Bøker fra Norsk Folkeminnelag (1924-1970)

Til salgs
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.

Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten. Du kan enkelt søke i annonseteksten ved å bruke funksjonen CTRL + F. Da får du opp en liten boks som du kan skrive søkeordet i.

Nr. 6 - Peter Lunde - Kynnehuset. Vestegdske folkeminne (1924)
264 sider. (300 kr)

Nr. 7 - Sigurd Nergaard - Eventyr. Barnevers, spurningar og ordspraak. Folkeminne fraa Østerdalen III (1923)
145 sider. (250 kr)

Nr. 8 - Joh. Th. Storaker - Rummet i den norske folketro
(Storakers samlinger II). Ved Nils Lid (1923)
112 sider. (250 kr)

Nr. 9 - Moltke Moe - Folkeminne frå Bøherad (1924)
173 sider. (250 kr)

Nr. 10 - Joh. Th. Storaker - Elementerne i den norske folketro
(Storakers samlinger III). Ved Nils Lid (1924)
148 sider. (Solgt)

Nr. 11 - Sigurd Nergaard - Hulder og Trollskap. Folkeminne fraa Østerdalen IV (1925)
250 sider. (Solgt)

Nr. 13 - M.B.Landstad - Mystiske sagn fra Telemarken. Efterladte optegnelser.
161 sider. (Solgt)

Nr. 14 - Tore Bergstøl - Atterljom - Folkeminne fraa smaadalane kring Lindesnes I (1926)
140 sider. (250 kr)

Nr. 15 - Fra Telemarken. Skik og sagn. Efterladte optegnelser av M.B.Landstad (1927)
96 sider. (275 kr)

Nr. 16 - Sigurd Nergaard - Skikk og bruk. Folkeminne fraa Østerdalen V (1927)
151 sider. (Solgt)

Nr. 17 - Folkeminne fraa Rogaland. Samla av Torkell Mauland. Fyrste bandet. (1928)
171 sider. (250 kr)

Nr. 18 - Joh. Th. Storaker - Naturrigerne i den norske folketro (Storakers samlinger IV). Ved Nils Lid (1925)
292 sider. (Solgt)

Nr. 23 - Hallodor O. Opedal - Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger I (1930)
158 + 1 sider. (Solgt)

Nr. 24 - Nils Lid - Wilhelm Mannhardt og hans samling av norske folkeminne (1931)
101 sider. (200 kr)

Nr. 26 - Folkeminne fraa Rogaland. Samla av Torkell Mauland. Andre bandet (1931)
145 sider. (250 kr)

Nr. 27 - Andreas Mørch - Frå gamle dagar. Folkeminne frå Sigdal og Eggedal (1932)
132 sider. (Solgt)

Nr. 29 - Kjell Bondevik - Jordbruket i norsk folketru. Ei jamførande gransking (1933)
194 sider. (250 kr)

Nr. 31 - Kristian Bugge - Folkeminneoptegnelser. Et utvalg (1934)
144 sider. (200 kr)

Nr. 32 - Hallodor O. Opedal - Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger II (1934)
222 + 1 sider. (Solgt)

Nr. 34 - Joh. Th. Storaker - Menneskelivet i den norske folketro ved Nils Lie (1935)
102 sider. (Solgt)

Nr. 35 - Torkell Mauland - Folkeminne fraa Rogaland. Tridje bandet (1935)
126 sider. (250 kr)

Nr. 38 - Halldor O. Opedal - Makter og mennenske. Folkeminne ifrå Hardanger III (1937)
191 + 1 sider. (Solgt)

Nr. 39 - Ruth Hult - Østfoldminne (1937)
136 sider. (Solgt)

Nr. 40 - Knut Strompdal - Gamalt frå Helgeland II (1938)
112 sider. (275 kr)

Nr. 41 - Joh. Th. Storaker - Mennesket og arbeidet i den norske folketro ved Nils Lid (1938)
180 sider. (300 kr)

Nr. 42 - Hermann Aune - Skikk og tru. Folkeminne frå Gauldal (1939)
85 + 1 sider. (250 kr)

Nr. 43 - Tov Flatin - Gamalt frå Numedal (1939)
103 sider. (250 kr)

Nr. 44 - Knut Strompdal - Gamalt frå Helgeland III (1939)
107 sider. (250 kr)

Nr. 45 - Knut Hermundstad - Bondeliv. Samrødor og song etter Ragndi Moen. Gamal Valdres-kultur II (1940)
145 sider + portrett. (Solgt)

Nr. 46 - Halldor O. Opedal - Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger IV (1940)
192 sider. (Solgt)

Nr. 47 - Joh.Th.Storaker - Sagn og gaader (Storakers samlinger VIII) ved Nils Lie. 131 + 1 sider.

Nr. 48 - Magne Aurom - Liv og lagnad. Folkeminne frå Sør-Odal (1942)
168 sider. (250 kr)

Nr. 49 - Peder Fylling - Folkesagn ved Knut Liestøl (1942)
70 + 1 sider. (175 kr)

Nr. 50 - Svale Solheim - Register til Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 1-49.
136 sider. (200 kr)

Nr. 51 - Halldor O. Opedal - Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger V (1943)
231 sider. Illustrert. (Solgt)

Nr. 52 - Nils H. Magerøy & Arne H. Magerøy - Gamle visor og kveder (1943)
86 sider. (175 kr)

Nr. 53 - Johan Hveding - Folketru og folkeliv på Hålogaland II (1944)
104 sider. (250 kr)

Nr. 56 - Olav Nordbø - Segner og sogur frå Bøherad (1945)
140 + 2 sider. (275 kr)

Nr. 57 - Lars M. Fjellstad - Gammalt frå Elvrom (1945)
103 sider. (Solgt)

Nr. 58 - Edvard Grimstad - Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen (1945)
144 sider. (Solgt)

Nr. 59 - K.Weel Engebretsen og Erling Johansen - Sagn fra Østfold. (1947)
116 sider. (250 kr)

Nr. 60 - Halldor O. Opedal - Maker og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger VI (1948)
231 sider. Illustrert. (Solgt)

Nr. 61 - Edvard Langset - Segner- Gåter - Folketru frå Nordmør (1948)
186 sider + portrett. (Solgt)

Nr. 62 - Edvard Grimstad - Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen (1948)
196 + 3 sider. (Solgt)

Nr. 63 - Norske folke-sagn. Samlede og udgivne af Andreas Faye.
Tredje oplag. 233 sider. (Solgt)

Nr. 64 - Martin Bjørndal - Segn og tru. Folkeminne frå Møre (1949)
183 + 1 sider. (Solgt)

Nr. 65 - Knut Hermundstad - Ættararv. Gamal Valdres-kultur IV (1950)
208 sider + billedplansjer. (275 kr)

Nr. 66 - Kjell Bondevik - Jordbruket i norsk folketru. Ei jamførande gransking II. Langtidsvarsel (1950)
86 sider. (Solgt)

Nr. 67 - Halldor O. Opedal - Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger VII (1951)
287 + 3 sider. (Solgt)

Nr. 68 - Lars M. Fjellstad - Till-Till-Tove. Eventyr, segner, regler og anna. Folkeminne frå Eidskog I (1951)
127 + 1 sider. (Solgt)

Nr. 69 - Ragnvald Mo - Soge og segn. Folkeminne frå Salten III (1952)
151 + 4 sider. (275 kr)

Nr. 70 - Knut Hermundstad - Ættarminne. Gamal Valdres-kultur V (1952)
194 sider + portrett. (275 kr)

Nr. 71 - Edvard Grimstad - Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen III (1953)
131 sider. (Solgt)

Nr. 72 - E.Vegusdal Eriksen - Atterklang fra gammeltida. Folkeminne fra Beiarn I (1953)
160 sider. (200 kr)

Nr. 73 - Halldor O. Opedal - Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger VIII (1954)
253 sider. (Solgt)

Nr. 74 - Lars M. Fjellstad - Haugfolk og trollskap. Folkeminne frå Eidskog II (1954)
76 + 3 sider. (Solgt)

Nr. 75 - Knut Hermundstad - I kveldseta. Gamal Valdres-kultur VI (1955)
247 sider. (250 kr)

Nr. 76 - Knut Liestøl - In Memoriam (1953)
111 + 1 sider. (200 kr)

Nr. 77 - Johan Skrindsrud - På heimleg grunn. Folkeminne frå Etnedal (1956)
142 sider. (250 kr)

Nr. 78 - Louise Storm Borchgrevink - Frå ei anna tid. Folkeminne frå Nordfjord (1956)
172 + 1 sider. (250 kr)

Nr. 79 - Ragnvald Mo - Dalbygg og utfjerding. Folkeminne frå Salten IV (1957)
146 sider. (250 kr)

Nr. 80 - Halldor O. Opedal - Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger IX (1958)
218 sider. (Solgt)

Nr. 81 - E. Vegusdal Eriksen - Farne tider. Folkeminne fra Beiarn II (1958)
185 sider. (200 kr)

Nr. 82 - Tore Bergstøl - Atterljom (1959)
Folkeminne frå smådalane Kring Lindesnes III
162 sider. (200 kr)

Nr. 83 - Edvard Grimstad - Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen IV (1959)
163 sider. (Solgt)

Nr. 84 - Einar Seim - Ordtøkje og herme I (1960)
252 sider. (Solgt)

Nr. 85 - Olav Nordbø - Før i tida. Gamalt fra Bøherad (1960)
166 sider. (200 kr)

Nr. 86 - Knut Hermundstad - Kvorne tider. Gamal Valdres-kultur VII (1961)
241 sider. (250 kr)

Nr. 87 - Jens Haukdal - I skreddartimen. Folkeminne frå Gauldalsbygdene (1961)
169 sider. (Solgt)

Nr. 88 - Hallvor O. Opedal - Makter og mennesker. Folkeminne ifrå Hardanger X (1962)
252 sider. (Solgt)

Nr. 89 - Einar Seim - Ordtøkje og herme II (1962)
322 sider. (Solgt)

Nr. 90 - Aagot Noss - Høgtider og samkomer (1963)
106 sider. (200 kr)

Nr. 91 - Finn Myrvang - Huh-tetta. Folkeminne ifrå Andøya I (1964)
178 sider. (200 kr)

Nr. 92 - Tradisjonsinnsamling på 1800-talet (1964)
Stipendmeldingar frå P.Chr.Asbjørnsen, J.Moe, L.Lindeman, S.Bugge, M.Moe. 164 sider + utbrettsplansjer. (150 kr)

Nr. 93 - Dagmar Blix - Draugen skreik. Tradisjon frå Lofoten (1965)
119 sider. (Solgt)

Nr. 94 - Halldor O. Opedal - Eventyr ifrå Hardanger. Makter og menneske 11. 147 sider. (200 kr)

Nr. 95 - Øyvin Ribsskog - Eventyrkongen og Romerike (1966)
Et tilskott til granskinga av P.Chr. Asbjørnsen og samtia hans.
120 sider. Illustrert. (150 kr)

Nr. 96 - Otto Blehr - Folketro fra Sørkedalen (1966)
87 sider. (Solgt)

Nr. 97 - Jakob Andr. Samuelsen - Folkeminne frå Modum (1966)
210 sider. Illustrert. (Solgt)

Nr. 98 - Lars M. Fjellstad - I grendom. Folkeminne frå Eidskog III (1966)
171 sider. (Solgt)

Nr. 99 - Knut Hermundstad - Truer om villdyr, fangst og fiske. Gamal Valdres-kultur VIII (1967)
188 sider + billedplansjer. (300 kr)

Nr. 101 - Richard Bergh - Tro og trolldom (1968)
247 sider. (Solgt)

Nr. 102 - Halvor Floden - Ein fjellgard (1968)
332 + 2 sider. Illustrert. (Solgt)

Nr. 103 - Peter Lunde - Folkeminne frå Søgne (1969)
189 sider. (200 kr)

Nr. 104 - Henrik Sødal - I gammeltida. Folkeminne frå Hemne prestgjeld (1969)
310 sider. Illustrert. (Solgt)

Nr. 105 - Arthur Brox - Folkeminne frå ytre Senja (1970)
Segner - Skrømt og varsel - Gand og forgjering - Tru og overtru - Bygdedokterar og runekallar.
170 sider. (300 kr)

Nr. 111 - Gamla reglo å rispo ifrå Valdris (1974)
64 sider. Portrett. (150 kr)

Nr. 119 - Erling Vegusdal - Gammelt or Beiara. Folkeminne fra Beiarn III (1979)
179 sider. Illustrert. Dedikasjon fra Erling Vegusdal på forsatsblad. (250 kr)

Nr. 122 - Richard Bergh - "Når vi sitt`her og prate`". Folk i Laksefjord forteller. 236 sider + billedplansjer. (Solgt)

Nr. 124 - Folkeminne frå Solund. Sullingane seie so.... (1981)
138 sider. (Solgt)

Tiril Bonnevie og Sven Lindblad - Register til norsk folkeminnelags skrifter 101-118.
62 sider. (100 kr)

Annonsen oppdateres jevnlig med nye titler.
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.
Tilstand Brukt

Generell info

Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.

Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Idrettsveien 18, 4328 Sandnes

Annonseinformasjon

FINN-kode 144623416
Sist endret 21. aug. 2021 11:54

Rapporter annonse