Bygdebøker og bøker om slektsforskning. Del 2.

Til salgs
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.

Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten. Du kan enkelt søke i annonseteksten ved å bruke funksjonen CTRL + F. Da får du opp en liten boks som du kan skrive søkeordet i.

Fjaler. Gards- og ættesoge. Bind I-IV (1976-2003)
Totalt 5 bøker. Bind V består av A og B.
469 + (7) + 473 + (6) + 433 + (7) + 182 + (1) + 826 sider. Illustrerte. (2500 kr)

Fjell bygdebok II-V (2005-2010)
Gards- og slektshistoria for gnr. 1-60.
Bøker med vareomslag. 672 + 608 + 639 + 688 sider. Rikt illustrerte. (2000 kr)

Anders Haugland - Radøy gjennom tidene. Bind 1-4. (2006-2012)
Bøker med vareomslag. 783 + 720 + 847 + 827 sider. Rikt illustrerte. (2500 kr)

Kaare S. Berg - Bygdebok for Nes herred. Vest-Agder. Bind 1-3 (1980-1988)
Totalt 4 bøker. Bind 2 består av 2 halvbind.
Bøker med vareomslag. 794 + 759 + 639 + 586 sider. Rikt illustrerte. (2500 kr)

Harald Slyngstad - Vatne bygdebok. Band I (1983)
Gards- og ættesoge. G.nr. 70, Klokset - g.nr. 95, Osgoten
768 sider. Rikt illustrert. (700 kr)

Nils Tveit - Os soga II (1979)
Eit utsyn over Osbygdi frå gamall tid til no.
Bygdesoga. Gards-og ættesoga. 3. Opplag. 487 sider. Illustrert. (800 kr)

Nils Tveit - Os soga III (1979)
Eit utsyn over Osbygdi frå gamall tid til no.
Bygdesoga. Gards-og ættesoga. 3. Opplag. 821 sider. Illustrert. (1000 kr)

Roald Lyngvær - Leikanger bygdebok II. Ættesoga (1979)
811 sider. (1000 kr)

Brekke Sogelag. Brekke sokn herad til 31.12.1963. Tun og ætt (2003)
Ei vidareføring av gards-og ættesoga i Brekke herred.
609 sider. Rikt illustrert. Noe lettere smuss/fingermerker på noen sider. (500 kr)

Henrik Meyer Kvalem - Ættarbok for Granvin (1995)
444 sider. Illustrert. 2.utgåva. (1000 kr)

Gudmund Balvoll - Gards- og ættesoge for Vik i Sogn. Hefte 1. Seljdalen, Ovrisdalen og Bøadalen (2002)
80 sider. (365 kr)

Gudmund Balvoll - Gards- og ættesoge for Vik i Sogn. Hefte 2.
Flatbygdi (2003). 92 sider. (365 kr)

Sund på Søre Sotra. Band 1-4 (2012-2015)
Gards- og slektssoge gnr. 1-40
Bøker med vareomslag. 648 + 606 + 648 + 791 sider. Rikt illustrerte. Som ny. (2400 kr)

Bømlo bygdebok I-IV (1973-1981)
Skinnbind. 690 + 590 + 508 + 2 + 681 sider. Illustrerte. (3000 kr)

Bømlo bygdebok. Bind II
Gards- og ættesoge for Bremnes sokn
Bok med noe slitt vareomslag. 590 sider. Illustrert. (700 kr)

Bømlo bygdebok. Bind III
Gards- og ættesoge for Bømlo sokn
Bok med noe slitt vareomslag. 508+ 2 sider. Illustrert. (700 kr)

Årstein Svihus - Bremanger bygdebok I-IV (2006)
Gards- og ættesoge gnr. 1-117
Bøker med vareomslag. 671 + 736 + 640 + 509 sider. Rikt illustrerte. Som nye. (2000 kr)

Nils Hjelmtveit - Bygdebok for Alenfit. Band II (1981)
Gards- og personhistorie 1814-1970 A. Seim sokn.
Bok med vareomslag. 543 sider. Illustrert. (800 kr)

Bygdebok for Gaular V-VI a & b (1999-2000)
3 bind. Bøker med vareomslag. 653 + 895 sider. Rikt illustrerte. Vedlagt rettingar for bygdebøkene for Gaular (25 sider). (1200 kr)

Per Sandal - Soga om Gloppen og Breim. Bind III-V (1988-2001)
I. Gimmerstad sokn. II. Hyen sokn. III. Vereide sokn. Breim sokn.
344 + 695 + 1037 sider. Rikt illustrerte. Bind IV har noe slitasje nederst i margen på 4-5 sider. (2500 kr)

Håkon S. Aasheim - Hamre. Gards- og ættesoge I-II (1990)
624 + 658 sider + billedplansjer. Illustrert. Utgåtte biblioteksbøker. Noe slitasje og bruksspor. Stempler. (750 kr)

Balestrand. Bind II. Gards- og ættesoge (1991)
Gard nr. 1-34. 959 sider. Rikt illustrert. (850 kr)

Abraham Loftheim - Askvoll bygdebok. Folket II B (1972)
Ættarbok frå det 16. århundrad til 1969
858 sider. Slitt i indre og bakre fals. Stempler. (400 kr)

Ættebok for Gjerstad og Haus (1992)
Boka er ei vidareføring av Haus i soga og segn. Band I-II.
Boka dekkjer det området som i dag høyrer til Gjerstad og Haus sokner. 257 sider. (500 kr)

Haus i soga og segn. Ættarbok I. Gjerstad sokn (1993)
458 sider. 17. bandet. Fyrste delen. (500 kr)

R. Emil Sæter - Ættesoge for Vanylven. Bind I/II (2010)
436 + 494 + 4 sider. Faksimileutgave av utgaven fra 1981. (1000 kr)

Arvid Skogseth - Bygdebok for Lindås. Lindås sokn. Band 3. Gards- og ættesoge gnr 87-gnr 108 (2008)
Bok med vareomslag. 689 sider. Rikt illustrert. (600 kr)

Arvid Skogseth - Bygdebok for Lindås. Lindås sokn. Band 4. Gards- og ættesoge gnr 109-gnr 127 (2009)
Bok med vareomslag. 690 sider. Rikt illustrert. (600 kr)

Edvard Os - Eid og Hornindal (1953)
Etter Jakob Aaland: Nordfjord frå gamle dagar til no
Band II/I Eid-Hornindalen
Bok med vareomslag. 596 sider. Illustrert. Fotografisk opptrykk fra 1989. (750 kr)

Geir Kleiveland og Beate Homlong - Mellom bakkar og berg. Gard og ætt i Meland. Band I-III (2004)
Bøker med vareomslag. 639 + 616 + 586 sider. Rikt illustrert. (1500 kr)

Lars Nordland - Masfjordboka I-II (1995)
G.nr. 1-58. 3.utgåva. 1208 sider. Illustrert. (1200 kr)

Tysnes. Gards- og ættesoge 1 (2003)
Bok med vareomslag. 635 sider. Rikt illustrert. Karter. (700 kr)

Tysnes. Gards- og ættesoge 3 (2003)
Bok med vareomslag. 814 sider. Rikt illustrert. Karter. (Solgt)

Tysnes. Gards- og ættesoge 4 (2003)
Bok med vareomslag. 853 sider. Rikt illustrert. Karter. (700 kr)

Fitjar Bygdebok I-II (1986)
Gards og ættesoge. 702 + 688 sider. Rikt illustrert. (2000 kr)

Fedje og folket. Gards- og ættesoge for Fedje (1997)
Bok med slitt vareomslag. 570 sider. Rikt illustrert. (750 kr)

Austrheim i fortid og notid. Bind 1-3 (2004-2006)
Gards- og ættesoge gnr. 128-166.
Bøker med vareomslag. 751 + 697 + 804 sider. (1500 kr)

Per Seland - Sirdal I-V (1980-1992)
773 + 533 + 723 + 436 + 412 sider. Rikt illustrert. Som nye. (2500 kr)

Gulen i gammal og ny tid. Band 1-3 (1996)
662 + 607 + 512 sider. 2. utgåve. Illustrerte. Meget pene. (1200 kr)

Hyllestad bygdebok. Band I-II (1990-1993)
504 + 562 sider. Rikt illustrerte. Kart i lomme bak på ettersatsblad i bind I. (1200 kr)

Solund I-II. Gards- og ættesoge (1982)
614 + 598 sider. Rikt illustrerte. (1500 kr)

Odelmanntallet 1624 for Nedenes, Råbyggelag og Mandal len og Lister lens jordebok ca. 1617 (1979)
272 sider. (275 kr)

Ludvig Engesæter - Brekke herred - Bygdebok. Bind II & III
Gard, tun og ætt. XVIII + 967 sider. Illustrert. Utgåtte bibiloteksbøker. Bøkene har slitasje/bruksspor. Forsterket med tape i indre og bakre fals, samt på rygg. (400 kr)

Bygdabok for Vik i Sogn. (1957-58)
Bind III. Del 1 og 2.
Bøker med vareomslag. (333-817) sider + 327 sider. Illustrert. (1000 kr)

Hetland Skipreide i 450 år (1971)
Bind I. Helleland sokn. Gard, ætt og folk.
Bind I. Heskestad sokn. Gard, ætt og folk.
636 sider + 989 sider. Illustrert. (1500 kr)

Samlagets Norsk stadnamnleksikon (1997)
4. utgåva. 536 sider. (250 kr)

Norsk etternamnleksikon (2001)
Norske slektsnamn - utbreiing, tyding og opphav. (300 kr)

Terje A. Tetmo - Ordbok for slektsforskere (1999)
86 sider. (Solgt)

Våre røtter. Håndbok i slektsgransking for nybegynnere og viderekomne (2002)
208 sider. Illustrert. Revidert utgave. (250 kr)

Per Sandal - Ættegransking (1980)
124 sider. (250 kr)

Trondenes bygdebok (1956)
Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad ved Trygve Lysaker.
Bok med noe slitt vareomslag. 597 sider. Illustrert. Foldet kart. (750 kr)

Christian Gierløff - Alvøen og fasmerslekten 1744 - 1944 (1944)
319 sider + billedplansjer. Illustrert. Nr. 484 av 1000 nummererte eksemplarer. (900 kr)

Rødenes i Østfold. En bygds historie av R.Elwin Myhrvold.
1. Gårder og slekter. 2. Folkeminner m.m.
752 sider. Et hjørne støtt. (900 kr)

Martha Østensvig - Bygdebok for Askim. Gårdshistorie. Bind 1 (1965)
680 sider. Illustrert. (450 kr)

Ulf Grøndahl - Gårdshistorie for Askim (1987)
479 sider. Rikt illustrert. (450 kr)

Stødnum i Lærdal. G.nr.29, br. nr. 1. 300 år i same ætti (1961)
134 sider. Illustrert. (400 kr)

Stein Tveite - Vennesla. Gard, plass og ætt. Bind 1 (1956)
Skinnbind. 895 sider + register. (1600 kr)

O.H.Holta - Hitterdals-boken. Gaarde og slegter (1987)
535 + 1 sider. Illustrert. Faksimileutgave. (750 kr)

Paul Svarstad - Innvik. Eit prestegjeld gjennom 200 år. Ein sparebank gjennom 100 år (1981)
407 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Tov Flatin - Seljord I (1976)
Skinnbind. 634 sider. Illustrert. Utbrettsplansje. 2. opplag. (500 kr)

Tov Flatin - Seljord II (1945)
Skinnbind. 637 sider. Illustrert. (750 kr)

Tov Flatin - Seljord III (1954)
384 sider. Illustrert. Heftet utg. (650 kr)

Lorens Berg - Brunlanes bygdebok. Bind II (1979)
Bok med vareomslag. 784 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Astri Jahnsen - Brunlanes. En bygdebok. Bind III. Del 1 og 2 (1992)
Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780
Del 1: Tanum sogn. Del 2: Berg og Kjose sogn.
1341 sider. (1000 kr)

Skiens-Slegterne Plesner, Myhre, Stub, Ibsen, Munk (1917)
Bok med vareomslag. 117 sider. Rikt illustrert. Meget pen. (600 kr)

O. Lian - Austad. Gard og folk I-II (1994-95)
560 + 464 sider. Rikt illustrerte. (1000 kr)

O. Lian - Austad. Gard og folk II (1995)
464 sider. Rikt illustrerte. (500 kr)

Ådne Fardal Klev - Spangereid - vest for Lenesfjorden. Gard og folk (1999)
413 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Oddleif Lian - Kvås. Gard og folk (1989)
745 sider. Rikt illustrert. (500 kr)

Tore Bergstøl - Vigmostadboka. Band I. Gardar og ætter (u.år).
445 + 2 sider. Illustrert. (1200 kr)

Jon Laberg - Luster. Bygd og ætter (1926)
Originalt skinnbind med foromslag medbundet. 692 + 1 sider. Rikt illustrert. (1600 kr)

Hornes I. Gards- og ættesoge (1969)
701 sider. Illustrert. (1300 kr)

Familien Hertzberg. 3. slektsbok. Dens slektshistorie ved utgangen av det tyvende århundre (1992)
133 sider. Rikt illustrert. Lengre hilsen skrevet på forsatsblad fra en i Hertzberg-slekten. Opplag 250 stk (Kun for slekten). (750 kr)

Haakon Kvam - Beitstad-boka I-III (1977-1994)
Bind 1: Elda-Haugen
Bind 2: Opdal - Solberg
Bind 3: Utvik - Hervik
493 + 487 + 496 sider + utbrettskarter. Rikt illustrerte. (1600 kr)

Norske gardsbruk. Telemark fylke I-II (1955)
Originale skinnryggbind. 1659 sider. Gjennomillustrert. Svak slitasje indre fals i bind I. (2200 kr)

Drangedal med Tørdal. Ei bygdesoga av Olav Sannes (1924)
Orig. helsjirtingbind med gulldekor. 728 + 2 sider. Rikt illustrert. (Gårds- og slektshistorie). (850 kr)

Jon Åsen - Øvrebø-boka I. Gard og ætt(1951)
560 sider + register. Illustrert. (1600 kr)

Hans Brekke - Bygdesoga for Syvde Herad (1945)
331 + 2 sider. Illustrert. (1000 kr)

Norske gardsbruk Østfold fylke I-IV (1964-65)
Originale helskinnbind med topp gullsnitt.
Omtale og bilder av 5165 garder. Pent sett! (2500 kr)

Sigfred L. Eier - Strømms historie. Bind II: Gårdshistorie (1951)
224 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Ola Aurenes - Berentsen-ætten. Slektshistoriske oplysninger om ættene Høyland, Undheim og Fosse (1932)
152 sider. Ættetavler. Shirtingsbind. (750 kr)

Sverre R. Utseth - Hitraboka. Gårds- og slektshistorie Sandstad sokn (1989)
Bok med vareomslag. 473 sider + 1 side kart. Illustrert. (1000 kr)

H.M.Fiskaa - Bygdebok for Vanylven I-II (1957-1965)
Ålmenn bygdesoge. Gard og ætt.
Originale blå skinnbind med topp gullsnitt. XXXI + 431 + XVI + 398 sider. Illustrerte. (1500 kr)

Tor G. Lye Marcussen og Kjell Åvendal - Berta J. & Gabriel K. Lye - deres slekt i fortid og nåtid (2017)
416 sider. Rikt illustrert. (500 kr)

Knut og Alma Dalen - Røldal bygdebok (1979)
566 sider. Illustrert. Nytt opplag 1979. Avfotografert og trykt i offset. 566 sider + utbrettskart. (1500 kr)
Tilstand Brukt

Generell info

Antikvariatet sender gjerne til kjøper. Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen. Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten. Er det en bok som er solgt som du ønsker å kjøpe, så send en mail, så setter antikvariat deg opp på ønskeliste.

Idrettsveien 18, 4328 Sandnes

Annonseinformasjon

FINN-kode 263462098
Sist endret 20. sep. 2022 14:40

Rapporter annonse