Bøker om tog, jernbanehistorie, trikk, modelljernbane etc.

Til salgs
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.

Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten. Du kan enkelt søke i annonseteksten ved å bruke funksjonen CTRL + F. Da får du opp en liten boks som du kan skrive søkeordet i.

Jernbanen i Norge 1854 - 2004. 1 - 2. Av Trond Bergh, Jon Gulowsen og Helge Ryggvik. (2004).
Orig. helshirtingbd. med vareomsl. I orig. kassett. 539 + 515 sider. Rikt illustrert. Karter. (1000 kr)

De norske jernbaner og deres personale. (1959)
Personalbiografier.
Gulldekorerte originalbind med toppsnitt i gull.
389 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

De norske jernbaner og deres personale. (1957)
Gulldekorerte originalbind med toppsnitt i gull.
Teknisk og administrativ oppbygging.
633 + 1 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Ta plass, lukk dørene! Jernbanen i tekst og bilete (1990)
Bok med vareomslag. 2. Opplag.
144 sider. Gjennomillustrert. (200 kr)

Sørlandsbanen Oslo - Stavanger. (1938)
78 sider. Rikt illustrert. Med grafiske tabeller. Stempel Malde Soldathjem på forsatsblad. (250 kr)

Sørlandsbanen Oslo - Stavanger. (1938)
78 sider. Rikt illustrert. Med grafiske tabeller. Litt slitasje ytterst på omslaget. (225 kr)

Sørlandsbanen 1932 (1932)
98 sider + grafiske taballe + utbrettsplansjer. Rikt illustrert. (175 kr)

Minneverket om Sørlandsbanen. (1949)
366 + XI sider. Meget rikt illustrert. Originalt skinnbind. (350 kr)

Jærbanen 100 år 1878-1978
84 sider. Illustrert. (125 kr)

Jærbanen. Livsnerven mellom Egersund og Stavanger. (2012)
Bok med vareomslag. 256 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Torkel Thime - Banelangs - Ålgårdbanen gjennom 75 år (1999)
82 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Trond B. Hansen, Håkon Gundersen, Svein Sando - Jernbanen i Norge (1980)
Bok med vareomslag. 199 sider. Gjennomillustrert. (250 kr)

En mester og hans stasjon - Historien om Eidsvoll stasjon og jernbanehotell
141 sider. Rikt illustrert. Bok med vareomslag. (250 kr)

Ivar Aars med flere - I hundre - Valdresbanens historie (2006)
144 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Nils Håkon Sandersen - Valdresbanen i bilder (2005)
Valdresbanen til og med 2005. Upaginert. Ca 300 bilder. (Solgt)

Bjørn Westlie - Fangene som forsvant. NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen (2015)
Bok med vareomslag. 260 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Kaare Wilhelmsen - Jernbanefolk forteller (1977)
Bok med vareomslag. 176 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Kaare Wilhelmsen - Jernbanefolk forteller (1977)
176 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Ove Fregstad - Fra dampdrift til krengetog - Lokomotivpersonalets Forening Bergensbanen 100 år 1903-2003. (2003)
208 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Norsk Jernbaneforbund gjennom 60 år 1892-1952
Bok med vareomslag. 302 sider + billedplansjer. (150 kr)

Svein Sando - Modelljernebane på norsk (1992)
En bok om norske jernbaner i full størrelse og i modell.
143 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Krister Brandt - Modelltåg (1990)
Westergötland - Nerikes årsberättelser
160 sider. Rikt illustrert. Svensk tekst. (175 kr)

Krister Brandt - Modeltåg 99 (1998)
...och i morgon är pappa stins.
96 sider. Rikt illustrert. Svensk tekst (150 kr)

Kjartan Rødland - Bergensbanen. Livsnerven over høyfjellet (1999)
174 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Jernbaneglimt fra Bergensbanen (2005)
200 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Nils Carl Aspenberg - Fra Roa til Bergen (1999)
Historien om Bergensbanen.
228 sider. Rikt illustrert. Som ny. (500 kr)

Sluttrapport for Sørlandsbanen. Neslandsvatn - Grovane (1959)
65 sider + utbrettsplansjer. (Solgt)

A.W.Brøgger - Sørlandsbanen (1922)
Utg. av Jernbanekomiteerne for Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.
67 sider + utbrettskart. Rikt illustrert. (175 kr)

Sørlandsbanen og Sørlandet. Nogen avisartikler fra det sidste aar (1923)
56 sider + utbrettsplansje. (200 kr)

Sørlandsbanen gjennem Vest-Agder fylke. Foredrag av Sigval Bergesen i Kristiands Handelsstands Forening den 7.november 1927.
28 sider. (200 kr)

Sørlandsbanen. Foredrag av Sigval Bergesen i Christiania Handelsstands Forening den 28. oktober 1920. (1920)
40 sider + utbrettsplansje. (200 kr)

Axel Sømme - Jæren. Egersund og Sørlandsbanen. (1936)
En trafikk-geografisk undersøkelse.
126 sider + billedplansjer. (250 kr)

Indre Stambane (1948)
79 sider. Gjennomillustrert. (250 kr)

Indre Stambane (1947)
147 sider. Karter. (Solgt)

Oddvar Lavold - Flekkefjordbanens historie. (2004)
Et mesterverk i stein. 208 sider. Rikt illustrert. Stempel på forsatsblad. (400 kr)

Just Broch - Den gang man gikk til anlegg av Norges første jernbane (1930)
96 sider. Illustrert. Stempler. (Solgt)

Just Broch - Norges første statsbaner (1935)
Bok med vareomslag. 152 sider. Illustrert. (250 kr)

Just Broch - Ole Tobias Olsen og Nordlandsbanen (1945)
95 + 1 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Just Broch - Av Bergensbanens historie II (1933)
Over fjellet helt frem.
148 + 4 sider. Illustrert. Kart. (Solgt)

Jens Arup Seip - Ole Jacob Broch (1971)
806 sider + billedplansjer. (250 kr)

Kåre Fasting - Sporveier i Oslo gjennom 100 år 1875-1975
159 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

De norske jernbaners historie 1-3 (1954)
Utgitt i anledning av de norske jernbaners 100 års jubileum
IX + 421 + 467 + 587 s. Illustrert. Originale skinnbind. (1400 kr)

Harald Nikman - Å gå rundt over en halv engelskmann (2017)
Bok med vareomslag. 336 sider. Rikt illustrert. Som ny. (375 kr)

Thamshavnbanen 1908-1983 75 år (1983)
96 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Norske lok og motorvogner 1.1.2001
239 sider. Gjennomillustrert. (250 kr)

De norske jernbaner og deres personale. Driftshistorie. Teknisk og administrativ oppbygging. 633 + (1) sider. Illustrert. Originalt grønt dekorerte helskinnbind. Topp gullsnitt. Gjennomillustrert. (400 kr)

De norske jernbaner og deres personale.
Personalbiografier. Bind I. (1959)
492 sider. Portretter. Rikt illustrert.
Originalt grønt dekorerte helskinnbind. Topp gullsnitt. (400 kr)

De norske jernbaner og deres personale.
Personalbiografier. Bind III. (1959)
340 sider. Portretter. Rikt illustrert.
Originalt grønt dekorerte helskinnbind. Topp gullsnitt. (Solgt)

De norske jernbaner og deres personale.
Personalbiografier. Bind IIII. (1959)
389 sider. Portretter. Rikt illustrert.
Originalt grønt dekorerte helskinnbind. Topp gullsnitt. (400 kr)

Sørlandsbanen 50 år 1938-1988 (1988)
72 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Magne Fugelsøy - Dette for Landet velsignede Transportmiddel (2009)
Landsverneplan for jernbanen. Bok 1.
Bok med vareomslag. 176 sider. Rikt illustrert. (500 kr)

Magne Fugelsøy - Respekten for Forfædrenes Værk (2014)
Landsverneplan for jernbanen. Bok 2.
Bok med vareomslag. 400 sider. Som ny. (500 kr)

Helge Stenersen - Røykenvikbanens historie - og mye, mye mer (1982)
2. Opplag. 224 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Jan Helge Østlund - Toget. En reise på skinner (2004)
96 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Fritz Hodne & Ola Honningdal Grytten - Sporveien i Bergen 1897-1997
Bok med vareomslag. 395 sider. Rikt illustrert. (425 kr)

Nils Carl Aspenberg - Fra Minde til Sandviken. Historien om Bergenstrikken (1996)
148 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Nils Carl Aspenberg - Neste stopp Makrellbekken. Historien om Røabanen (1995)
122 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Hans Andreas Fristad - Oslo-trikken. Storbysjel på skinner (1987)
144 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Nils Carl Aspenberg - Trolleybussene i Norge (1996)
110 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Bjørn Andersen - Holmenkollbanen - kort historikk fra 1898 til 1993
51 sider. Illustrert. Omslagstegning av Kjell Midthun (Solgt)

Thorleif Strandholt - A/S Kristiania Sporveier 1924. A/S Oslo Sporveier 1925. Tilhengervogner, rutenett, linjetraseer (1994)
Del 1 & 2. 432 sider. Rikt illustrert. (595 kr)

Thorleif Strandholt - Kristiania Kommunale Sporvei 1897-1905 (1984)
32 sider. Illustrert. (150 kr)

Thorleif Strandholt - A/S Holmenkollbanen 1896-1975. Innklusive A/S Akersbanene, A/S Smestadbanen, Sognsvannsbanen, A/S Tryvandsbanen (1986)
112 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Thorleif Strandholt - A/S Kristiania Sporveisselskab 1874-1924. Hestesporveien. Grønntrikken (1983)
52 sider. Illustrert. (175 kr)

Thorleif Strandholt - A/S Kristiania Elektriske sporvei 1892-1924. Blåtrikken (1983)
64 sider. Illustrert. (175 kr)

Nils Carl Aspenberg - The Tramways and Subways in Oslo. From Horsetram to Underground (1994)
63 sider. Illustrert. (100 kr)

Stein Buan - Gerhardsenlandet (2006)
175 sider. (Om jernbanemiljøet på Roa, og alle andre stasjonsbygder den tid Gerhardsen var sjef i landet) (250 kr)

Rune Kjenstad - Trikken i Trondheim 100 år (2004)
360 sider. Rikt illustrert. Som ny. (375 kr)

Bjørn Andersen og Rune Kjenstad - Inngang bak - boken om Høka-trikkene i Oslo og Trondheim (2000)
175 sider. Rikt illustrert. (375 kr)

Thor Bjerke, Trond B. Hansen, Erik W. Johansson & Svein E. Sando - Damplokomotiver i Norge (1987)
Bok med vareomslag. 415 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Aage Lunde - Jernbaneminner (1962)
Bok med noe slitt vareomslag. 197 sider. Illustrert.
Norsk Folkemuseum serie arbeidsfolk forteller. (250 kr)

Hans Andreas Fristad - Oslotrikken i nærbilde (1994)
Bok med vareomslag. 128 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Ofotbanen 50 år 1902-1952 (1952)
Bok med vareomslag. 70 sider. Rikt illustrert. Utbrettsplansje i farger. (450 kr)

Ofotbanen 50 år 1902-1952 (1952)
70 sider. Rikt illustrert. Utbrettsplansje i farger.
Nesten 30 ulike signaturer på forsatsblad. (375 kr)

Per Holhe (Red.) - Norges Statsbaner og deres personale. 1-3 (1988-90)
396 + 292 + 283 sider. Rikt illustrert.
Dette er bindene som inneholder den komplette samlingen av personalbiografier over ansatte i NSB ved den store omorganiseringen i 1989. Bind 3 har litt slitasje øverst på ryggen. (750 kr)

Tore Lindholt - Avsporing. Kampen om NSB (1990)
Bok med vareomslag. 173 + 1 sider. Dedikasjon fra forfatteren på forsatsblad. (250 kr)

Norsk Jernbanemusikkforbund 1950. 3.nov. 1965 (1965)
30 sider + annonser. Vedlagt invitasjon og program. (150 kr)

Togboka. En komplett historie (2015)
320 sider. Gjennomillustrert. Stort format. (300 kr)

Håvard Rem - Togreiser (2009)
Seks reiseruter i Norden, Europa og Asia.
Bok med vareomslag. 222 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Asbjørn N. Jakobsen - Jernbaneminner fra Vestfold (1996)
Fra Drammen til Brevik. Skoppum - Høyjord - Vivestad - Svarstad. Vittingfossbanen og Eidsfosbanen.
304 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Asbjørn N. Jakobsen - Små-tog på spinkle skinner gjennem det indre av Vestfold (1993)
224 sider. Meget rikt illustrert. (Solgt)

Tertitten. Urskog-Hølandsbanen 1896-1986 - Kapitler av banens historie (1986)
168 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Nesttun - Osbanen 1894-1935 (1974)
64 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Per Ivar Tautra - Fremskrittet som åpnet bygdene. Nesttun - Osbanen - en attraksjon som ble borte (1996)
168 + 1 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Tron Bach & Johannes Gjerdåker - Rallarvegen. Kulturhistorisk vegvisar for høgfjellsvegen langs Bergensbanen. (1992)
128 sider. Illustrert. (Solgt)

Ivar J. Gubberud - Vossebanen 1883-1983 (1983)
En beretning om Vossebanens tekniske, økonomiske og politiske historie gjennom hundre år.
179 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Bjørn Holøs - Bergensbanen 75 (1984)
Bok med vareomslag. 127 + 3 sider + billedplansjer. (275 kr)

Bjørn Holøs - Bergensbanen 75 (1984)
127 + 3 sider + billedplansjer. Navnetrekk forsatsblad. (200 kr)

Bjørn Holøs - Bergensbanen / The Bergen Railway (1991)
96 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Muntre jernbanehistorier samlet og utgitt i 1948 av S. Mæhlum (Overkonduktør, Kragerø). 240 sider. Illustrert. (250 kr)

Thure Lund, Dagfinn Lunner, Ulf Berntsen - På sporet med Krøderkippen (1997)
Bok med vareomslag. 288 sider. Rikt illustrert. Vedlagt 3 brosjyrer om Krøderbanen. (450 kr)

Breviksbanen 100 år 1895-1995 (1995)
87 sider. Illustrert. (Solgt)

Ståle Næss (red.) - Tog på norske spor. Bind 1 (2003)
200 sider. Gjennomillustrert. (300 kr)

Ståle Næss - Di 3. Billedboken om en loklegende (1999)
148 sider. Rikt illustrert. (450 kr)

Odd Joar Jansen/Staale Næss - "Di 3 Nohab"... et siste driftår, 2000...das letzte Betriebsjahr: das Jahr 2000 (2001)
152 sider. Rikt illustrert. (600 kr)

Jernbane.net 2007. Årskavalkade
Gjennomillustrert med 415 bilder. Upaginert. Norsk, engelsk og tysk tekst. (300 kr)

Nils Håkon Sandersen - Norske jernbanebilder bind 1 (2010)
237 sider. Gjennomillustrert. (450 kr)

Gary Payton & Trond Lepperød - Rjukanbanen. På sporet av et industrieventyr (1995)
Bok med vareomslag. 208 sider. Rikt illustrert. Hilsen skrevet på forsatsblad. (300 kr)

Harald Nikman - Å gå rundt over en halv engelskmann (2017)
Brevikbanens historie.
Bok med vareomslag. 336 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Phil Ault - "All aboard!" The Story of Passenger Trains in America (1976)
Bok med vareomslag. 184 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra Phil på forsatsblad. (200 kr)

Lærebok i tysk for jernbanefunktionærer (1912)
272 + 44 sider. Privat Halvskinnbind. (350 kr)

Ivar J. Gubberud og Helge Sunde - Flåm. En reise i Norge, fra fjord til fjell (1991)
48 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Johs. B. Thue - Flåmsbana (2002)
80 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Jernbaneglimt fra Norge (2006)
154 sider. Gjennomillustrert. (Bildene i boken er tatt i perioden 1978-2004). (250 kr)

Jørgen Seemann Berg og Hans Petter Grøner - Damplokomotivets siste dager (1991)
Bok med vareomslag. 160 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Thor Bjerke - Finn Holom - Banedata 2004 (2004)
Data om infrastrukturen til jernbanene i Norge
384 sider. Rikt illustrert. Som ny. (350 kr)

Geir-Widar Langård & Leif-Harald Ruud - Sydbaneracer og Skandiapil (2005)
Glimt fra Østfoldbanen gjennom 125 år.
224 sider. Rikt illustrert. Som ny. (350 kr)

Olaf Bjerknes - Jernbanen sett gjennom postkort. En billedkavalkade
Randsfjordbanen, Krøderbanen, Valdresbanen, Gjøvikbanen
112 sider. Gjennomillustrert. (250 kr)

Perler på et spor. En reise i jernbanens kulturminner (1997)
48 sider. Rikt illustrert. (100 kr)

Reidar Tveito - Setesdalsbanen 1896-1962. Eit 50-års minne om nedlegginga i 1962.
128 sider. Rikt illustrert. Som ny. (400 kr)

Temahefte. Materiell (2001)
Stiftelsen Setesdalsbanen.
48 sider. Illustrert. (150 kr)

Fra gamp til damp (1996)
Setesdalsbanen - de første hundre år
Bok med vareomslag. 247 sider. Rikt illustrert. (500 kr)

Staale Næss - Året som har gått (2004)
153 sider. Gjennomillustrert. Som ny. (200 kr)

Gunnar Grytås - Malmtunge spor (2017)
Historia om Ofotbanen.
308 sider. Rikt illustrert. Som ny. (375 kr)

Den nordre stamlinje - Kravet om statsdrevne bil- og ferjeruter Haugesund-Odda-Kinsarvik-Bergensbanen (1945)
Utarbeidet og utgitt ved Johs. Sundfør.
121 sider. (300 kr)

Hell Sunnanbanen 100 år. Nordlandsbanens begynnelse 1905-2005
92 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Åsmund L. Strømnes - Norsk hoved-jernbane og Eidsvoll 1845-1870 (2008)
199 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Norsk folkemuseums serie arbeidsfolk forteller.
Edvard Bull (Red) - Renhårig slusk
302 sider + billedplansjer. (Om rallarer) (275 kr)

Agge Theander - I rallarnes spor/Tracing the Navvies (1993)
127 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Ingomar P. lindgaard - Den siste rallar (1974)
Erindringer fra rallarlivet 1905-1920
Bok med vareomslag. 173 sider. (250 kr)

Olaf Ingebretsen - Først i sporet gjennom 100 år (1993)
Norsk Lokomotivmannsforbund 1893-1993.
200 sider. Rikt illustrert. (375 kr)

John L. Kamsvåg - 100 år i kamp for jernbanefolkene (1992)
Norsk Jernbaneforbund 1892-1992
Originalt dekorert kunstskinnbind. 294 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Anders Geval Pettersen - Stasjonsstedet (2001)
141 sider. (250 kr)

Fløibanen 1918-1993. Til topps i 75 år (1993)
96 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Atle Nielsen - Den store boken om tog (2018)
288 sider. Rikt illustrert. Som ny. (375 kr)

500 lokomotiver (2010)
256 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Norsk Jernbaneklubb. Rullende materiell 1980
78 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Nils Carl Aspenberg - Elektrolok i Norge (2001)
196 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Jiri Havran - Jernbanens typologi/Railway`s Typology (2015)
295 sider. Gjennomillustrert. Praktverk! Som ny. (350 kr)

Trikkene i Bergen (1982)
72 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

100 jahre deutsche eisenbahnen 83 jahre Schwartzkopff (1935)
64 sider. Rikt illustrert. Hefte på 7 sider (Hauptabmessungen der abgebildeten Lokomotiven) i lomme bak på ettersatsblad. (1500 kr)

Thomas Chr. Wyller - ta plass! NSB 1920-1980 (1982)
Bok med vareomslag. 313 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Annonsen oppdateres jevnlig med nye titler.
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.
Tilstand Brukt

Generell info

Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Er det en bok som er solgt som du ønsker å kjøpe, så send en mail, så setter antikvariat deg opp på ønskeliste.

Idrettsveien 18, 4328 Sandnes

Annonseinformasjon

FINN-kode 85858414
Sist endret 14. jul. 2022 09:02

Rapporter annonse