Bøker om norsk veihistorie, bruer og utilgjengelig bosteder

Til salgs
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på mail eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Kulturhistorisk vegbok - Hordaland. (1993)
479 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Naturhistorisk vegbok - Hordaland (2004)
568 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Mads Almaas - Om veger, bruer og folk i Nord-Trøndelag
175 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Kristen Askeland - Maskiner ryddar veg. Historia om maskindrifta i Statens Vegvesen Sogn og Fjordane. (2002)
170 sider. (Solgt)

Stein Erik Skoug - Kongeveien over Fillefjell. Vindhella og Galdane.(1976)
Bok med vareomslag. 96 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Stein Erik Skoug - Kongeveien over Fillefjell. Vindhella og Galdane.(1975)
96 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

Stein Erik Skoug - Kongeveien over Fillefjell. Vindhella og Galdane.(1975)
Bok med vareomslag. 96 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Stein Erik Skoug - Kongeveien over Fillefjell. Vindhella og Galdane. (1993)
Bok med vareomslag. 96 sider. Rikt illustrert. Ny revidert utgave.
(250 kr)

Svein Magne Olsen - Bruer og brubygging i Rogaland (1988)
Bok med vareomslag. 176 sider. Rikt illustrert. (175 kr)

Våre bruer fotografert av Johan Brun (2003)
Bok med vareomslag. 125 sider. Rikt illustrert. Meget pen. (300 kr)

Njål Tjeltveit - Ryfylkevegen (1990)
93 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Njål Tjeltveit - Gamle fjellvegar. Ferdsla mellom Rogaland og bygdene austanfor. (1999)
207 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Åsulv Edland - Haukelivegen - Vegen vestover (2001)
Bok med vareomslag. 192 sider. Rikt illustrert. (295 kr)

Åsulv Edland - Haukelivegen - Vegen vestover (2001)
192 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

Svein Magne Olsen - Fra tråkk til motorveg. (1995)
207 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (200 kr)

Hans Seland - Haandbog for Veiofficianter (2013)
En norsk veimesters rundreise til Storbritannia og endra lengre anno 1838.
Bok med vareomslag. 201 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Historien om vegtunnelene i Rogaland 1882-2015.
93 sider + 146 sider. Gjennomillustrert. (300 kr)

Svein Magne Olsen - Bruer - En kulturskatt (2004)
245 sider. Rikt illustrert. Som ny. (250 kr)

Oddgeir Bruaset - På fjellhylle og havstrand - livet på veglause gardar i Nordfjord (2006)
Bok med vareomslag. 226 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra oddgeir Bruaset på forsatsblad. (395 kr)

Oddgeir Bruaset - Der ingen skulle tru at nokon kunne bu...(2010)
7. Opplag. Bok med vareomslag. 240 sider. (225 kr)

Oddgeir Bruaset - Der ingen skulle tru at nokon kunne bu III (2012)
Bok med vareomslag. 242 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Kulturhistorisk vegbok - Hordaland. (1993)
479 sider. Rikt illustrert. (285 kr)

Oddgeir Bruaset - Folket langs Storfjorden (1991)
Bok med vareomslag. 144 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Oddgeir Bruaset - Folket langs Storfjorden II (2004)
Bok med vareomslag. 192 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Oddgeir Bruaset - Det veglause folket i Rogaland (2011)
Bok med vareomslag. 239 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Oddgeir Bruaset - Lagnader langs fjorden (1994)
Bok med vareomslag. 158 sider. Rikt illustrert.
Hilsen på forsatsblad fra Oddgeir Bruaset. (275 kr)

Oddgeir Bruaset - Lagnader langs fjorden (1994)
Bok med vareomslag. 158 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Oddgeir Bruaset - Lagnader langs fjorden (1994)
158 sider. Rikt illustrert.
Hilsen på forsatsblad fra Oddgeir Bruaset. (200 kr)

Oddgeir Bruaset - Folket langs fjorden (2016)
312 sider. Gjennomillustrert. Navn påført på forsatsblad. (200 kr)

Nasjonale vegminner - En reisebok. (2014)
194 sider. Gjennomillustrert. (200 kr)

Nasjonale turistveger (2016)
Die Norwegischen Landschaftsrouten. National Tourist Routes In Norway.
255 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Kjell Hegdalstrand - Vegens menn og deres verk. (1992)
Bok med vareomslag. 98 sider. Rikt illustrert.
Vedlagt hilsen fra vegsjefen i Rogaland. (165 kr)

Per Surnevik - Historien om Boknafjord-vegene. Kårstøvegen - Boknbruene - Rennfast. (1999)
Bok med vareomslag. 133 sider. Gjennomillustrert. (200 kr)

Gaute Ljotebø - Stølar og stølsliv i Høyanger kommune. Strevsamt og fritt. (2012)
208 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Øystein Kostveit - Kulturhistorisk vegbok for Vinje, Rauland, Haukeli (1999)
157 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Harald Hvattum - På gamle vegar i Valdres (1993)
Vegbygging, vegvedlikehald og vegstyring i Valdres fram til slutten av 1800-talet. Vegkulturminne i dag.
Bok med vareomslag. 366 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Øystein Søbye - Norge rundt - langs våre vakreste veier (2005)
Bok med vareomslag. 200 sider. Gjennomillustrert. 2. Opplag. (250 kr)

Svein Magne Olsen - Fra tråkk til motorveg. Statens Vegvesen Rogaland 125 år 1989. 1864-1989.
Bok med vareomslag. 160 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Men arbeidet måtte gå. Vegfolk forteller om krig og okkupasjonsår (1995)
96 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Svein Magne Olsen - Hesten i handel, industri og bergverk (2011)
Bok med vareomslag. 448 sider. Gjennomillustrert. (395 kr)

Tom Helgesen og Tom Schandy - 100 norske kulturperler (2009)
Bok med vareomslag. 208 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

Under fjord - over flu. Trekantsambandet - Ei ny tid for Sunnhordland og Haugalandet. (2001)
Bok med vareomslag. 171 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Arild Flydal - Fjordfolket - Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden, Storfjorden, Hjørsundfjorden og Loen-ulukka 1936 (2004)
176 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Arild Flydal - Fjorden, fjellet og folket (1996)
Geirangerfjorden, indre Storfjord med Tafjorden.
143 sider. Rikt illustrert. Norsk, tysk og Engelsk tekst.
Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (275 kr)

Arild Flydal - Fjorden, fjellet og folket (1996)
Geirangerfjorden, indre Storfjord med Tafjorden.
143 sider. Rikt illustrert. Norsk, tysk og Engelsk tekst. (250 kr)

Liv Rege Engan - Stølar i Vik (2004)
Arnafjord - Vik - Vangsnes - Feios - Fresvik.
Bok med vareomslag. 271 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Skjoldafjorden. Folk og forhold langs fjorden (2000)
207 sider. Illustrert. (Solgt)

Oddgeir Bruaset - Nådelaust liv i gåvmilde Hardanger (2001)
Bok med vareomslag. 2. Opplag. 192 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Oekonomisk Reise til Lister og Jedderen fortagen i Efteraaret 1810 ved Lieutenant P. P. Flor
Bok med vareomslag. 141 sider. Illustrert. Hilsen på forsatsblad. (250 kr)

Yngve Jacobsen - Kampen om Lofast (2007)
Alle høydepunkter om planene, kranglene og byggearbeidene.
Rikt illustrert reportasjebok om Lofotens fastlandsforbindelse.
128 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Botolv Hov - Styvi i Nærøyfjorden (2006)
103 sider. Rikt illustrert. Hilsen på forsatsblad. Også fra forfatteren. (200 kr)

Jo. Sellæg - Veg på kryss og tvers i Buskerud (1998)
Statens vegvesen Buskerud 100 år.
108 sider. Gjennomillustrert. (200 kr)

Erling Svanberg - Langs vei og lei i Nordland. Samferdsel gjennom 3000 år (1990)
710 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Reidar Fønnebø - Langs Nordmannsslepene over Hardangervidda (1988)
231 sider + billedplansjer. Rikt illustrert utenom. (400 kr)

Reidar Fønnebø - Langs Nordmannsslepene over Hardangervidda (1988)
231 sider + billedplansjer. Rikt illustrert utenom. Utgått eksemplar fra Hordaland Fylkesbibliotek, Statoil. Lånekortlomme bak på ettersatsblad. (200 kr)

Jørn Roeim (Red.) - Norge sett utenfra (1994)
Bok med vareomslag. 143 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Reidar Fønnebø - Oldtidsveger, slep og kongeveier i Oslo og på Østlandet. 184 sider. Illustrert. (300 kr)

Silje Kathrine Sviggum & Knut Egil Wang - Dum og andre steder i Norge
150 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Vegminner og veghistorie i Telemark (2001)
144 sider. Rikt illustrert. (265 kr)

Postvegane i Hordaland (1997)
Vegbygging og bruk av vegane - med kart og turframlegg.
Bok med vareomslag. 64 sider. Rikt illustrert. (265 kr)

Postvegane i Hordaland (1997)
Vegbygging og bruk av vegane - med kart og turframlegg.
Bok med noe slitt vareomslag. 64 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Ingemar Nordstrand - Postvegen Bergen - Trondheim (1997)
Bok med vareomslag. 128 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Thomas Reinertsen Berg - Verdensteater. Kartens historie (2017)
Bok med vareomslag. 352 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Mentz Schulerud - Kongevei og fantesti (1974)
Bok med litt slitt vareomslag. 356 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

T.B.Riise - Vegbygging (1965)
Bok med vareomslag. 251 sider. Illustrert. Vedlagt vegloven fra 1963. (250 kr)

Jo. Sellæg - SølvVeien. Landets første kjørevei (2002)
144 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Øystein Søbye - Sør-Norge rundt (2006)
Landeveis til de fineste severdighetene og naturområdene.
Bok med vareomslag. 265 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Harald Kjølås - Gardane langs Storfjorden (2005)
Bok med vareomslag. 212 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Bjørn Rongen - Toget over vidda (1956)
Bok med litt slitt vareomslag. 251 sider.
(Første boken i triologien om rallarene som bygde Bergensbanen) (Solgt)

Hans Melien - Bergmann og rallar (1983)
Bok med vareomslag. 118 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Oddgeir Bruaset - Eg bur oppå ein plass - i Sogn (2003)
Bok med vareomslag. 197 sider. Rikt illustrert. 3. Opplag. Som ny. (400 kr)

Annonsen oppdateres jevnlig med nye titler.
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.
Tilstand Brukt

Generell info

Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Er det en bok som er solgt som du ønsker å kjøpe, så send en mail, så setter antikvariat deg opp på ønskeliste.

Idrettsveien 18, 4328 Sandnes

Annonseinformasjon

FINN-kode 92866646
Sist endret 25. mai 2021 15:12

Rapporter annonse