplag. 296 sider + billedplansjer. (350 kr)

Egil Ulateig & Geir Brenden - Nordmennene på Østfronten. Bilder. Deres egen historie i bilder. (2005)
Bok med vareomslag. 164 sider. Gjennomillustrert. (375 kr)

Egil Ulateig - Fordømte engler. Norske kvinner på østfronten (2012)
Bok med vareomslag. 319 sider + billedplansjer. (Solgt)

Egil Ulateig - Fordømte engler. Norske kvinner på østfronten (2004)
Bok med vareomslag. 319 sider + billedplansjer (350 kr)

Egil Ulateig - Med rett til å drepe (1996)
Bok med vareomslag. 353 sider. (300 kr)

Odd Bergfald - Gestapo i Norge (1978)
Bok med vareomslag. 264 sider + billedplansjer. (250 kr)

Odd Bergfald - Gestapo i Norge (1978)
264 sider + billedplansjer. (200 kr)

1 utgave - Gestapo i Norge (1946)
Mennene, midlene og metodene.
187 + 1 sider + billedplansjer + utbrettsplansje. (300 kr)

Gestapo i Norge (uten år)
Mennene, midlene og metodene.
Utgitt av Norsk Kunstforlag. 226 sider + bilag. (175 kr)

Asbjørn Jaklin - De dødsdømte (2011)
25 menn. 25 henrettelser. Ett oppgjør.
Bok med vareomslag. 336 sider. Illustrert. (225 kr)

1 utgave - Major O. H. Langeland - Dømmer ikke (1948)
292 sider.(265 kr)

1 utgave - Major O. H. Langeland - Dømmer ikke (1948)
292 sider. Noe støtt hjørner. (200 kr)

Oliver H. Langeland - Dømmer ikke (2010)
Bok med vareomslag. 255 + 16 sider. Illustrert. (300 kr)

Oliver H. Langeland - Forat i ikke skal dømmes (2010)
Bok med vareomslag. 210 sider. Som ny. (350 kr)

1.utgave - Oliver H. Langeland - Forat i ikke skal dømmes (1949)
Bok med vareomslag. 196 sider. Ex-libris. (400 kr)

Oliver H. Langeland - Forat i ikke skal dømmes (1949)
1. utgave. 196 sider. (350 kr)

Dag Ellingsen - Krigsprofitørene og rettsoppgjøret (1993)
Bok med noe slitt vareomslag. 237 sider. (200 kr)

Gerard Aalders & Cees Wiebes - Krigsprofitørene (1989)
Svenskenes hemmelige finansering av Hitlers krigsmaskin.
Bok med vareomslag. 317 sider + billedplansjer. (250 kr)

Gustav Smedal - Patriotisme og landssvik (1949)
229 sider. (250 kr)

Gustav Smedal - Patriotisme og landssvik (1950)
228 sider. 2. Opplag. (250 kr)

Carl Jakhelln, August Lange & Olav Larssen - 3 fra Sachsenhausen (1945)
204 sider. Utbrettsplansje. Noen mindre bruksspor. (175 kr)

Carl Jakhelln, August Lange & Olav Larssen - 3 fra Sachsenhausen (1945)
204 sider. Utbrettsplansje. Ganske pen. (225 kr)

Carl Just, Egil M. Hopp, R.Halle - Krigens menn (1939)
Deres liv og karriere.
207 sider. Blix Forlag. (Solgt)

Chr. Christensen - Den andre siden (1988)
165 sider. (200 kr)

Johan Nygaardsvold - Norge i krig 9. april - 7.juni 1940
Bok med vareomslag. 195 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Nils Johan Ringdal - Gal mann til rett tid. (1991)
NS-minister Sverre Riisnæs - en psykobiografi
224 sider. (Solgt)

Berit Nøkleby - Gestapo - Tysk politi i Norge 1940-45 (2003)
Bok med vareomslag. 288 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Berit Nøkleby - Josef Terboven - Hitlers mann i Norge (1992)
Bok med vareomslag. 347 sider + billedplansjer. (175 kr)

Eirik Veum - Nådeløse nordmenn. Statspolitiet 1941-1945 (2012)
Bok med vareomslag. 1008 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Eirik Veum - Nådeløse nordmenn - Hirden 1933-1945 (2013)
Bok med vareomslag. 915 sider. Illustrert. 2. Opplag. (275 kr)

Eirik Veum - Nådeløse nordmenn (2014)
Gestapo 1940-1945.
Bok med vareomslag. 1160 sider. Illustrert. (275 kr)

Hans Fredrik Dahl - Vidkun Quisling - En fører blir til (1991)
Bok med vareomslag. 537 sider + billedplansjer. (225 kr)

Hans Fredrik Dahl - Vidkun Quisling - En fører for fall (1992)
Bok med vareomslag. 747 sider + billedplansjer. Meget pen. (350 kr)

Hans Fredrik Dahl - Vidkun Quisling - En fører for fall (1992)
Bok med litt slitt vareomslag. 747 sider + billedplansjer. (300 kr)

Hans Fredrik Dahl - Quislings nettverk (2015)
Bok med vareomslag. 207 sider. Boken er ny. (275 kr)

Nordahl Grieg - Vidkun Quisling. Hvordan en fører blir til (1945)
19 sider. (200 kr)

Per Øyvind Heradstveit - Quisling. Hvem var han? (1976)
Bok med vareomslag. 2. Opplag. 269 sider + billedplansjer. (150 kr)

Arvid Bryne - Krig og sannhet (2012)
Langelandsaken og landssvikoppgjøret.
Bok med vareomslag. 314 sider. Illustrert. (350 kr)

Johs. Andenæs - Det vanskelige oppgjøret (1979)
Rettsoppgjøret etter okkupasjonen.
Bok med vareomslag. 295 sider. Illustrert. (275 kr)

Sverre Hartmann - Fører uten folk. Quisling som politisk og psykologisk problem. (1959)
Bok med vareomslag. 318 sider. Navnetrekk forsatsblad. (225 kr)

Tone Bratteli & Hans B. Myhre - Quislings siste dager (1992)
Bok med vareomslag. 207 sider. (200 kr)

Egil Ulateig - Dagbok frå ein rotnorsk nazist (1987)
Bok med vareomslag. 237 sider. Illustrert. Om frontkjempar Sverre
Ryen frå Gudbrandsdalen. (250 kr)

Egil Ulateig - Dagbok frå ein rotnorsk nazist (1987)
237 sider. Illustrert. Om frontkjempar Sverre
Ryen frå Gudbrandsdalen. (200 kr)

Svein Blindheim - Nordmenn under HITLERS fane - Dei norske frontkjemparane (1977) 256 sider + billedplansjer. (350 kr)

Svein Blindheim - Den lange reisen. Et oppgjør med krigen (2006)
Bok med vareomslag. 158 sider. Illustrert. (300 kr)

Baard H. Borge - "De kalte oss naziyngel". NS-barnas historie 1940-2002 (2002)
Bok med vareomslag. 259 sider. (250 kr)

Den norske nasjonalsosialismen. (2009)
Nasjonal Samling 1933-45 i tekst og bilder.
Bok med vareomslag. 223 sider. Rikt illustrert. (295 kr)

Den norske nasjonalsosialismen. (1982)
Nasjonal Samling 1933-45 i tekst og bilder.
Bok med slitt vareomslag. 223 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Bjørn Lindstad - Den frivillige. En frontkjemper forteller sin historie (2010)
Bok med vareomslag. 367 sider + billedplansjer. (Solgt)

Bjørn Lindstad - Den frivillige. En frontkjemper forteller sin historie (2011)
Heftet utgave. 367 sider + billedplansjer. (150 kr)

Krigen i Norge. Fra Odderøya til Åndalsnes (1945)
64 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Per R. Johansen - Frontkjemper (1992)
Bok med vareomslag. 213 sider. (Solgt)

Torolv Solheim - I solnedgangstider (1976)
Krigsminne 1940-45
Bok med noe slitt vareomslag. 402 sider. (250 kr)

Magne Haugland - I natt gjelder det! (2001)
Dokumentarhistorien om "Carhampton" - Linge-Kompaniets mest katastrofale aksjon.
512 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Aksel Berentsen - Ola Fritzner (1949)
En norsk kapteins kamp før og etter frigjøringen.
370 + 1 sider. (Solgt)

Henrik V. Ringsted - Omkring Tysklands fall (1945)
166 + 1 sider. (150 kr)

Ragnvald Jørgensen - Med blyant på Grini. De siste 8 måneder (1945)
127 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

General Fleischer efterlatte papirer (1947)
Bok med vareomslag. 216 sider + utbrettskart + fotoplansjer. Illustrert. (Solgt)

General Fleischer efterlatte papirer (1947)
216 sider + utbrettskart + fotoplansjer. Illustrert. (250 kr)

Torkel Hovland - General Carl Gustav Fleischer. Storhet og fall (2000)
Bok med vareomslag. 448 sider + billedplansjer. 3. Opplag. (450 kr)

Rolf Ivar Jordbruen - Helvete på jord (2006)
Bok med vareomslag. 191 sider. Illustrert. (250 kr)

Bernt Rougthvedt - Med penn og pistol. En biografi om politiminister Jonas Lie (2010)
Bok med vareomslag. 430 sider. Illustrert. (275 kr)

Bernt Rougthvedt - Med penn og pistol. En biografi om politiminister Jonas Lie (2010)
430 sider. Illustrert. Heftet utgave. (150 kr)

Sverre Rødder - "Min ære er troskap" (1990)
Om politiminister Jonas Lie.
Bok med vareomslag. 238 sider + billedplansjer. (275 kr)

Sverre Rødder - "Min ære er troskap" (1990)
Om politiminister Jonas Lie.
238 sider + billedplansjer. (225 kr)

Terje Emberland & Matthew Kott - Himmlers Norge (2012)
Nordmenn i det storgermanske prosjekt.
Bok med vareomslag. 663 sider. Illustrert. (300 kr)

Maria Quisling dagbok og andre etterlatte papirer (1980)
Bok med vareomslag. 191 sider + billedplansjer. (250 kr)

Sigurd Senje - Glemt soldat (2008) (Frontkjemper)
Bok med vareomslag. 147 sider + billedplansjer. Som ny. (350 kr)

Sigurd Senje - Glemt soldat (2003)
Historien om Ulf, norsk østfrontsoldat - ti år krigsfange i Sovjet.
Bok med vareomslag. 157 sider. (300 kr)

Sigurd Senje - Glemt soldat (1983)
Historien om Ulf, norsk østfrontsoldat - ti år krigsfange i Sovjet.
157 sider. Laminerte permer. (200 kr)

Sigurd Senje - Forræder skutt (1981) (Frontkjemper)
138 sider. (Om en av de siste landssvikere som fikk dødsstraff) (Solgt)

Sigurd Senje - Dømte kvinner (1986)
139 sider + karter. (275 kr)

Gunnar Strandenes - Dødsdømt av Rikskrigsretten i Berlin (1995)
I Alværsakens skjulte spor.
Bok med vareomslag. 633 sider. Rikt illustrert. Meget pen. (400 kr)

Stavanger under okkupasjonen. 3 bind.
Knut Stahl - De lange årene 1940-1945.
Trygve Wyller - Aprildagene 1940.
Knut Stahl - Motstandskampen 1940-1945.
Bøker med vareomslag. 360 + 394 + 358 sider + billedplansjer. (Solgt)

Stavanger under okkupasjonen. 3 bind.
Sammen bøker som overfor, men uten vareomslag. (450 kr)

Frode Sæland - Herman Beckers krig (2009)
Historien om familien Becker og jødene i Rogaland under andre verdenskrig.
Bok med vareomslag. 402 sider. Illustrert. (200 kr)

Svein Egil Omdal - Gestapokjelleren (2016)
Aldershjemmet som ble fryktens hus.
196 sider. Illustrert. (275 kr)

Rapport fra den militære undersøkelseskommisjon av 1946 (1978)
1. Bind. 189 sider. (Solgt)

Albert Wiesener - Nordmenn for tysk krigsrett 1940-42 (1954)
187 sider + personregister. Ikke oppskåret. (250 kr)

Nils Helge Amdal og Jack Rostøl - Blåmann. Krigshelten vi glemte (2016)
190 sider. Illustrert. Boken er ny. (250 kr)

Asbjørn Øksendal - Lurrøy-affæren og Operasjon Oleander (1989)
2 bøker i ett bind. 217 + 271 sider. (Solgt)

Asbjørn Øksendal - Operasjon Oleander (1968)
Gestapo i Trondhem og Leksvik-affæren 1942-44
Bok med noe slitt vareomslag. 271 sider + billedplansjer. 3. Opplag. (275 kr)

Aage G. Sivertsen - 9.april 1940 - Et historisk bedrag (2014)
Bok med vareomslag. 247 sider + billedplansjer. (250 kr)

Erik Dahlin, Jørn-Kr.Jørgensen, Per Ole Johansen - De trodde på en ny dag. Om politi, krig, fangenskap og befrielse.
Bok med vareomslag. 337 sider + billedplansjer. (350 kr)

Sven T. Arneberg - Tragedie i Karelen (1993)
Norske skijegere i den finske forsettelseskrigen 1941-44.
Bok med vareomslag. 266 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Kampene i Norge 1940 (1995)
I tegninger og tekst av Andreas Hauge.
Bind 1-2. 2.reviderte utgave. Bok med vareomslag. 373 + 333 sider. Rikt illustrerte. (Solgt)

Kampene i Norge 1940 (1995)
I tegninger og tekst av Andreas Hauge.
Bind 1-2. 2.reviderte utgave. 373 + 333 sider. Rikt illustrerte.
Nummer 363 av 500 nummererte eksemplarer. Signert av Andreas Hauge. (1500 kr)

Andreas Hauge - Kampene i Norge. Bind 1 og 2. (1978)
Bøker med vareomslag. 288 + 403 sider. Gjennomillustrert. (1200 kr)

Andreas Hauge - Kampene i Norge. Bind 1 (1978)
288 sider. Rikt illustrert. Nr. 1038 av 1400 nummererte eksemplarer. (500 kr)

Per Ole Johansen - Oss selv nærmest (1984)
Norge og jødene 1914-1943
Bok med vareomslag. 195 sider. (200 kr)

Guy Sajer - Den glemte soldat. Dagbok fra Østfronten 1942-1945
Bok med vareomslag. 416 sider. (175 kr)

Knut Haukelid - Det demrer en dag (1948)
189 sider + billedplansjer. Kart. Hilsen på forsatsblad. Datert 1948, ombord i "Stavangerfjord". (350 kr)

Knut Haukelid - Kampen om tungtvannet (1953)
206 sider + billedplansjer. (200 kr)

Operatøren. Knut Hauglands egen beretning (2014)
268 sider + billedplansjer. Heftet utgave. (200 kr)

Richard Wiggan - Operasjon Freshman. Aksjonen mot tungtvannsanlegget på Rjukan 1942
222 sider + billedplansjer. (Solgt)

Nils Christie - Fangevoktere i konsentrasjonsleire (1972)
En sosiologisk undersøkelse av norske fangevoktere i "serberleirene" i Nord-Norge i 1942-43.
191 sider. (250 kr)

All for Norway! (1942)
Published on the occasion of H. M. King Haakon's 70th Birthday August 3, 1942. London, The Royal Norwegian Government's Information Office.
Upaginert.Gjennomillustrert. Vedlagt følgebrev. (400 kr)

Ian Kershaw - Hitler. Overmot og nederlag. En biografi (2010)
992 sider + billedplansjer. Heftet utgave. (250 kr)

Ian Kershaw - Hitler. Overmot og nederlag. En biografi (2008)
Bok med vareomslag. 992 sider + billedplansjer. (400 kr)

Jonas Lie - Over Balkans syv Blåner (1942)
111 sider + billedplansjer. (Solgt)

Terje Emberland og Bernt Rougthvedt - Det ariske idol (2004)
Forfatteren, eventyreren og nazisten Per Imerslund.
Bok med vareomslag. 525 sider + billledplansjer. (Solgt)

Terje Emberland og Bernt Rougthvedt - Det ariske idol (2005)
Forfatteren, eventyreren og nazisten Per Imerslund.
Heftet utgave. 525 sider + billedplansjer. (200 kr)

Vidkun Quislings tale den 1. februar 1943 (1943)
Utgitt av Rikspropagandaledelsen. 19 sider. (175 kr)

Vidkun Quisling - Russland og vi (1996)
XV + (Forord av Hans Fredrik Dahl) 198 + 1 sider. Illustrert. Nyutgivelse. Nr.20 av 250 eksemplarer. (450 kr)

Vidkun Quisling - Russland og vi (1996)
XV + (Forord av Hans Fredrik Dahl) 198 + 1 sider. Illustrert. Nyutgivelse. (300 kr)

F. Halle - Fra Finland til Kaukasus. Nordmenn på Østfronten 1941-1945 (1972)
Litt av deres historie fortalt av dem selv.
Bok med mangelfullt vareomslag. 274 sider. (Solgt)

Eirik Veum & Geir Brenden - De som falt (2009)
Nordmenn drept i tysk krigstjeneste.
Bok med vareomslag. 400 sider. Illustrert. (150 kr)

Eirik Veum & Geir Brenden - De som falt (2016)
Nordmenn drept i tysk krigstjeneste. 402 sider. (150 kr)

Jonathan Trigg - Hitlers hellige krigere (2013)
Muslimske frivillige i Waffen-SS
Bok med vareomslag. 268 sider + billedplansjer. (250 kr)

Geir Brenden & Tommy Natedal - Norske frivillige i Waffen-SS (2017)
Bok med vareomslag. 540 sider. Rikt illustrert. Som ny. (300 kr)

Birger Tidemand-Johannessen - Den kalde fronten. (2000)
En beretning fra vinterkrigen i Finland. 181 sider. (300 kr)

Sven T. Arneberg - Legionærene (2004)
Nordmenn i skyttergravskrig ved Leningrad 1942-43.
240 sider. Rikt illustrert. (450 kr)

Quisling-saken (1941)
Dokumentasjon og referater fra sakens behandling i stortinget 1932.
195 sider. (300 kr)

John Midtbø & Aage G. Sivertsen - Tett på Quisling (1999)
Bok med vareomslag. 103 sider. Rikt illustrert. (265 kr)

Jan Christensen & Arnfinn Moland - Myter om krigen i Norge 1940-1945 (2011)
224 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Sigurd Sørli - Solkors eller hakekors (2015)
Nordmenn i Waffen-SS 1941-1945.
Bok med vareomslag. 626 sider + billedplansjer. (400 kr)

Abby Mann - Dom i Nürnberg (1962)
168 + 1 sider. (200 kr)

Svein Blindheim - Offiser i krig og fred (1981)
Bok med vareomslag. 260 sider. (250 kr)

Svein Blindheim - Offiser i krig og fred (1981)
260 sider. (225 kr)

Asbjørn Øksendal - Operasjon Weserübung (1981)
Vidkun Quisling og forspillet til 9.april 1940
Bok med vareomslag. 168 sider. (250 kr)

Geir Brenden og Arne Håkon Thomassen - Hitlers norske skijegere (2013)
Norske SS-frivillige i Karelen 1941-44
Bok med vareomslag. 335 sider + billedplansjer. Boken er ny. (295 kr)

Odd Helge Brugrand - 16 år og Hitlers soldat (2010)
Historien om Ivar Skarlo, en norsk soldat på Østfronten.
Bok med vareomslag. 292 sider. Illustrert. Som ny. (275 kr)

Odd Helge Brugrand - 16 år og Hitlers soldat (2011)
Historien om Ivar Skarlo, en norsk soldat på Østfronten.
Heftet utgave. 292 sider. Illustrert. (150 kr)

Nina Drolsum Kroglund - Hitlers norske hjelpere (2010)
Nordmenns samarbeid med Tyskland 1940-1945
Bok med varomslag. 479 sider + billedplansjer. (275 kr)

Eirik Veum, Geir Brenden & Torgeir L. Dalen - Deres ære var troskap (2017)
Nordmenn drept i tysk krigstjeneste.
Bok med vareomslag. 529 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Finn Arnesen - Våre flygere i kamp (1962)
Luftkrigen i Norge 1940. 111 sider. Rikt illustrert.
Detaljtegninger av en rekke flytyper. (350 kr)

I.Steen Østgård - Fra viddens herre til Grinis navnløse (1945)
160 sider. (225 kr)

Kjetil Henriksen, Sindre Weber og Eirik Brazier - Norske krigsdekorasjoner for innsats under andre verdenskrig (2017)
Bok med vareomslag. 354 sider. Illustrert. (Solgt)

Jens Rolfsen - Partiet som bygger på marxismen.
Utgitt av NS Depot.
31 sider. NS oplysningsskrift nr. 14. (Solgt)

Lyder Unstad - Sannheten om Quisling (1963)
54 sider. (Solgt)

Gjenreisingen av bondestanden i Tyskland (uten år)
Den nasjonalsosialistiske bondepolitikks triumf.
31 sider. Illustrert.Rustne stifter. (150 kr)

Det tyske folks parti (1941)
44 sider. Illustrert. Rustne stifter. (150 kr)

Friedrich Hussong - Englands politske moral. En selverkjennelse (1941)
116 sider. Meget pen. (250 kr)

E. Hoffstad og Grundtvig Gundersen - Vinner England krigen? (1941)
29 sider. Rustne stifter. (175 kr)

"Litte Norway in pictures" - R.N.A.F. in Canada
Gjennomillustrert. (450 kr)

Sigurd Evensmo - Englandsfarere (1947)
Bok med vareomslag. 289 + 1 sider. 46-55.tusen. (200 kr)

Norsk fangeleksikon. Grinifangene (1946)
Bok med vareomslag. 786 sider. Illustrert. Ex-libris. (450 kr)

M.Nachtstern og R.Arntzen - Falskmynter i blokk 19 (1949)
Bok med vareomslag. 240 sider. Ex-libris. (250 kr)

Liste nr. 1. Over mistenkte for grovere arter av landssvik (2014)
816 sider + appendiks. Illustrert. (350 kr)

Geir Brenden, Tommy Natedal og Knut Flovik Thoresen - Norske offiserer i Waffen-SS (2012)
Bok med vareomslag. 504 sider + billedplansjer. (300 kr)

Geir Brenden, Tommy Natedal og Knut Flovik Thoresen - Norske offiserer i Waffen-SS (2012)
Heftet utgave. 504 sider + billedplansjer. (175 kr)

Norge i krig i bilder (2014)
Bok med vareomslag. 334 sider. 4. Opplag. Gjennomillustrert. Stort format. En rift i vareomslaget. (250 kr)

Hans Olaf Brevig og Ivo de Figueiredo - Den norske fascismen (2002)
Nasjonal Samling 1933-1940
265 sider. (Solgt)

Gunnar Sønsteby & Jan Brage Gundersen - Bak rapportene (1985)
Bok med vareomslag. 220 sider + billedplansjer. Hilsen fra Gunnar Sønsteby på tittelblad. (350 kr)

Jostein A. Kjelsrud - "Etsteds" på Kanadas østkyst...(1998)
1940-1943 Lunenburg, Nova Scotia.
Bok med vareomslag. 120 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Quisling har sagt - IV. Mot nytt land (1944)
Artikler og taler av Vidkun Quisling 1941-1943
Utgiver NS Rikspropagandaledelse. 297 sider. Ikke oppskåret. Nøytralt hvitt omslag. (Solgt)

Arve Juritzen - Quisling privat (2008)
320 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Arve Juritzen - Privatmenneske Quisling og hans to kvinner (1988)
Bok med vareomslag. 327 sider + billedplansjer. (250 kr)

Hans Fredrik Dahl - Quisling. En norsk tragedie (2004)
Bok med vareomslag. 512 + billedplansjer. (Solgt)

Hermann Rauschning - Hitler har sagt det (1940)
Heftet utgave. 270 + 1 sider. (300 kr)

Finn Thrana - Vi ville et land som var frelst og fritt (2001)
Med Nasjonal Samling under okkupasjonen 1940-1945.
Bok med vareomslag. 243 sider + billedplansjer. Boken er ny. (350 kr)

Vidkun Quisling - Universismen (2006)
Bok med vareomslag. 234 sider. (Solgt)

Franklin Knudsen - I Was Quisling`s Secretary (1967)
Bok med vareomslag. 192 sider + billedplansjer. Et forsatsblad mangler. (350 kr)

Guri Hjeltnes med flere : Norsk krigsleksikon 1940-45 (1995)
468 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Alan Bullock - Hitler. Tyrannen og tyranniet (1957)
582 sider + billedplansjer. (275 kr)

Tysklands stemme (1940)
Med bidrag av 24 ledende medlemmer av parti og stat.
Forord av Reichskommissar Terboven.
277 sider + billedplansjer. Illustrert utenom. (350 kr)

Rob. Jo. - Sivilt vanvidd og militært fornuft foran 9. april (1949)
386 + 1 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Marta Steinsvik og andre - "Frimodige ytringer" (1946)
Tredje økede opplag. 134 sider. (400 kr)

Arne Semb-Johansson - Fem år for fred og frihet (1995)
Bok med vareomslag. 256 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Tom B. Jensen og Hans Fredrik Dahl - Parti og plakat NS 1933-1945
319 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Tom B. Jensen og Hans Fredrik Dahl - Parti og plakat NS 1933-1945 (2005)
144 sider. Ny, forøket utgave. Gjennomillustrert. Boken er ny. (350 kr)

Vidkun Quislings forsvarstale i lagmannsretten september 1945 (1987)
Utgitt i anledning hans hundreårsdag 18. juli 1987
113 sider + billedplansjer. Hilsen på forsatsblad fra Bjørn Østring. Bjørn Østring var tidligere medlem i Nasjonal Samling og frontkjemper på Østfronten (495 kr)

Vidkun Quislings forsvarstale i lagmannsretten september 1945 (1987)
Utgitt i anledning hans hundreårsdag 18. juli 1987
Bok med vareomslag. 113 sider + billedplansjer. Nr. 188 av 500 nummererte eksemplarer. (400 kr)

Chr. Christensen - De som heiste flagget (1986)
Bok med vareomslag. 160 sider. (250 kr)

Karl Holter - Frontkjempere (1951)
182 sider. Navnetrekk øverst forsatsblad. (650 kr)

Hvitboka om 1940. Norges Kommunistiske parti (1975)
160 sider. Illustrert. (200 kr)

Eivind Berggrav - Folkedommen over NS. Hva vil være rett av oss? (1945)
41 sider. (175 kr)

NS årbok 1942 (1943)
208 + XVI sider. Illustrert. Navnestempel på forsatsblad. (Solgt)

NS årbok 1944 (1943)
192 + LVI. Illustrert. (Solgt)

Håkon Meyer - Et annet syn (1952)
237 sider. Navnestempel på tittelblad. (350 kr)

Hvorfor krig med Stalin? (1941)
Anti-kominterns rødbok.
126 sider. Illustrert. Kamban forlag. Litt slitasje. (350 kr)

Vidkun Quisling - Russland og vi (1941)
201 + 2 sider + billedplansjer. 2. Opplag. Litt slitasje/bruksspor. (300 kr)

Arild Vanvig - Norge, et generaloppgjør (1945)
Heftet utgave. 207 sider. Noen bruksspor. (250 kr)

Arne Tellefsen - Verdensoppgjøret og vi (1943)
En militæroversikt. 136 + 3 sider.
Omslaget og ryggstripen litt slitt. (250 kr)

Signe Lund - Sol gjennem skyer (1944)
Livserindringer 1.
256 + 2 sider + billedplansjer.
(Singe Lund hadde medlemskap i Nasjonal Samling fra 1935 til 1945 , og mottok kunstnerlønn 1942–45, og skrev komposisjonen Føreren kaller i 1943. De usolgte bøkene ble trukket tilbake fra butikkene etter krigen). (500 kr)

Viktige storpolitiske dokumenter 1941-45 (1947)
Verdenspolitikken i dokumenter. 183 sider. Heftet utgave. (250 kr)

Rolf Tornås - Vi som dro ut (1946)
71 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Rolf Dahlø - Skjebnetråder (2001)
En historie om de ukjente krigerne.
Bok med vareomslag. 256 sider + billedplansjer. (300 kr)

Finn Arnesen - Våre flygere i kamp (1962)
Luftkrigen i Norge 1940.
Bok med vareomslag. 111 sider. Rikt illustrert.
Detaljtegninger av en rekke flytyper. (375 kr)

Benjamin Vogt - Mennesket Vidkun og forræderen Quisling (1965)
Bok med vareomslag. 182 sider. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (300 kr)

Nils Hjelmtveit - Vekstår og vargtid (1969)
Bok med vareomslag. 324 sider. (300 kr)

Nils Hjelmtveit - Vekstår og vargtid (1969)
324 sider. (250 kr)

Harald Ofstad - Vår forakt for svakhet (1991)
En analyse av nazismens normer og vurderinger.
346 sider. (Solgt)

Der Führers proklamasjon til det tyske folk og note fra det tyske utenriksministerium til sovjetregjeringen med bilag.
79 sider. (Uten år). (200 kr)

Andreas Nybø - Den store bøygen (1944)
Annet opplag. Viking forlag. 142 sider. (250 kr)

Ragnar Ulstein - Svensketrafikken 1-3 (1974-77)
Flyktningar til Sverige 1940-43, flyktningar til Sverige 1943-45, flyktningar til Sverige frå Trøndelag og Nord-Norge 1940-45
Bøker med vareomslag. 264 + 340 + 440 sider + billedplansjer + karter. (Solgt)

Ragnar Ulstein - Svensketrafikken 3 (1977)
Flyktningar frå Trøndelag og Nord-Norge til Sverige 1940-45
440 sider + billedplansjer + karter. (275 kr)

Tom B. Jensen - Norsk lokalhistorisk krigshistorie om 2. verdenskrig. En bibliografi. (2002)
2. Utgave. 417 sider. (Solgt)

Tom B. Jensen - Nasjonal Samlings publikasjoner 1933-1945 av flyveblader, brosjyrer og bøker. NS-forlagenes utgivelser 1940-1945 og tyske myndigheters publikasjoner 1940-1945 i Norge. En bibliografi (2004)
411 sider. Boken er ny. (400 kr)

Per Jahr - Tre skritt bak (2002)
Mennesker og opplevelser som Quislings unge adjutant så dem.
Bok med vareomslag. 183 sider + billedplansjer. Boken er ny. (350 kr)

John Lyng - Forræderiets epoke (1948)
238 sider. Vedlagt avisutklipp. (250 kr)

Harald Welzer - Gjerningsmenn (2013)
Hvordan helt vanlige mennesker blir massemordere
Bok med vareomslag. 310 sider. (250 kr)

Berit Nøkleby - Krigsforbrytelser. Brudd på krigens liv i Norge 1940-45 (2004)
Bok med vareomslag. 197 sider. (Solgt)

David Littlejohn - Foreign Legions of the Third Reich 1-4 (1979-1987)
208 + 288 + 320 + 384 sider. Rikt illustrert, også i farger. (2000 kr)

Legionsminner. Trekk av den norske legions historie (1943)
Utgitt av Frontkjemperkontoret. Upaginert. Rikt illustrert. (1800 kr)

Jakten på nazistene. På sporet av krigsforbryterne som slapp unna (2019)
130 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Arnstein Landsem - Våpen fra andre verdenskrig (2018)
256 sider. Rikt illustrert. Boken er ny. (350 kr)

Pro Patria. Til minne om studenter som falt i kampen for Norges sak (1945)
Upaginert. Illustrert. (150 kr)

"Little Norway" in pictures. R.N.A.F. in Canada (u.år)
Upaginert. Gjennomillustrert. Hilsen på forsatsblad. (450 kr)

Henrich Fraenkel og Roger Manvell - Goebbels. Hans liv og død (1960)
Bok med litt slitt vareomslag. 270 + 1 sider. (150 kr)

Norske krigsfangetegninger 1942-1945 (1946)
Upaginert. Gjennomillustrert. Også i farger. (300 kr)

Guy Walters - Jakten på ondskapen (2011)
Historien om naziforbryterne som flyktet, og den dramatiske jakten for å innhente dem.
Bok med vareomslag. 486 sider + billedplansjer. (275 kr)

Til Tyskland for freden (1947)
128 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Olav Farnes - Lege på mange fronter (1987)
Bok med vareomslag. 125 sider + billedplansjer. (300 kr)

Quislings hønsegård. Berg interneringsleir (1948)
295 sider. Illustrert. Klisterlapp på tittelblad og øverst på forsatsblad. Et støtt hjørne. (200 kr)

Quisling har sagt - I (1940)
Citater fra taler og avisartikler.
143 sider. Portrett.
Navnestempel + Norges Landtjenesteskole på forsatsblad. Også stempel: Hovelsåsen kursted på baksiden av tittelblad.
Lånekortlomme bak på ettersats. (400 kr)

Quisling har sagt - I (1940)
Citater fra taler og avisartikler.
143 sider. Portrett. (300 kr)

Quisling har sagt - II (1941)
Ti års kamp mot katastrofepolitikken.
209 sider. Portrett. Vedlagt avisutklipp. Navnestempel med adresse på forsatsblad. (350 kr)

Berit Nøkleby - Politigeneral og hirdsjef Karl A. Marthinsen (2010)
Bok med vareomslag. 178 sider + billedplansjer. Som ny. (300 kr)

Christopher Hibbert - Mussolinis undergang og fall (1962)
Bok med vareomslag. 333 sider + billedplansjer. Stempel (Sigval Bergesen) på forsatsblad. (250 kr)

Harris Aall m/flere - Foredrag om det nye Tyskland (1940)
Bok med vareomslag. 84 + 2 sider.
Klisterlapp fra Norsk Rikskringkasting på forsatsblad. (225 kr)

F. Balg - "Vi stoler på England" (1941)
51 sider. (200 kr)

Finn Rønnebu - Et skammens eventyr (2017)
Det tyske jernbaneprosjektet i Nordland - fanger, okkupanter og lokalbefolkning. 176 sider. Illustrert. Som ny. (300 kr)

Geir Brenden og Derek M. Schei - Norske krigsfrivillige på tysk side. Nr 1. Utmerkelser. 88 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Geir Brenden og Derek M. Schei - Norske krigsfrivillige på tysk side. Nr. 2. Stoffeffekter.
94 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Klaus Grøneng - En blodig dokumentasjon fra oppgjøret med Rinnanbanden (1995)
557 sider. Meget pen. (365 kr)

Johan Moan - Rømte frå Rinnan (1980)
Bok med vareomslag. 160 sider + billedplansjer. (350 kr)

Gerh. Holm - De passive NS-medlemmer og rettsoppgjøret (1946)
20 sider. (150 kr)

Boken om Vidkun Quisling (1941)
96 sider + billedplansjer. (Solgt)

Kåre Kompelien - Skjebnetid i land. Om lokale helter og overløpere under 2. verdenskrig (2015)
173 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Jorunn Kydland (red.) - Vaulefolket på flukt frå Gestapo (2015)
216 sider. Rikt illustrert. Som ny. (350 kr)

Einar Sæter - I kurèr-fart for XU (1977)
240 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Tante Anna (Ellida Aakre-Bjørnsen - Sterkere enn Gestapo (1945)
248 sider. (200 kr)

Quisling-saken (1941)
Dokumentasjon og referater fra sakens behandling i stortinget 1932.
195 sider. Navnestempel forsatsblad. (300 kr)

Victor Mogens - Det farlige år 1938 (1938)
Årets verdenshistorie i 50 kronikker okt. 1937-sept. 1938. Bind 1.
560 sider. (250 kr)

Victor Mogens - Fra München til krigen (1939)
- Årets verdenshistorie i 50 kronikker okt. 1938- sept. 1939. Bind 2.
634 + 44 sider (Tysk hvitbok. Dokumenter fra den tysk-polske krises siste fane). (250 kr)

Tysk hvitbok. Dokumenter fra den tysk-polske krises siste fane
44 sider. (150 kr)

Landssviksakene (1945)
127 sider. (250 kr)

Leiv Storhaug - Nazist og landssviker? Del 1 okkupasjon
245 sider. (225 kr)

Jonathan Trigg - Hitlers vikinger (2014)
Historien om skandinaviske soldater i Waffen-SS: Legionene, SS Wiking og SS Nordland (2014)
Heftet utgave. 374 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Ola Flyum - Sjonglørene (1996)
Seierherrens spill med Henry Rinnan
Bok med vareomslag. 312 sider. (275 kr)

Marianne Neerland Soleim - Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945 (2009)
Antall, organisering og repatriering
464 sider. (Solgt)

Ståle Fagerland - Et navn til låns. Den utrolige historien til en norsk frontkjemper (1997)
Bok med vareomslag. 197 sider + billedplansjer. (Om frontkjemper Jarle Saursaunet) (Solgt)

Trygve Engen - Jeg er ingen landssviker (1953)
Krøniken om førkrigstidens, krigstidens og ettertidens hendinger slik som vi så dem. (Eget Forlag - Hemnesberget). 252 sider. (400 kr)

J.B.Hjort - Justismord (1952)
271 + 1 sider. Noen mindre brukkspor. (300 kr)

Hans Gervik - Refleksjoner etter 50 år ved en tidligere frontkjemper. Historien i et annet lys (1994)
319 + 1 sider. Vedlagt 4 sider etterord vedlagt 5 år etter. (600 kr)

Gulbrand Lunde - Kampen for Norge III (1943)
Foredrag og artikler 1942.
160 sider. (Solgt)

Gulbrand Lunde - Kampen for Norge II (1942)
Foredrag og artikler 1940-1941
253 sider. (350 kr)

Vidkun Quisling - For Norges frihet og selvstendighet (1942)
Artikler og taler 9.april 1940 - 23. juni 1941
156 sider. Portrett. (400 kr)

Knut Flovik Thoresen - Soldat på vestfronten (2010)
Historien om Alf Dramstad.
Bok med vareomslag. 126 sider + billedplansjer. Som ny. (300 kr)

Margret Boveri - Middelhavet (1937)
Verdenspolitikkens brennpunkt gjennem tidene.
En bok om øer og kyster, politikk og strategi, folkeslag og imperier. Oversatt av Niels J. Mürer. 416 sider. Karter. (250 kr)

Kåre Bjørgen - Eld og blod (1941)
244 + 5 sider. Illustrert. Noe alderspletter. (200 kr)

major Einar Sagen - Den næste krigen (1949)
52 sider. (200 kr)

"Gamle Erik" - Gutta på skauen (1953)
27 sider + billedplansjer. (Solgt)

Idrettsfrontens kamp. Utdrag av jøssingidrettens saga 1941-1945 ved Stetson (1945)
52 sider. Stempel øverst på omslaget. (300 kr)

Norge fritt. Hilsen og minde fra fredsdagene (1945)
Upaginert. Gjennomillustrert. (250 kr)

Arnfinn Moland - I hemmelig tjeneste - Kompani Linge sett med britiske øyne (2001)
Bok med vareomslag. 165 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Arnfinn Moland - I hemmelig tjeneste - Kompani Linge sett med britiske øyne (2011)
158 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Harry A. Ellingsen - Regiment Norge (2011)
Historien om en frontkjemperenhet.
Bok med vareomslag. 322 sider + billedplansjer. (300 kr)

Jan Egil Fjørtoft - Tyske kystfort i Norge (1982)
199 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Hans M. Dahlbye - En Tysklandsfange forteller egne og kameraters opplevelser i konsentrasjonsleirene (1945)
30 sider. (150 kr)

Bj. Walle - Dette er London! Særmeldinger (1945)
Upaginert. Gjennomillustrert. (300 kr)

Poul Ringdal - Der krigslykken snudde (1946)
En norsk offiser med 8. arme gjennom Nord-Afrika
191 sider + billedplansjer. Kartplansje. Dedikasjon fra forfatteren på forsatsblad. (450 kr)

Eirik Gripp Bay - Himmlers valkyrjer. Frontsøstrene på østfronten (2017)
296 sider. Rikt illustrert. Boken er ny. (365 kr)

Peter Longerich - Tyskerne og jødene (2010)
Hva visste egentlig tyskerne om jødeforfølgelsene fra 1933 til 1945?
528 sider + billedplansjer. Heftet utgave. (200 kr)

Berit Nøkleby - Hitlers Norge (2016)
Okkupasjonsmakten 1940-1945
Bok med vareomslag. 441 sider + billedplansjer. (275 kr)

Hans Olav Brevig - NS, fra parti til sekt 1933-1937 (1979)
2. Opplag. 158 sider + billedplansjer. (250 kr)

Rolf Bergsten - Bare en liten visitt i helvete (2008)
175 sider. (Om frontkjemper fra Hakadal) (400 kr)

Bjørn Skåret - Over grensen. Kurèren som gikk ut i kulden - og ble sveket av sine egne (1995)
Bok med vareomslag. 332 sider. Illustrert. (400 kr)

Kirsten Seaver - Alexandra Voronine (1999)
Bok med vareomslag. 323 sider + billedplansjer. (275 kr)

Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen, Peter Scharff Smith - Waffen SS - Europas nazistiske soldater (2019)
Bok med vareomslag. 700 sider. Illustrert. (300 kr)

Hans Fredrik Dahl og Øystein Sørensen (red.) - Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945 (2004)
Bok med vareomslag. 269 sider. (300 kr)

Carlo Andersen - Gruppen "Gorm" (1945)
202 sider. Dansk tekst. Ex-libris. Alderspletter. (200 kr)

Haakon Lie - Hvem kan vi stole på? (1974)
En dokumentasjon om Norges Kommunistiske Parti under den tysk-russiske alliansen 1939-1941.
123 sider. Karter. (175 kr)

Bjørg Bjørsvik - Nazibarn (1993)
125 sider. (250 kr)

Harry Westrheim, Bjørn Nilsen & Dag Skogheim - Lofotraidet 1941.
Torden i mars. (1991)
Bok med vareomslag. 123 sider. Illustrert. (300 kr)

Ragna Prag Magelssen (Red.) - Også vi når det blir krevet...(1942)
Innlegg fra norske kvinner og den nasjonale, moralske og politiske gjenfødelse i Norges skjebnetime
206 sider. Noen mindre bruksspor. (400 kr)

Helge Norseth - Fangeliv - 2. (1985)
Krigsårene 5/5-42 til 25/5-45
188 sider. Illustrert. Opplag 50 stk. (600 kr)

For flere bøker om krigen. Se vårt store utvalg ved å se på mine andre annonser: Søk på Toftes Antikvariat.
Annonsen oppdateres jevnlig med nye titler.
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.
Tilstand Brukt

Generell info

Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Er det en bok som er solgt som du ønsker å kjøpe, så send en mail, så setter antikvariat deg opp på ønskeliste. Normalt sett skaffer vi boken i løpet av noen uker.

Idrettsveien 18, 4328 Sandnes

Annonseinformasjon

FINN-kode 93952095
Sist endret 22. okt. 2021 17:36

Rapporter annonse