Diverse norske kart

Til salgs
300 kr
Diverse kart fra hele Norge Kart Norge 79. [Amtskart] Kart over Jarlsbergs og Laurviks Amt. U.å. 1:200 000. Norges geografiske Opmaaling. Utgitt første gang i 1832 som Kart over Grevskabernes Amt, construeret efter de ved Norges geographiske Opmaalings anstillede astronomiske og geodætiske Iagttagelser. Hans Kongelige Höihed Joseph Frants Oscar Norges og Sveriges Kronprinds underdaningst tilegnet af Forfatterne N. Ramm, Capitaine og G. Munthe, Capitaine. Generelt god stand. 1000,- 80. [Amtskart] Kart over Smaalenenes amt. U.å. 1:200 000. Norges geografiske Opmaaling. Utgitt første gang i 1826 som Kart over Smaalenenes amt. Construeret efter de ved Norges geographiske Opmaalings anstillede astronomiske og geodætiske Iagttagelser. Hans Kongelige Höihed Joseph Frants Oscar Norges og Sveriges Kronprinds underdanigst tilegnet af Forfatterne N. Ramm, Capitaine og G. Munthe, Capitaine. Generelt god stand. 1000,- 81. [Asker] Asker. Oversiktskart. Målestokk 1:100 000. Nerdrums Opmaaling 1954. Trykt på tykt gråpapir. 65 x 73 cm. 250,- 82. [Bergen] Kart over Bergen med byfjellene 1:15 000. Utgitt av Bergens kommune 1928. Kartet er utarbeidet ved krokering på grunnlag av følgende kilder: Byens kart i 1:1000, Private Opmålings kart av 1879 i 1:5000, stadsingeniør Ingstads kart av 1907 i 1:10000, opmålingschef Rogges kart av 1921 i 1:10000, Geografiske Opmålings nyeste målinger i Bergens omegn efter innhentet tillatelse. J.D. Beyer A/S. I kommisjon hos bokhandler Jørgen Rosenlund. I integrert litt slitt pappomslag. Kartet i god stand. 500,- 83. [Bergen] Kart over Bergen 1–9. Komplett serie. Utgitt av Bergen oppmålingsvesen 1956. Målestokk 1:5000. A/S John Griegs Boktrykkeri, Bergen. De 9 kartene i generelt god stand. 1500,- 84. Bergen. Blad B 33 Vest. Topografisk kart over Norge. 1:100 000. Oppmålt 1922–32. Utgitt av Norges geografiske Opmåling 1938. Generelt god stand. 200,- 85. Hatfjelddalen. Blad J 18- Topografisk kart over Norge. 1:100 000. Udgivet af Norges geografiske opmaaling 1896. Generelt god stand. 300,- 86. Finse med omegn. Turistkart i 1: 100 000. Av major Finn Qvale. 2 oplag. 1920. Tegnet av karttegner Bernh. Tolstad. Kra. Lit. Aktiebolag. I hovedkommisjon hos Grøndahl & Søn, Kristiania. Noen mindre rift i kantene, ellers ok. 500,- 87. Gausdal Høifjellshotell med omegn. Skikart. Målestokk 1:50 000. 1934. Utgitt med tilladelse av Norges geogr. Opmåling som en forstörrelse av en del av kartet Vinstradalen-Gausdal. Trykt i N.G.O. 1934. I integrert pappomslag. Papir laminert på lerret. Generelt grei stand. 600,- 88. Gausdal Høifjellshotell. Skikart. 1:50 000 U.å. Trykt i Dahls Opmaaling. I pappomslag. Oppsprukket to steder i brettene, hhv. 10 og 5 cm. 500,- 89. Gjeilo–Ustaoset med omegn. Kart for turister og skiløpere. 1:50 000. Av kapteinerne Qvale og Widerøe. U.å. Norsk Lithgr. Officin. I hovedkommission hos Cammermeyers Bokhandel, Kristiania. Generelt god stand. 600,- 91. Gullfjell. Skikart. Målstokk 1:50 000. Utgjeve av Norges geografiske Opmåling 1936. Navnetrekk med fyllepenn på baksiden. Generelt god stand. 400,- 92. [Hallingdal] Turistkart over Nes i Hallingdal. 1965. Målestokk 1:50 000. Forstørrelse fra deler av Norges geografiske oppmålings gradteigskart Dagali, Tunnhovd og Flå, utgitt 1923, 1923 og 1918. Reprodusert og trykt i NGO. God stand. 250,- 93. [Jotunheimen] Jotunheimen. Gradavdelingskart utarbeidet med Norges geografiske Opmaalings tilladelse av Finn Kross. 1:250000. 1910. Delvis revision i marken er bekostet av Den norske Turistforening og utfört av kaptein N.C. Ræder. Horungerne tildels efter Priestmans kroki. Med kartets utarbeidelse forövrigt har assisteret: Turistforeningens sekretær, avd.ing. H. Horn, Tindeklubbens sekretær, cand.pharm. H. Tönsberg samt kapteinerne K. Gleditsch, J.C. Meinich og F. Qvale. Forlagt av H. Aschehoug & Co., Kristiania. Litograferet og trykt av Kümmerly & Frey, Geogr. Art. Anstalt, Bern. Foto av Jotunheimen-massiv på foromslaget. En del svake bretter med noen mindre hull, 6 cm oppsprukket i én brett. 400,- 94. Kart over Fokstua-Kongsvoll. Målstokk 1:50000. 1934. Kartet er ein direkte reproduksjon av originalkartet. Upmælt 1932–33. Utgjeve av Norges geografiske Opmåling 1934. 300,- 95. Kart over Tryssilbanen’s forskjellige alternativer. Efter foranstaltning av Aamot herred forfattet av Kaptein Finn Kross. Medarbeider: Kaptein C.P. Bruun. Paa grundlag av Norges geografiske opmaalings rektangelkarter. Målestok 1:200000. U.å. [ca. 1910]. Kristiania lith. Aktiebolag. Trykt i farger. Tykt papir. Rift på 1 cm i én brett. Ellers pent. 2 500,- 96. N.A.Fs bilkart for gjennemgangstrafikken. 1938. Utdeles gratis ved Standard Bensinstasjoner.. P.M. Bye & Co., Oslo. Slitasje i brettene. 250,- 97. Norge. Midnattssolens land. Utgitt av Norges Statsbaner. 1928. Liten 4to. 32 s. Rikt ill. med fotos i s/h + 2 plansjesider i farger. Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Oslo. Stiftet. Dekorativt omslag i farger. 400,- 98. A New and Accurate Plan of the City of Edinburgh with the Latest Improvements. 1809. Published by Thomas Brown, No. 1 North Bridge, Edinburgh. Papir på lerret. Meget solid. I noe slitt separat innstikksmappe i papp som hører til kartet. 3000,- 99. Rondane. Målestokk 1:100 000. Utgitt av Norges geografiske Opmåling 1927. Rektangelkart. Enkelte pletter og et par rifter i brettene. 200,- 100. Tolv Lette. Tolv forskjellige skiturer i Drammens nærmeste omegn. Drammens og Oplands Turistforening. U.å. Liggende 8vo. Upaginert. [16 s.]. Lp-trykk, Kongsberg. Hefte med rutebeskrivelser og kartskisser. Stiftet. 250,- 101. [Trondheim] Kart over Trondhjems vestlige omegn for turister og skiløbere. Med skiveier og skihytter. 1900. Målestokk 1:25000. Udarbeidet ved Kontoret for private Opmaalinger i Det Nordenfjeldske. Med 4 mindre illustrasjoner av hytter og hopp i høyre hjørne. Slitt, endel bretter oppsprukket. Navnetrekk med blyant på foromslaget. Sjeldent. 2 000,- 102. [Trondheim] Kart over Trondhjems vestlige omegn. Bymarken. Med skiveier og skihytter. 1913. Målestokk 1:25000. Utarb. av NordenF. Opmaalingskontor. F. Bruns Boghandels Forlag, Trondheim. Meget god stand. 2000,- 103. [Trondheim] Kart over Trondhjems vestlige omegn. Bymarken. 2. rev. utgave. Med skiveier og skihytter. 1924. Målestokk 1:25000. Utarb. av NordenF. Opmaalingskontor. F. Bruns Boghandels Forlag, Trondheim. Rift på ca. 9 cm fra pappomslaget inn i kartet, ellers fint. 1000,- 104. [Trondheim] Topografisk kart over Trondheim Omegn. Skikart. 1:25 000. Blad III. Målestokk 1: 25 000. Opmålt 1928–31. Utgitt av Norges geografiske Opmåling 1936. Delvis ajourfört 1939. Skilöyper m.v. er tegnet inn av Trondhjems Skiklub. I integrert pappomslag. En del tapereperasjoner. Navnetrekk med fyllepenn på foromslag. 300,- se også katalog på www.norskbokarv.no

Fossumhavene 6, 1359 Eiksmarka

Du må være logget inn for å se profilen

DU SPARER MILJØET

7 kg CO2

Ved å kjøpe brukt i stedet for nytt, forlenger du varens livsløp og sparer utslipp forbundet med produksjon av en ny vare.

Les mer i bruktmarkedsrapporten.

Miljøbesparelse for hver annonse er et gjennomsnitt av varene innenfor dens kategori.

Prøv Helthjem, fra 80 kr

Vi hjelper selger å sende varen til deg

Annonseinformasjon

FINN-kode 221675368
Sist endret 14. jun. 2021 17:43

Rapporter annonse