Bøker om Hardanger, Sunnhordland og tilhørende steder

Til salgs
Antikvariat sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på mail eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

For bygdebøker fra samme område. Se annonse 109684774.

Gjert Henriksen Milzow - Voss og Hardanger Prestehistorie (1972)
Faksimileutgave av boken fra 1911.
65 sider + XXI (200 kr)

B. Th. Anker - Prest og prost i Hardanger (1945)
Innbundet av O. A. Skar, Dale i Sunnfjord.
141 sider. (150 kr)

Svein Hovet - Bilder frå Hardanger (1978)
149 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Eva Røyrane - Fabrikkbyane i Hardanger. Husa i industrilandskapet. (2011)
208 sider. Gjennomillustrert. Boken er ny. (350 kr)

Halldor O. Opedal - Kjeåsfolket i Hardanger (1980)
Soga om eit utkantfolk.
Bok med vareomslag. 150 sider + billedplansjer. (Solgt)

Jan Gravdal - Den første harding (1994)
Bok med vareomslag. 111 sider. Illustrert.
Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (Solgt)

Norheimsund Ungdomslag gjennom 60 år 1893-1953 (1953)
120 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Leiv Mjeldheim - Haus Selvhjelpskontor 1911-1961
91 + 3 sider. Rikt illustrert.
Hilsen fra forfatteren til fylkesmann Mons Lid. (200 kr)

O. Olafsen - Ullensvangs kommunale historie (1914)
Et minde- og jubilæumsskrift.
156 sider. Illustrert. (350 kr)

O. Olafsen - Ullensvangs kommunale historie (1914)
Et minde- og jubilæumsskrift.
156 sider. Illustrert. Øverst del av omslaget mangler. (200 kr)

Norges Matrikel. Matriulerende eiendomme og deres skyld den 1 juli 1906. Ullensvang herred af Hardanger og Voss sorenskriveri, Søndre Bergenhus amt. Mangler omslag. (100 kr)

Ullensvang Gjensidige Branntrygdelag 1865-1965 (1965)
119 sider. Rikt illustrert. (175 kr)

Jan Gravdal – Lindstrøm (1997)
Bok med vareomslag. 120 sider. Illustrert. (150 kr)

Egne hjem. Odda. (1999)
48 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Lasse Trædal - Odda - arbeidsfolk fortel (1988)
Glimt frå soga til ein industrikommune.
Bok med vareomslag. 148 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Det gamle Odda. Et billedalbum. (1977)
Bok med vareomslag. 96 sider. (350 kr)

Dei finaste band. Vår historie om Odda 1890-1960 (1989)
299 sider. Illustrert. (250 kr)

Dei finaste band. Vår historie om Odda 1890-1960 (1989)
Bok med vareomslag. 299 sider. Illustrert. (275 kr)

Mentz Rynning Nielsen - Noko om stadnamn i Odda (1958)
114 sider. Illustrert. (Solgt)

Arvid Møller - Øystein Laupsa (2008) (Øystese)
116 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Oddmund Hus - Hardanger i kunsten (2009)
66 kunstnarar gjennom to hundre år
208 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Atle Austestad - Nils Stålby (1995)
Karolinen i Samnanger.
Bok med vareomslag. 96 sider. Illustrert. (Solgt)

Halldor O. Opedal - Hardingar på sjøen - Ferdsle i fjordane og langs kysten (1995)
Bok med vareomslag. 2. Utgave. 358 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Halldor O. Opedal - Hardingar på sjøen - Ferdsle i fjordane og langs kysten (1968)
328 sider. Rikt illustrert. Vedlagt særprent or Hardanger årgang 1979. Nokre utfyllingar til boki "Hardingar på sjøen". av Halldor O. Opedal. 30 sider. Hilsen fra Hallord O. Opedal på 1 side. (400 kr)

Randi Storaas - Lykkens prøve. Om hardingar på sjøen (1991)
57 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Halldor O. Opedal - Hardanger-målet (1960)
Ord og vendingar og stil.
121 sider. Helsing frå Halldor O. Opedal på omslaget. (200 kr)

Halldor O. Opedal - Hardanger-målet (2005)
Ord og vendingar og stil. Ny og aukå utgåve ved Oddmund Hus.
255 sider. Boken er ny. (300 kr)

Oddgeir Bruaset - Nådelaust liv i gåvmilde Hardanger (2001)
Bok med vareomslag. 192 sider. Rikt illustrert. Som ny. (350 kr)

Hardanger Folkehøgskule 100 år 1912-2012
180 sider. Rikt illustrert. Som ny. (250 kr)

Folk langs fjorden. Gamle bilde frå Åkra og Baugstranda (2003)
128 sider. Rikt illustrert. Navnetrekk på forsatsblad. (Solgt)

Gunnar Bjelland - Røyster som tagna (2007)
Liv og lagnad for folk på nordsida av Åkrafjorden.
224 sider. Rikt illustrert. 2. Opplag. (350 kr)

Liv og lagnad på garden Indre Bleie (2010)
Ei gardssoge for gnr. 50 Indre Bleie i Ullensvang.
Eit historisk attersyn ved Lars O. Bleie.
Teikningar og vignettar av Johannes Mjeldheim.
159 sider. Rikt illustrert. Boken er ny. (275 kr)

Hardangerminne (1965)
Festskrift til Halldor O. Opedal på 70 årsdagen den 26.mai 1965
191 sider. (250 kr)

Halldor O. Opedal - Folkeminnesamlaren og forteljarane hans (2002)
Bok med vareomslag. 239 sider. Boken er ny. (300 kr)

Halldor O. Opedal - I skuggen av Hardangerjøkulen (1981)
Simadalen og Sysendalen. Gardar og folkeminne.
171 + 1 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Halldor O. Opedal - Turistferdsla i Hardanger før bilen kom (1980)
Mest om skyssing med hest. 136 sider. Illustrert. (200 kr)

Kvam Privatbank - Øystese 1862-1937 (1937)
75 års-skrift. 46 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Norheimsund Handelslag gjennom 25 år 1928-1953 (1953)
16 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

L/L Ullensvan Handels-og Forbrukersforening 75 årsskrift 1870-1945
54 sider. Rikt illustrert. Avisutklipp vedlagt. (200 kr)

Olav Kolltveit - Ullensvang Privatbank 1870-1945 (1945)
Bok med vareomslag. 125 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Ullensvang Hagebrukslag 1897-1947)
Bok med vareomslag. 159 sider. Illustrert.
Litt slitasje indre fals. (150 kr)

O.Olafsen - Ullensvang (1907)
En historisk-topografisk-statistisk Beskrivelse af Ullensvangs Herred.
628 sider. Illustrert. Vedlagt rettelser og Tillæg. (Solgt)

Oddmund Hus - Ljos og kraft i Eidfjord og Ullensvang (2001)
197 sider. Illustrert. Boken er ny. (265 kr)

Kieåsen (1987)
Hjölmodalen - Måbödalen - Simadalen.
En bildberättelse av Yngve Pettersson. Hefte. Upaginert. Riktillustrert. Vedlagt brosjyre: Sima kraftverk. (150 kr)

Halldor O. Opedal - Soga um garden Opedal i Hardanger (1995)
Bok med vareomslag. 238 sider. Illustrert. Som ny. (300 kr)

Arnfinn Berstad - I Aamund K. Bu sitt rike (2003)
136 sider. Illustrert. Boken er ny. (250 kr)

Arnfinn Berstad - Menneske eg møtte (2003)
195 sider. Illustrert. Boken er ny. (275 kr)

Erland Scheen - Utanlandske reiseskildringar frå Hardanger i førre hundreåret (1963)
114 sider. Illustrert. (250 kr)

Hardanger-Bibliografi (1978)
Samla og ihopsett av Knut L. Måge
236 sider. Hilsen fra Knut L. Måge på forsatsblad. (250 kr)

Attersyn. Historisk biletbok frå Kvam
184 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Sjur Tarjei Fykse - Attersyn 2. Historisk glimt frå tida ca 1930 - 1960 (2001)
187 sider. Rikt illustrert. Som ny. (300 kr)

Per Meyer Bremnes - Gamle ferdslevegar frå Eidfjord over Hardangervidda (1993)
48 sider. Illustrert. (200 kr)

Dokumenter vedrørende Hardangerviddens retslige forhold (1909)
146 sider. Ryggstripen øverst har slitasje. (200 kr)

Dokumenter vedrørende Hardangerviddens retslige forhold (1914)
Ny samling. 459 sider. (Solgt)

Om eiendomsretten til Hardangervidden (1909)
En retshistorisk undersøgelse af O. Olafsen.
217 + 1 sider. Omslaget er løst fra materien.
Ryggstripen på omslaget er slitt. (150 kr)

Løytnant Ivar Medaas - Hardanger bataljon (1939)
I tidi 1. januar 1867 til 1.januar 1911
206 sider. (450 kr)

Vikøy Kyrkja. Festskrift 1838-1938 (1938)
206 sider. Rikt illustrert.
Utgjeve av soknerådet ved ei skriftnemnd, Norheimsund. (250 kr)

Lars O. Bleie - Eidfjord Gamle kyrkje 700 år (2009)
Eit historisk attersyn. 169 sider. (Solgt)

Mads Langnes - Lovene som endra kulturlandsskapet (2011)
Innmarksutskiftingar, tun og teigblanding i Hardanger.
224 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Lars Øye - Fem år med fing`en på avtrekkaren (1988)
Bok med vareomslag. 213 sider. Illustrert. Kart. (250 kr)

Andreas Haugland - Kvinnherskringlo (1978)
Gamle ord og ordtøke. 218 sider. (250 kr)

Halldor O. Opedal - Folk or gamal tid. (1975)
Folkeminne ifrå Hardanger IV. 281 sider. (250 kr)

Halldor O. Opedal - Folk or gamal tid. (1974)
Folkeminne ifrå Hardanger III. 264 sider. (250 kr)

Halldor O. Opedal - Folk or gamal tid. (1973)
Folkeminne ifrå Hardanger II. 273 sider. (250 kr)

Halldor O. Opedal - Folk or gamal tid. (1972)
Folkeminne ifrå Hardanger I. 234 sider. (Solgt)

Peter Anker - Hardanger og fjorden (2005)
Byggeskikk og kulturarv.
240 sider. Rikt illustrert. Hilsen på forsatsblad. (275 kr)

Peter Anker - Hardanger og fjorden (2005)
Byggeskikk og kulturarv.
240 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Tore Lande Moe - Bygge- og buskikk i Sunnhordland (2012)
Bok med vareomslag. 176 sider. Rikt illustrert. (265 kr)

Audun Melkeråen - Sånn så eg huske det - fra då når sirupen kom til Odda og heilt til Brylcremens gullalder (2014)
131 sider. Illustrert. (Solgt)

Johannes Dahl - Hardangervidda (1944)
Viddas eget liv. 184 sider + billedplansjer. 1 utgave. (275 kr)

Ingebjørg Sandstaa Sandvin - Frå Hardanger til Stavanger (1986)
89 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Ingebjørg Sandstaa Sandvin - Barndomsminne frå Hardanger (1982)
157 sider. Illustrert. (200 kr)

Da sto i aviso. Kvinnherad 1973-1997 (1997)
25 år i ord og bilete. 302 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Odda i Hardanger - et godt alternativ (1982)
42 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Randi Storaas og Jens Skei - Ei miljøhistorie frå Sørfjorden (1996)
57 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Gard og grend. Heidersskrift til Halldor O. Opedal 26. mai 1985 (1985)
218 sider. (200 kr)

Hallodor O. Opedal - Gamle handverk i Hardanger (1982)
Smedar, snikkarar, skomakarar, skreddarar, folkeminne.
197 sider. (350 kr)

Halldor O. Opedal - Ein harding på vidåtta i 60-åri (2010)
95 sider. Illustrert. (Solgt)

Ullensvang Handelslag 1870-1970
100-årsskrift. 64 sider. Illustrert. (Solgt)

Ullensvang Handelslag 1870-1945
75 årsskrift. 54 sider. Illustrert. (200 kr)

Aam. K. Bu - Ættar-bok for Odda (1939)
209 sider. En side har en rift. (800 kr)

Valen sjukehus 90 år (2001)
Bok med noe slitt vareomslag. 98 sider. Illustrert. (200 kr)

Trygve Fosstveit og Knut Gjerden - Folk og fjell (1989)
Daglegliv på fjellviddene i Hardanger, Telemark og Setesdal.
Bok med vareomslag. 143 sider. (350 kr)

Jon Bleie - Kunstelskaren, bibliofilen og skulemeisteren (2004)
189 sider. Illustrert. Som ny. (250 kr)

Jon Bleie - Hestar for Harding-slepa (1961) (Signert)
108 + 1 sider. Rikt illustrert med tresnitt av Harald Kihle og tegninger av Henrik Sørensen.
Med dedikasjon fra Jon Bleie på forsatsblad. (400 kr)

Sjur Tarjei Fykse - Fjordabonden (2003)
Frå stuttorv og sigd til rundballar og reiseliv.
176 + 1 sider. Illustrert. (Solgt)

O. Olafsen - Sorenskrivere i Hardanger (og Voss) i 200 Aar. (uten år)
22 sider. (150 kr)

Stedsanalyse. Et levende Tyssedal
52 sider. Vedlagt postkort og brosjyrer. (200 kr)

Erlend Huus - Sjå, Ingebjørg - før i tida! Tekst og postkort i aspik (2009)
156 sider. Gjennomillustrert. (275 kr)

Heimstadlære for Ullensvang (1976)
Ideskisse for heimstadlæreundervisning i 3. klasse
64 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Kinsarvik Formannskap 1837-1893 (1953/53.
50 sider. Anskrev 1953/53. (250 kr)

Ullensvang i gamal tid. Ein del lokalhistorisk kjelder ved Johannes Kvestad (1981)
198 sider. Illustrert. (250 kr)

Indre Hardanger. Lokalhistoriske tekstar til skolebruk. (Odda-Ullensvang-Kinsarvik). (uten år). 143 sider. (250 kr)

Det gamle Jondal i bilete (1978)
Bok med vareomslag. 155 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

10 års skrift. Hardanger Folkehøgskule 1912-1922 (1923)
56 sider. Illustrert. (Solgt)

Jonsok 1939. Hordaland fylke i tekst og bilder (1939)
68 sider + annonser. Rikt illustrert. Litt slitasje. (225 kr)

Knut Markhus - Ein Edens hage (2000)
Utlendingar opplever Hordaland.
Bok med vareomslag. 160 sider. Rikt illustrert. Som ny. (275 kr)

Jakob H. Vik - Bumerke frå Kvam i Hordaland (1962)
48 sider. Rikt illustrert. Stempel på omslaget og på tittelblad. (150 kr)

Arne Stuland - Kvinnherad. Naturtilhøve og gardssoga (1924)
679 sider. Illustrert. (2400 kr)

Arne Stuland - Soga um skulen aat bygdefolket i Kvinnherad prestegjeld fram til 1860 (1916)
64 sider. Illustrert. Foromslaget løst. Navnetrekk på omslaget. Slitasje på ryggstripen. (200 kr)

Olav Kolltveit - Skutevik. Barndomens rike (1994)
Nedskrive i mai 1970.
61 sider. Rikt illustrert. (165 kr)

Professor Sjur Sexe: Etterletne dikt (1932)
Serprent (50 eksemplar) av "Hardanger Bygdeblad"
35 sider. (250 kr)

Slik var det ei tid. Frå Steinkrossen til Samlen. (2006)
Vines bygdalag. 144 sider. Rikt illustrert. Boken er som ny. (275 kr)

Chr. Vidsteen - Ordbog over bygdemaalene i Søndhordland (1900)
Med en kortfattet Lydlære og Bøiningslære samt Sprogprøver.
XXXII + (1 blank) + 236 + (2) sider. Halvskinnbind etikett påklebet øvre del av rygg. (1200 kr)

Jan Rabben - Sunnhordland i fugleperspektiv (2003)
152 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Jan Rabben - Naturen i Sunnhordland (1997)
Bok med vareomslag. 176 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Anne Hilda og Janet Mary Villiers - På flukt i Hardanger (1998)
Bok med vareomslag. 168 sider. Illustrert. (350 kr)

Nils Årekol - Åtte generasjonar frå Årekol (2003)
Slektstemna på Hauso. 168 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra Nils Årekol på forsatsblad. Noe røkelukt. (300 kr)

Skånevik prestegjeld. Kirke og menighet av Kristen N. Nilsen (1931)
94 sider. Illustrert med 27 fotografier. (250 kr)

Under fjord - over flu. Trekantsambandet - Ei ny tid for Sunnhordland og Haugalandet. (2001)
Bok med vareomslag. 171 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Kristen Sørheim - Dagbok for Peder Lundarstøl (uten år)
232 sider. Illustrert. 2. utgåve. (300 kr)

Lidvald Stubhaug - Breidalstunet (1998)
185 sider. Illustrert. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (200 kr)

Jan Rabben - Stordperler. Highlights of Fitjar and Stord (2007)
168 sider. Rikt illustrert. Norsk og engelsk tekst. (250 kr)

Alf Terje Myklebust - Leirvik Sveis 50 (1996)
Jubileumsbok for Leirvik Sveis.
Bok med vareomslag. 195 sider. Rikt illustrert. Som ny. (300 kr)

Natur, Folkeliv og Folketro i Hardanger belyst ved Natur- og Folkelivsskildringer, Eventyr, Sagn, Fortællinger o.s.v. fra ældre og nyere tid. Samlet og udgivet af Th. S. Haukenæs.
Første del: Eidjord. Andre del: Graven. Tredje Del: Ulvik. Utgitt første gang i 1887. Dette er nytt opptrykk fra 2003. 512 sider. (450 kr)

Kjartan Rødland - Hardangerbrua - frå draum til røyndom (2013)
128 sider. Rikt illustrert. Som ny. (275 kr)

Årbok for Kvinnherad 1982
88 sider. Illustrert. (250 kr)

Kvinnhers-minne årbok II (1984)
94 sider. Illustrert. (200 kr)

Kvinnhers-minne årbok III (1986)
103 sider. Illustrert. (200 kr)

Kvinnhers-minne årbok IV (1988)
116 sider. Illustrert. (200 kr)

Kvinnhers-minne årbok V (1990)
116 sider. Illustrert. (200 kr)

Kvinnhers-minne årbok VI (1992)
119 sider. Illustrert. (200 kr)

Kvinnhers-minne årbok VII (1994)
112 sider. Illustrert. (200 kr)

Kvinnhers-minne årbok IX (1999)
104 sider. Illustrert. (Solgt)

Gamle bilete frå Ænes sokn (1984)
Utgitt av Mauranger og Ænes Husmorlag.
176 sider. Gjennomillustrert. Sjelden! (600 kr)

Sunnhordland. Liv og landskap (1992)
Bok med vareomslag. 128 sider. Rikt illustrert. Som ny. (250 kr)

Tor Resser - Stord (1986)
Bok med vareomslag. 136 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra Tor på forsatsblad. Også vedlagt brev fra Tor Resser som takker for samarbeidet. (350 kr)

Attersyn. Fotobok 1. Etne kommune (2005)
176 sider. Gjennomillustrert. (350 kr)

Aud Jorunn Bjørlykke - Fitjar prestegard. Heimen vår midt i bygda (2012)
183 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Tor Resser - Stord - Fitjar og øyane (1991)
Bok med vareomslag. 136 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Sandvoll 1930-1980 (2007)
Arbeid og kultur på Ersland, Skarveland og Sandvoll
191 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Den klareste flammen i "ildens by". Norzink AS (1984)
1924-1984. 93 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Odda. "Hovedstaden i Hardanger" (1963)
46 + 4 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Johan Byrkjeland - Gjenom året her vest (1966)
175 sider. Utgitt av Vikøy Bondelag i forbindelse med jorbrukslærar Johan Byrkjeland 80-års dag. (200 kr)

Sunnhordland Folkehøgskule 1914 75 år 1989 (1989)
153 sider. Rikt illustrert. Hilsen skrevet øverst på tittelblad. (200 kr)

Skulen i Kvinnherad gjennom 250 år 1739-1989 (1989)
Bok med vareomslag. 170 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Frå fjord til Fonn. Kvinnherad i bilete og ord (1981)
Bok med vareomslag. 111 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Sunnhordland og Sunnhordlendingar. Festskrift Bygdelaget (1979)
Sunnhordlendingen Bergen. 208 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Marcus Gerhard Hoff-Rosenkrone 1823-1896 (1996)
79 sider. Illustrert. (175 kr)

Førhistoriske minne i Hardanger.
Ullensvang prestegjeld av Per Fett (1954)
38 + 1 sider + utbrettskart. Sprekk på ryggstripen gjør at omslaget er nesten løst. (100 kr)

Karl Hjelmtveit – Seim kyrkja i gamal og ny tid (1928)
67 sider. Illustrert. (200 kr)

Norbygda og Sørbygda Kr. Ungdomslag 50 år 1963
79 sider + annonser. Illustrert. (100 kr)

Ullensvang Herad. Ullensvang Alders-og sjukeheim. Forprosjekt alt. 2. Odda august 1980.
S.Sekse & K.Mannsåker. Arktitektar MHAL. 5 sider + tegninger (utbrett). + interpellasjon til heradstyret. (200 kr)

Heimbygdsskrifter. Utgjeve ved Sunnhordland lærarlag IV. (uten år)
Arne Stuland: Upplysningstilstand og kyrkjeliv i Sunnhordland frå reformasjonen til 1750.
16 sider. (50 kr)

Sunnhordland 1956. Band XXXVII
Utgjevar Sunnhordland Folkemuseum og Sogelag.
78 sider. Litt slitasje øverst på ryggstripen. (100 kr)

Kvinnherad Kyrkje 700 år (1955)
53 sider. Illustrert. (125 kr)

Rosendal Songlag 1883-1983
46 sider. Rikt illustrert. (100 kr)

Stord seminar i det nittende aarhundrede med tillæg minder fra skolen av P. I. Roti (1909)
107 sider. Illustrert. (150 kr)

Bremnes heradstyre 1837-1937 (1937)
36 sider. Rikt illustrert. Stempel på omslaget. (200 kr)

O. Olafsen – I gamle dage. Fortællinger og Skildringer fra Hardanger (1908)
205 + 2 sider. Slitt. Materien nesten løs i to deler. De første sidene har eselører (200 kr)

Hardingforlaget Hydle & Co. I Oslo som spreidde nynorsk litteratur i 1890-åra av Knut L. Måge
Særtrykk fra Hardanger , årgang 1972. 10 sider. Illustrert. (50 kr)

Um brukarane på garden Hellestveit 1639-1939 (1946) (Norheimsund)
6 sider. (75 kr)

Knut Hallvorsson Måges etterslekt av K. S. Kleppe (uten år) (Norheimsund)
20 sider. (100 kr)

Hardanger. Tradisjon og kultur. Ei bok av unge tradisjons- og kulturberarar (2009)
112 sider. Rikt illustrert. Som ny. (150 kr)

Jan Mangerud – Hordalands natur, under og like etter istiden.
Ettertrykk av: Frå Fjon til Fusa. Årbok for Nord- og Midthordland Sogelag. 26. årgang.
43 sider. Illustrert. (50 kr)

Jakob H. Vik – Bumerke frå Kvam i Hordaland (1962)
Hardanger Historielags tilleggsskrift nr. 13
48 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Ole Pedersen Løgits regneskapsbok 1679-1717. Avskrift og merknader ved Olav Kolltveit (1967)
Hardanger Historielags tilleggsskrift nr. 15.
87 sider. (150 kr)

Halldor Oppedal – Ein harding på vidåtta i 60-åri
53 sider. Nyopptrykk av utgave fra 1929 (100 kr)

Oddmund Urheim – Nokre Visor av Oddmund Urheim. Gjætleguten av Sjur Sexe. (uten år)
62 sider. (150 kr)

Oddmund Urheim – Nokra visur (1951) (Lofthus)
83 sider. (150 kr)

Forfatter- og emneregister til "Hardanger" 1908-1967 (1970)
Utarbeidet av Knut L. Måge. Hardanger Historielags tilleggskrift nr. 16
48 sider. (150 kr)

Hordaland Ungdomslag 1898-1948 (1948)
158 sider. Illustrert. (200 kr)

Rettleiing for drift av Hardangervidda villreinområde (1989)
Rapport fra "prosjekt Hardangervidda villreinområde".
Upaginert. (50 kr)

Jan Inge Næss - Husmannsvesenet i Ullensvang på 1800-talet. Form og funksjon. (2000)
Hovudoppgåve i historie. 108 sider. Illustrert. (350 kr)

Thor Onarheim - "Hva skal du bli, når du bli stor?" (u.år) (Stord)
276 sider. Illustrert. Hilsen fra Thor på forsatsblad. (300 kr)

Dei som var med 1940- 45. Indre Sunnhordland (1949)
200 sider. Heftet utgave. Navnetrekk forsatsblad. (250 kr)

Torkel L. Stana - Bestevesten (1985) (Odda)
Omsydd og påskøytt. 63 sider. (150 kr)

Beate Homlong - "...det fornødne Liffs Ophold..." (1999)
Kårkontraktar frå Etne 1756-1917
473 sider. Rikt illustrert. Som ny. (295 kr)

Hanne Jacobsen & Ingeborg Øien Thorsland - Heimreis. Historier om Bømlo (2005)
213 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Til topps! På solnuten i 75 år 24. august 1935 - 24. august 2010 (2010)
133 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra redakør: Kåre Grønsnes på tittelblad. (400 kr)

Annonsen oppdateres jevnlig med nye titler.
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.
Tilstand Brukt

Generell info

Sender bøkene med posten. Er det en bok som er solgt som du ønsker å kjøpe, så send en mail, så setter antikvariat deg opp på ønskeliste. Normalt sett skaffer vi boken i løpet av noen uker.

Idrettsveien 18, 4328 Sandnes

Annonseinformasjon

FINN-kode 120534398
Sist endret 12. apr. 2021 09:49

Rapporter annonse