GUDMUND STENERSEN - "Før Storm Svolvær" 1915 olje lerret.

Til salgs
7 900 kr
GUDMUND STENERSEN (RINGSAKER 1863 - OSLO 1934) "Før Storm Svolvær" 1915. Olje på lerret, motiv: 58 x 67 cm (ytre: 77x86 ) Signert nede: G. Stenersen 1915 Titulert og stedsbestemt på blindrammen. Hyggelig og tiltalende oljemaleri fra Svolvær i Lofoten, maleri og rammen i flott stand, maleriet er nyrenset og fernisert. Stor kunstner som selges gunstig. - SE ANDRE ANNONSER FRA OSS KLIKK PÅ "Trine og Erling" oppe til høyre. - GRATIS levering til døren i Oslo-regionen. Kan sendes med posten som Norgespakke kr. 149,- som gjelder forsikring og sporing pakker meget godt. Skriftlig kvittering med FINN-kode, foto av forsendelsen og biografi/CV av kunstneren legges ved. Har lang og god erfaring med Posten sender samme dag oppgjøret er mottatt. Send melding via finn.no eller ta kontakt på tlf: 950 00 065. Gudmund Stenersen begynte å male under 1880-årenes naturalisme, og hans by- og landskapsmotiver og portretter forble alltid virkelighetsnære. Han var dessuten en meget produktiv tegner og illustratør. Stenersen hadde tegnet og malt under hele oppveksten og ville bli kunstner, men familien ønsket at han skulle skaffe seg et sikrere utkomme. Etter examen artium ved Hamar høyere skole 1883 utdannet han seg derfor til tannlege, og 1886–89 praktiserte han i Tønsberg, mens han malte i fritiden. Av og til fikk han pasientene til å sitte modell mot gratis tannbehandling. Allerede 1885 fikk han antatt et bilde, I Baadstøe, på Høstutstillingen. Etter tre år ved tannlegestolen kunne Stenersen selv bekoste sin videre utdannelse og drog til Paris. Han var elev av Leon Bonnat ett år og deretter av Fernand Cormon 1891–92. Han hadde også et inspirerende opphold i Italia før han slo seg ned i Stavanger, hvor han bl.a. malte det nyromantiske Sankthansnatt på Jæren. Modellene er malervennen August Jacobsen, dennes søster Karen (som Stenersen senere ble gift med) og kunstneren selv ved bålet. Selv om han tidlig solgte bilder til gode priser, viser en regnskapsbok fra 1894 at han i noen år fortsatte med en viss tannlegevirksomhet. 1898 giftet han og Karen seg og flyttet til Kristiania, hvor familien ble boende. Stenersen malte nå motiver fra byen og omegn, men de beste motiver fant han om sommeren under opphold i Odalen, Gudbrandsdalen, Vestfold og i Valdres, hvor han 1918 kjøpte en gammel støl. Gudmund Stenersens malerier var dyktig komponert og teknisk fremragende utført, men manglet av og til temperament, ifølge enkelte kritikere. Motivene var ofte fra dagliglivets små episoder, som f.eks. Inn til dugurds, fem trette menn på vei over trammen inn døren, malt strengt naturalistisk à la Erik Werenskiold, eller Søndag på Majorstuen, som viser køen av skiløpere som venter på Holmenkollbanen, malt med større bredde og frihet i strøkene og en mer impresjonistisk oppfatning av motivet. Det var Matisse-elevene som rådet grunnen i norsk malerkunst på denne tiden, men Stenersen holdt fast ved en tilnærmet naturalistisk malemåte. Han ble populær som portrettmaler og foreviget en lang rekke av næringslivets ledere, politikere, vitenskapsmenn og andre samfunnsstøtter. Stenersen ble også en flittig illustratør, og hans tegninger er blitt sammenlignet med Werenskiolds. Han tegnet barneportretter, dyretegninger, stemningslandskaper, figurbilder og situasjonsbeskrivelser, bl.a. til egen tekst i barneboken Besøg i skogen (1905). Han var i to travle måneder daglig tegner i Aftenposten 1917 og tegnet dessuten til julehefter for Narvesen og Kioskcompagniet. Av en lang rekke illustrasjonsoppgaver kan nevnes Vilhelm Krags Vestlandsviser, Hans Aanruds Smaafæ og Theodor Casparis Fra fjeld og fremmed Land. Stenersen var også medillustratør i Nordahl Rolfsens Læsebok for folkeskolen og i kunsthistorieverket Norge i det nittende aarhundrede. Han var en uhyre produktiv kunstner, og kunstkritikeren Birger Moss Johnsen påpekte en gang at ikke alt fra Stenersens hånd ble like godt: “Men i hver strek og penselstrøk ligger hans usvikelige ærlighet og hengivenhet for oppgaven og mange av tegningene er rene mesterverker.” Gudmund Stenersen var en varmhjertet, omgjengelig og glad person. Han spilte fiolin i frimurernes orkester, var formann i Tegneforbundet 1901–26 og jurymedlem for Høstutstillingen gjennom flere år. Han ble 1933 utnevnt til den første ridder av Tegneforbundets orden “Kråka”. Utdannelse Elev av Léon Bonnat, Paris 1889-90 Fernand Cormon 1891-92 Malerskole i Bergen 1896 Malerskole i Kristiania 1901-02 Johan Nordhagen (grafikk) Stipender, reiser og utenlandsopphold Finnes legat (studieopphold i Sogn) Statens reisestipend 1892 og -93 Reisestipend til den engelske utst. i København 1908 Opphold i Paris, München, Italia (bl.a. Venezia, Siena og Firenze) Stillinger, medlemskap og verv Privat malerskole i Bergen 1896 Privat malerskole i Kristiania 1901-02 Stemmerett Bildende Kunstneres Styre Medlem Tegnerforbundet, formann 1901-26 Jurymedlem, Münchenutst. 1901 Jurymedlem Høstutstillingen 1903, -07, 1913-14, -20 Suppléant Bildende Kunstneres Styre 1916-18 Ridder av Tegnerforbundet "Kråka" 1933 Priser, premier og utmerkelser Sølvmedalje Verdensutstillingen i Paris 1900 Gullmedalje Verdensutstillingen i München 1901 1. pris konkurranse til plafondmaleri i Nationaltheatrets foyer 1897 (ikke utført) Kongens fortjenstmedalje i gull 1923 Offentlige arbeider Utsmykninger og verk i offentlige samlinger: Stavanger Håndverks- og industrifor Portrett av Johan Leuthäuser Hirsch, Jønsberg landbruksskole, Stange (1905) Wilhelm Andreas Wexelsen, Trondheim domkirke (1913-14) Grosserer Per Møystad, Oslo Handelsstand (1916) Wollert Konow H., Stortinget (1917) M. R. W. Schou, Veterinærinstituttet, Oslo (1917) Joh. Steen, Oslo Handelsstand (1918) Emil Frøen, Forsikringsselskapet Odin, Oslo (1918) Magnus Brostrup Landstad, Immanuelskirkern, Halden (1922) Hjalmar Schilling, Ullevål sykehus, avd. 3, Oslo (1927) Karl Henry Fyhn, Sarpsborg kirke (1925) Direktør H. Wetlesen, Den Norske Bryggeriforening, Oslo (1929) Niels Thorshaug, Veterinærinstituttet, Oslo (1930) Halfdan Holth, Norges Veterinærhøgskole, Oslo (1933) Nils Flakstad, Den Norske Bryggeriforening, Oslo Nasjonalgalleriet, Oslo Stavanger Faste Galleri Lillehammer Bys malerisamling Oslo Bymuseum Christianssand Faste Galleri Elverum Kunstgalleri Oslo kommunes kunstsamlinger Utførte arbeider Dekorasjoner i Nationaltheatret før 1906 Illustrasjonsarbeider H. Seland: Hikstorier, Kristiania 1893 Smaastubbar, Bergen 1893 K. Stenersen: Fra Sætervold til Hav, Kristiania 1893 J. Tvedt: Etterrakster. Gamle og nye stubbar, Bergen 1893 V. Krag Vestlandsviser, Kristiania 1898 H. Bergh: Julekagerne, Kristiania 1899 E. Schøyen: Kong Sverre, Kristiania 1902 H. Aanrud: Smaafæ, Kristiania 1906 G. Grimsgaard Lille Tors rekrutskole, Kristiania 1906 H. Seland: Bygdefolk. Utvalde skjemtesogor, Kristiania 1907 T. Caspari: Fra Fjeld og fremmed Land. Reiseminder, Kristiania 1909 K. Grude Koht og B. Støylen: ABC. Mi fyrste bok, Kristiania 1909 N. Givle (A. Helwig): Den store brand, Bergen 1915 A. Rogstad og E. Holst: ABC for skole og hjem, Kristiania 1917 T. Schjelderup-Ebbe: Fabler om dyr for barn. Digte, Kristiania 1917 Tegnerforbundets Aarshefte, Kristiania 1917 s. (8) (12), 1918 s. (10), 1919 s. 21, 42, 1920 s. 2 C. Collodi: Pinockio og hans forunderlige eventyr, Kristiania 1921 Norsk dyrebilledbok. Text av S. Voss, Kristiania (1923) T. Caspari: Fra bygdevei og sætersti. Landskapsbilleder fra det østenfjeldske Norge og grænsetrakter mot Sverige, Oslo 1926 J. Lunde: Barnetegninger, Oslo 1930 V. Sejersted: Lek og alvor. Barnevers, Oslo 1931 G. Finstad: Knurr og kameratene hans. En hundehistorie for barn, Oslo 1932 J. Lunde: Nye barneprekener, Oslo 1932. Medillustratør i N. Rolfsen: Læsebog for folkeskolen, Kristiania 1892-95 Teaterkatten, Oslo 1898, 1907, 1912 Norsk kalender for året 1900, Kristiania (1899) Norge i det nittende aarhundrede, Kristiania 1900-02, bd. 2 S. Gjems: Ruskomsnusk, Kristiania 1903 A. Austlid: Lesebok for folkeskulen, Kristiania 1909. Norsk Forening for Grafisk Kunst årsmappe 1915, -44 Utstillinger Separatutstillinger Stavanger Kunstforening, 1892 Stavanger Kunstforening, 1917 Stavanger Kunstforening, 1933 Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1899 Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1899 Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1899 Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1905 Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1907 Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1915 Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922 Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1926 Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1927 Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932 Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1935 Drammens Kunstforening, 1899 Drammens Kunstforening, 1911 Drammens Kunstforening, 1913 Dioramalokalet, Wangs Kunsthandel, Kristiania, 1901 Christiania Kunstforening, 1902 Christiania Kunstforening, 1908 Christiania Kunstforening, 1910 Christiania Kunstforening, 1912 Christiania Kunstforening, 1913 Christiania Kunstforening, 1921 Strands Auktionslokale, Kristiania, 1907-02 Trondheim Kunstforening, 1908 Trondheim Kunstforening, 1915 Trondheim Kunstforening, 1923 Trondheim Kunstforening, 1927 Trondheim Kunstforening, 1932 Trondheim Kunstforening, 1933 Magnusgaarden ved Grand Hotel, Kristiania, 1910 Trondheim Kunstforening, 1912 Trondheim Kunstforening, 1920 Bergens Kunstforening, 1920 Oslo Kunstforening, 1933 Oslo Kunstforening, 1936 Oslo Kunstforening, 1942 Kollektivutstillinger Høstutstillingen, 1885-1892 Høstutstillingen, 1894-1934 Christiania Kunstforening, 1887-1933, i perioden Nordisk utst., København, 1888 Verdensutstillingen i Paris, 1889 Bergens Kunstforening, 1890-1926, i perioden Drammens Kunstforening, 1892-1922, i perioden Trondheim Kunstforening, 1892-1937, i perioden Salonen, Paris, 1892 Verdensutstillingen i Chicago, 1893 Verdensutstillingen i Paris, 1900 Internationale Kunstausstellung, München, 1901 Sort og Hvidt, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1902 Den norske utst., Stockholm, 1902 Mittentzwei-Windsch Gal., Berlin, 1903, (?) Den frie Kunstudst., Pilestrædet, 1904 Norska Konstnärers Arbeten, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904 Charlottenborgutstillingen, København, 1906 Sommerutst., Christiania Kunstforening, 1906 Sommerutst., Christiania Kunstforening, 1907 Venezia, 1907 Norsk maleriutst., Keller et Reiner, Berlin, 1908 Vårutst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1908 Retrospektiv utst. 1836-1911, Christiania Kunstforening, 1911 Esposizione internationale di Roma, 1911 Den anonyme utst., Christiania Kunstforening, 1913 Secessionsutst., Roma, 1913 Den norske utst., Brighton, 1913 Vårutst., Oldham Corporation Art Galleri, Liverpool, 1914 Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914 Vårutst., Christiania Kunstforening, 1914 Vårutst., Christiania Kunstforening, 1915 Norsk målarkonst, Göteborg Konstför., 1915 Norsk målarkonst, Valand kunstforening, 1915 Norsk målarkonst, Christiania kunstforening, 1915 Den norske kunstutst., Charlottenborgutstillingen, København, 1915 Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1916 Tegnerforbundets utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1917-1921 Norske grafikeres 1. utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922 Vårutst., Christiania Kunstforening, 1924 Nordisk grafikk utst., Stockholm, 1924 Nordisk grafikk utst., Oslo, 1924 Nordisk grafikk utst., København, 1925 Jub.utst., Stavanger Kunstforening, 1925 Vestfolds fylkesutst., Tønsberg, 1925 Norsk utst., London, 1928 Landsutst., Trondheim, 1930 Nordisk grafikkutst., Stockholm og Helsinki, 1931 Secession Norwegische Kunst, Wien, 1931 Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932 J. W. Cappelen saml. av Christiania bilder, Oslo Kunstforening, 1932 Norsk utst., Riga, 1934 Arbeidslivet i kunsten, Kunstnerforbundet, Oslo, 1935-01 Mitt kjæreste billede, Oslo Kunstforening, 1936 Bianco e Nero, Roma, 1937 Jærens malere, Oslo Kunstforening, 1941 Den illustrerte norske bok 1900-1950, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1950 Den illustrerte norske bok 1900-1950, VK, 1950 Den illustrerte norske bok 1900-1950, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 1950 Rogalands kunst gjennom 100 år, Stavanger Kunstforening, 1965 Sommer- og juleutstillinger, Blomqvists Kunsthandel, Oslo Sommer- og juleutstillinger, Christiania Kunstforening

Anchersens vei 103, 3043 Drammen

Du må være logget inn for å se profilen

Ved å kjøpe brukt i stedet for nytt, forlenger du varens livsløp og sparer utslipp forbundet med produksjon av en ny vare.

Les mer i bruktmarkedsrapporten.

Prøv Helthjem, fra 80 kr

Vi hjelper selger å sende varen til deg

Annonseinformasjon

FINN-kode 215992172
Sist endret 23. apr. 2021 10:27

Rapporter annonse