Bøker om Hardanger, Sunnhordland og tilhørende steder

Til salgs
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.

Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten. Du kan enkelt søke i annonseteksten ved å bruke funksjonen CTRL + F. Da får du opp en liten boks som du kan skrive søkeordet i.

Gjert Henriksen Milzow - Voss og Hardanger Prestehistorie (1972)
Faksimileutgave av boken fra 1911.
65 sider + XXI (200 kr)

B. Th. Anker - Prest og prost i Hardanger (1945)
Innbundet av O. A. Skar, Dale i Sunnfjord.
141 sider. (150 kr)

Svein Hovet - Bilder frå Hardanger (1978)
Bok med vareomslag. 149 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Halldor O. Opedal - Kjeåsfolket i Hardanger (1980)
Soga om eit utkantfolk.
Bok med vareomslag. 150 sider + billedplansjer. (350 kr)

Leiv Mjeldheim - Haus Selvhjelpskontor 1911-1961
91 + 3 sider. Rikt illustrert.
Hilsen fra forfatteren til fylkesmann Mons Lid. (200 kr)

Jan Gravdal – Lindstrøm (1997)
Bok med vareomslag. 120 sider. Illustrert. (150 kr)

Jan Gravdal - Den første harding (1994)
Bok med vareomslag. 111 sider. Illustrert. (Solgt)

Egne hjem. Odda. (1999)
48 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Lasse Trædal - Odda - arbeidsfolk fortel (1988)
Glimt frå soga til ein industrikommune.
Bok med vareomslag. 148 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Det gamle Odda. Et billedalbum. (1977)
Bok med vareomslag. 96 sider. (350 kr)

Dei finaste band. Vår historie om Odda 1890-1960 (1989)
299 sider. Illustrert. (250 kr)

Dei finaste band. Vår historie om Odda 1890-1960 (1989)
Bok med vareomslag. 299 sider. Illustrert. (275 kr)

Mentz Rynning Nielsen - Noko om stadnamn i Odda (1958)
114 sider. Illustrert. Lengre hilsen på forsatsblad fra Aud Rynning Nielsen. (250 kr)

Mentz Rynning Nielsen - Noko om stadnamn i Odda (1958)
114 sider. Illustrert. (250kr)

Odda Kyrkje 100 år. Eit attersyn over kyrkjer og kyrkjeliv i Odda gjennom tidene (1970)
136 sider. Illustrert. (200 kr)

Odda i Hardanger - et godt alternativ (1982)
43 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Arvid Møller - Øystein Laupsa (2008) (Øystese)
116 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Halldor O. Opedal - Hardingar på sjøen - Ferdsle i fjordane og langs kysten (1995)
Bok med vareomslag. 2. Utgave. 358 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Halldor O. Opedal - Hardingar på sjøen - Ferdsle i fjordane og langs kysten (1968)
328 sider. Rikt illustrert. Vedlagt særprent or Hardanger årgang 1979. Nokre utfyllingar til boki "Hardingar på sjøen". av Halldor O. Opedal. 30 sider. Hilsen fra Hallord O. Opedal på 1 side. (400 kr)

Halldor O. Opedal - Hardingar på sjøen - Ferdsle i fjordane og langs kysten (1968)
328 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Randi Storaas - Lykkens prøve. Om hardingar på sjøen (1991)
57 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Halldor O. Opedal - Hardanger-målet (1960)
Ord og vendingar og stil.
121 sider. Helsing frå Halldor O. Opedal på omslaget. (200 kr)

Halldor O. Opedal - Hardanger-målet (2005)
Ord og vendingar og stil. Ny og aukå utgåve ved Oddmund Hus.
255 sider. (Solgt)

Hardanger Folkehøgskule 100 år 1912-2012
180 sider. Rikt illustrert. Som ny. (250 kr)

Gunnar Bjelland - Røyster som tagna (2006)
Liv og lagnad for folk på nordsida av Åkrafjorden.
224 sider. Riktillustrert. (365 kr)

Liv og lagnad på garden Indre Bleie (2010)
Ei gardssoge for gnr. 50 Indre Bleie i Ullensvang.
Eit historisk attersyn ved Lars O. Bleie.
Teikningar og vignettar av Johannes Mjeldheim.
159 sider. Rikt illustrert. Boken er ny. (275 kr)

Hardangerminne (1965)
Festskrift til Halldor O. Opedal på 70 årsdagen den 26.mai 1965
191 sider. (250 kr)

Halldor O. Opedal - Folkeminnesamlaren og forteljarane hans (2002)
Bok med vareomslag. 239 sider. Boken er ny. (300 kr)

Halldor O. Opedal - Turistferdsla i Hardanger før bilen kom (1980)
Mest om skyssing med hest. 136 sider. Illustrert. (200 kr)

Kvam Privatbank - Øystese 1862-1937 (1937)
75 års-skrift. 46 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

L/L Ullensvan Handels-og Forbrukersforening 75 årsskrift 1870-1945
54 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Olav Kolltveit - Ullensvang Privatbank 1870-1945 (1945)
Bok med vareomslag. 125 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Ullensvang Hagebrukslag 1897-1947
Bok med vareomslag. 159 sider. Illustrert.
Litt slitasje indre fals. (150 kr)

Oddmund Hus - Ljos og kraft i Eidfjord og Ullensvang (2001)
197 sider. Illustrert. Boken er ny. (265 kr)

Kieåsen (1987)
Hjölmodalen - Måbödalen - Simadalen.
En bildberättelse av Yngve Pettersson. Hefte. Upaginert. Riktillustrert. Vedlagt brosjyre: Sima kraftverk. (150 kr)

Halldor O. Opedal - Soga um garden Opedal i Hardanger (1995)
Bok med vareomslag. 238 sider. Illustrert. Som ny. (300 kr)

Arnfinn Berstad - I Aamund K. Bu sitt rike (2003)
136 sider. Illustrert.Boken er ny. (250 kr)

Hardanger-Bibliografi (1978)
Samla og ihopsett av Knut L. Måge
236 sider. Hilsen fra Knut L. Måge på forsatsblad. (250 kr)

Hardanger-Bibliografi (1978)
Samla og ihopsett av Knut L. Måge
236 sider. Hilsen fra Knut L. Måge på forsatsblad. Vedlagt 13 fargebilder med tekst på baksiden, og brev fra Måge + fargefoto av Knut Måge med frue. (Alt relevant). (450 kr)

Attersyn. Historisk biletbok frå Kvam
184 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Sjur Tarjei Fykse - Attersyn 2. Historisk glimt frå tida ca 1930 - 1960 (2001)
187 sider. Rikt illustrert. Som ny. (300 kr)

Vikøy Kyrkja. Festskrift 1838-1938 (1938)
206 sider. Rikt illustrert.
Utgjeve av soknerådet ved ei skriftnemnd, Norheimsund. (250 kr)

Halldor O. Opedal - Folk or gamal tid. (1975)
Folkeminne ifrå Hardanger IV. 281 sider. (250 kr)

Halldor O. Opedal - Folk or gamal tid. (1974)
Folkeminne ifrå Hardanger III. 264 sider. (250 kr)

Halldor O. Opedal - Folk or gamal tid. (1973)
Folkeminne ifrå Hardanger II. 273 sider. (250 kr)

Halldor O. Opedal - Folk or gamal tid. (1972)
Folkeminne ifrå Hardanger I. 234 sider. (Solgt)

Peter Anker - Hardanger og fjorden (2005)
Byggeskikk og kulturarv.
240 sider. Rikt illustrert. Hilsen på forsatsblad. (275 kr)

Ingebjørg Sandstaa Sandvin - Frå Hardanger til Stavanger (1986)
89 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Ingebjørg Sandstaa Sandvin - Barndomsminne frå Hardanger (1982)
157 sider. Illustrert. (200 kr)

Gard og grend. Heidersskrift til Halldor O. Opedal 26. mai 1985 (1985)
218 sider. (200 kr)

Hallodor O. Opedal - Gamle handverk i Hardanger (1982)
Smedar, snikkarar, skomakarar, skreddarar, folkeminne.
197 sider. (350 kr)

Ullensvang Handelslag 1870-1945
75 årsskrift. 54 sider. Illustrert. (200 kr)

Aam. K. Bu - Ættar-bok for Odda (1939)209 sider. En side har en rift. (800 kr)

Valen sjukehus 90 år (2001)
Bok med noe slitt vareomslag. 98 sider. Illustrert. (200 kr)

Jon Bleie - Kunstelskaren, bibliofilen og skulemeisteren (2004)
189 sider. Illustrert. Som ny. (250 kr)

Jon Bleie - Hestar for Harding-slepa (1961) (Signert)
108 + 1 sider. Rikt illustrert med tresnitt av Harald Kihle og tegninger av Henrik Sørensen.
Med dedikasjon fra Jon Bleie på forsatsblad. (400 kr)

Jon Bleie - Folk ved Folgefonn. Tradisjon frå Sørfjordbygdene i Hardanger (1955)
159 + 2 sider. Rikt illustrert av Harald Kihle & Henrik Sørensen. (350 kr)

Sjur Tarjei Fykse - Fjordabonden (2003)
Frå stuttorv og sigd til rundballar og reiseliv.
176 + 1 sider. Illustrert. (400 kr)

Erlend Huus - Sjå, Ingebjørg - før i tida! Tekst og postkort i aspik (2009)
156 sider. Gjennomillustrert. (250 kr)

Knut Markhus - Ein Edens hage (2000)
Utlendingar opplever Hordaland.
Bok med vareomslag. 160 sider. Rikt illustrert. Som ny. (275 kr)

Jakob H. Vik - Bumerke frå Kvam i Hordaland (1962)
48 sider. Rikt illustrert. (150 kr)Olav Kolltveit - Skutevik. Barndomens rike (1994)
Nedskrive i mai 1970.
61 sider. Rikt illustrert. (165 kr)

Slik var det ei tid. Frå Steinkrossen til Samlen. (2006)
Vines bygdalag. 144 sider. Rikt illustrert. Boken er som ny. (275 kr)

Chr. Vidsteen - Ordbog over bygdemaalene i Søndhordland (1900)
Med en kortfattet Lydlære og Bøiningslære samt Sprogprøver.
XXXII + (1 blank) + 236 + (2) sider. Halvskinnbind etikett påklebet øvre del av rygg. (1000 kr)

Sundhordlands Arv III.
Ordbog over bygdemaalene i Søndhordland med en kortfattet lydlære og bøiningslære samt sprogprøver. (1983)
236 + 2 sider. (350 kr)

Jan Rabben - Sunnhordland i fugleperspektiv (2003)
152 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Jan Rabben - Naturen i Sunnhordland (1997)
Bok med vareomslag. 176 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra forfatteren på tittelblad. Hilsen skrevet på forsatsblad. (250 kr)

Anne Hilda og Janet Mary Villiers - På flukt i Hardanger (1998)
Bok med vareomslag. 168 sider. Illustrert. (350 kr)

Skånevik prestegjeld. Kirke og menighet av Kristen N. Nilsen (1931)
94 sider. Illustrert med 27 fotografier. (250 kr)

Under fjord - over flu. Trekantsambandet - Ei ny tid for Sunnhordland og Haugalandet. (2001)
Bok med vareomslag. 171 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Kristen Sørheim - Dagbok for Peder Lundarstøl (uten år)
232 sider. Illustrert. 2. utgåve. (300 kr)

Kristen Sørheim - Dagbok for Peder Lundarstøl (1974)
Bok med vareomslag. 188 sider. Illustrert. (365 kr)

Lidvald Stubhaug - Breidalstunet (1998)
185 sider. Illustrert. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (200 kr)

Jan Rabben - Stordperler. Highlights of Fitjar and Stord (2007)
168 sider. Rikt illustrert. Norsk og engelsk tekst. (250 kr)

Alf Terje Myklebust - Leirvik Sveis 50 (1996)
Jubileumsbok for Leirvik Sveis.
Bok med vareomslag. 195 sider. Rikt illustrert. Som ny. (300 kr)

Natur, Folkeliv og Folketro i Hardanger belyst ved Natur- og Folkelivsskildringer, Eventyr, Sagn, Fortællinger o.s.v. fra ældre og nyere tid. Samletog udgivet af Th. S. Haukenæs.
Første del: Eidjord. Andre del: Graven. Tredje Del: Ulvik. Utgitt første gang i 1887. Dette er nytt opptrykk fra 2003. 512 sider. (450 kr)

Årbok for Kvinnherad 1982
88 sider. Illustrert. (250 kr)

Kvinnhers-minne årbok II (1984)
94 sider. Illustrert. (150 kr)

Kvinnhers-minne årbok III (1986)
103 sider. Illustrert. (150 kr)

Kvinnhers-minne årbok IV (1988)
116 sider. Illustrert. (150 kr)

Kvinnhers-minne årbok V (1990)
116 sider. Illustrert. (150 kr)

Kvinnhers-minne årbok VI (1992)
119 sider. Illustrert. (150 kr)

Kvinnhers-minne årbok VII (1994)
112 sider. Illustrert. (150 kr)

Kvinnhers-minne årbok IX (1999)
104 sider. Illustrert. (Solgt)

Gamle bilete frå Ænes sokn (1984)
Utgitt av Mauranger og Ænes Husmorlag.
176 sider. Gjennomillustrert. Sjelden! (600 kr)Sunnhordland. Liv og landskap (1992)
Bok med vareomslag. 128 sider. Rikt illustrert. Som ny. (250 kr)

Tor Resser - Stord (1986)
Bok med vareomslag. 136 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra Tor på forsatsblad. Vedlagt brev fra Tor Resser. (350 kr)

Attersyn. Fotobok 1. Etne kommune (2005)
176 sider. Gjennomillustrert. (350 kr)

Tor Resser - Stord - Fitjar og øyane (1991)
Bok med vareomslag. 136 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Øyvind Bjørnson - Gruva. Litlabøsamfunnet gjennom 100 år (1991) (Stord)
Bok med vareomslag. 333 sider. Rikt illustrert. (365 kr)

Sandvoll 1930-1980 (2007)
Arbeid og kultur på Ersland, Skarveland og Sandvoll
191 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Den klareste flammen i "ildens by". Norzink AS (1984)
1924-1984. 93 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

The History of Norzink AS 1924-1984 (1984)
95 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Sunnhordland Folkehøgskule 1914 75 år 1989 (1989)153 sider. Rikt illustrert. Hilsen skrevet øverst på tittelblad. (200 kr)

Skulen i Kvinnheradgjennom 250 år 1739-1989 (1989)
Bok med vareomslag. 170 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Frå fjord til Fonn. Kvinnherad i bilete og ord (1981)
Bok med vareomslag. 111 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Sunnhordland og Sunnhordlendingar. Festskrift Bygdelaget (1979)
Sunnhordlendingen Bergen. 208 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Marcus Gerhard Hoff-Rosenkrone 1823-1896 (1996)
79 sider. Illustrert. (175 kr)

Førhistoriske minne i Hardanger.
Ullensvang prestegjeld av Per Fett (1954)
38 + 1 sider + utbrettskart. Sprekk på ryggstripen gjør at omslaget er nesten løst. (100 kr)

Norbygda og Sørbygda Kr. Ungdomslag 50 år 1963
79 sider + annonser. Illustrert. (100 kr)

Ullensvang Herad. Ullensvang Alders-og sjukeheim. Forprosjekt alt. 2. Odda august 1980.
S.Sekse & K.Mannsåker. Arktitektar MHAL. 5 sider + tegninger (utbrett). + interpellasjon til heradstyret. (200 kr)

Heimbygdsskrifter. Utgjeve ved Sunnhordland lærarlag IV. (uten år)
Arne Stuland: Upplysningstilstand og kyrkjeliv i Sunnhordland frå reformasjonen til 1750.
16 sider. (50 kr)

Kvinnherad Kyrkje 700 år (1955)
53 sider. Illustrert. (125 kr)

Rosendal Songlag 1883-1983
46 sider. Rikt illustrert. (100 kr)

Stord seminar i det nittende aarhundrede med tillæg minder fra skolen av P. I. Roti (1909)
107 sider. Illustrert. (150 kr)

Minneskrift utgjeve i tilføre av 50 års-høgtidi åt mållaget ved Stord Lærarskule (1927)
93 + 1 sider + annonser. Rikt illustrert. (275 kr)

Bremnes heradstyre 1837-1937 (1937)
36 sider. Rikt illustrert. Stempelpå omslaget. (200 kr)

Um brukarane på garden Hellestveit 1639-1939 (1946) (Norheimsund)
6 sider. (75 kr)

Knut Hallvorsson Måges etterslekt av K. S. Kleppe (uten år) (Norheimsund)
20 sider. (100 kr)

Jan Mangerud – Hordalands natur, under og like etter istiden.
Ettertrykk av: Frå Fjon til Fusa. Årbok for Nord- og Midthordland Sogelag. 26. årgang.
43 sider. Illustrert. (50 kr)

Jakob H. Vik – Bumerke frå Kvam i Hordaland (1962)
Hardanger Historielags tilleggsskrift nr. 13
48 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Ole Pedersen Løgits regneskapsbok 1679-1717. Avskrift og merknader ved Olav Kolltveit (1967)
Hardanger Historielags tilleggsskrift nr. 15.
87 sider. (150 kr)

Halldor Oppedal – Ein harding på vidåtta i 60-åri
53 sider. Nyopptrykk av utgave fra 1929 (100 kr)

Oddmund Urheim – Nokre Visor av Oddmund Urheim. Gjætleguten av Sjur Sexe. (uten år)
62 sider. (150 kr)

Oddmund Urheim – Nokra visur (1951) (Lofthus)
83 sider. (150 kr)

Forfatter- og emneregister til "Hardanger" 1908-1967 (1970)
Utarbeidet av Knut L. Måge. Hardanger Historielags tilleggskrift nr. 16
48 sider. (150 kr)

Hordaland Ungdomslag 1898-1948 (1948)
158 sider. Illustrert. (200 kr)

Jan Inge Næss - Husmannsvesenet i Ullensvang på 1800-talet. Form og funksjon. (2000)
Hovudoppgåve i historie. 108 sider. Illustrert. (350 kr)

Thor Onarheim - "Hva skal du bli, når du bli stor?" (u.år) (Stord)
276 sider. Illustrert. Hilsen fra Thor på forsatsblad. (300 kr)

Dei som var med 1940- 45. Indre Sunnhordland (1949)
200 sider. Heftet utgave. Navnetrekk forsatsblad. (250 kr)

Torkel L. Stana - Bestevesten (1985) (Odda)
Omsydd og påskøytt. 63 sider. (150 kr)

Beate Homlong - "...det fornødne Liffs Ophold..." (1999)
Kårkontraktar frå Etne 1756-1917
473 sider. Rikt illustrert. Som ny. (295 kr)

Hanne Jacobsen & Ingeborg Øien Thorsland - Heimreis. Historier om Bømlo (2005)
213 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Til topps! På solnuten i 75 år 24. august 1935 - 24. august 2010 (2010)
133 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra redakør: Kåre Grønsnes på tittelblad. (400 kr)

Nils Georg Brekke (red.) - Folgefonna og fjordbygdene (2008)
591 sider. Rikt illustrert. (500 kr)

Brynjar Stautland - Gullgravarane på Lykling (2000)
Bok med vareomslag. 82 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Brynjar Stautland - Gullgravarane på Lykling (2000)
Bok med vareomslag. 82sider. Rikt illustrert. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (350 kr)

Hardanger. Ei perle i vest (2007)
168 sider. Gjennomillustrert.
Norsk, engelsk og tysk tekst. (200 kr)

Ei halvøy i Hardanger. Natur- og kulturforteljingar frå Neshalvøya (2013)
150 sider. Rikt illustrert. Som ny. (375 kr)

Aga i Ullensvang. Fra lagmannsgård til nimanns-tun (uten år)
27 sider. Illustrert. Kart. Vedlagt: Utklipp, billetter, postkort, brosjyre (150 kr)

Agatunet 11.05.-01.09.19 Lars Osa - Bilete frå Åga/Images from Aga
31 sider. Rikt illustrert. (100 kr)

Hardanger i manns minne (1981)
163 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Lars Vivelid - Skrik i villmarksnetter (1972)
Bok med vareomslag. 130 sider. Illustrert. (350 kr)

Lars Vivelid - Frå veglause villfjell (1967)
Bok med vareomslag. 160 sider. (350 kr)

Lars Vivelid - Det hende kring Skinnarfjell (1979)
Bok med vareomslag. 103 sider. (350 kr)

Debut: Lars Vivelid - Små glimt frå store vidder (1965)
154 + 1 sider. (500 kr)

Lars Vivelid - Små glimt frå store vidder (1966)
154 + 1 sider. 2. Opplag. Hilsen fra Lars Vivelid på forsatsblad. Litt anmerkninger på ryggen. (500 kr)

Lars Vivelid - Dyra-Pær og trollbukken (1975)
Bok med vareomslag. 158 + 1 sider. Illustrert. (350 kr)

Lars Vivelid - Frå villmarker vide (1966)
149 sider. Illustrert. (Solgt)

Lars Vivelid - Nornone spann svart gjenom netter (1968)
230 sider. Noen mindre bruksspor. (350 kr)

Lars Vivelid - Frå burtgøymde dalar. Dyresogor frå fjøre til fjell (1976)
Bok med vareomslag. 113 sider. Illustrert. (400 kr)

Lars Vivelid - Attergangar på attgrodde stigar (1977)
Bok med vareomslag. 150 sider + billedplansjer. (400 kr)

Lars Vivelid - Nye glimt frå gamle vidder (1967)
123 sider. Illustrert. (450 kr)

Lars Vivelid - Nye glimt frå gamle vidder (1967)
123 sider. Illustrert. Noen mindre bruksspor. (350 kr)

Lars Vivelid - Den store hannjerven (1974)
Bok med noe medtatt vareomslag. 150 sider. Illustrert. Stempler på forsatsblad og tittelblad. (300 kr)

Lars Vivelid - Bjørndalssvarta (1973)
Bok med vareomslag. 154 sider. Stempler. Bibliotekskort i lomme bak på ettersatsblad. (Akademiet i Rauland). (250 kr)

Lars Vivelid - Hunden vilter (1980)
Bok med vareomslag. 109 sider. (350 kr)

Gunnvald Sekse - Soga om kunstnarane fra Viveli (2012)
Syskenparet Kari og Lars Vivelid. Eit utval av arbeida deira
149 sider. Rikt illustrert. 2. Opplag. Som ny. (450 kr)

Arvid Møller - Veidemann på vidda (1984)
En bok om Lars Vivelid på Hardangervidda.
Bok med vareomslag. 130 sider. (275 kr)

Knut Robberstad - Gamlakyrkjo (1973)
Den gamle kyrkja på Moster i Sunnhordland.
47 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Roger Lyngstad - Bygdebok for Stod, Kvam og Egge (2012)
Bind IVb. Bok med vareomslag. 427 sider. Rikt illustrert. Som ny. (450 kr)

Skipsverftet ved Hardangerfjorden. Th. Hellesøy Skipsbyggeri 1945-1995 (1995)
Bok med vareomslag. 140 sider. Rikt illustrert. Som ny, men det er tegnet en tegning på forsatsblad. (350 kr)

Hemming M. Helleland - Fjoringjen (2000)
192 sider. Rikt illustrert av Ivar Kvåle. (250 kr)

Sjur Tjelmeland - Fjelberg Kraftlag i 50 år(1997)
Bok med vareomslag. 92 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

3 eldre publikasjoner - Etne.
1) Etne Elektrisitetslag vedtekter - regler og priser (u.år)
15 sider. Vedlagt "Veiledning i behandling av elektriske installasjoner". (Utgitt av Etne Elektricitetslag).(til oppheng. Stivt papir. Litt større enn A4 ark). 2) Program 17. mai i Etne 1945 Vedlagt Etne-song. 3) Politivedtekt for Etne Herad (1955)
4 sider. Frimerke bakpå omslaget pent stemplet Etne 1956. (400 kr samlet)

Indre Hardanger 1940-1945. 50 år etter frigjøringen (1995)
Bok med vareomslag. 152 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Indre Hardanger 1940-1945. 50 år etter frigjøringen (1995)
152 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Hardangerjol 2015
47 sider. Rikt illustrert. (100 kr)

Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid (1947)
1. Bandet. Bygdesoga.
527 sider. Illustrert. Noen sider med understrekning med gul markeringspenn. (750 kr)

Olav Kolltveit - Hædersbonden Kristofer Sjurson Hjeltnes 1730-1804
Ei slekt-, livs- og gardsoge frå Ulvik i Hardanger.87 sider. Vedlagt 2 A4 sider love for Hardanger Bygdemuseum.(Hardanger Historielags tilleggsskrift nr. 12) (250 kr)

Johannes Johannessen Aga - Væsentlig vedkommende Ullensvang (1878)
Heftet utgave. V + 1 + 302 sider. Ikke oppskåret. Noe slitasje på ryggstripen, falmet omslag. Fremre snitt har noe bruksspor pga ujevn kutting av materien. (1000 kr)

Johannes Johannessen Aga - Væsentlig vedkommende Ullensvang (1878)
Skinnbind med 4 opphøyede bind. Gulldekor på ryggen. V + 1 + 302 sider. Lesesnor. Navnetrekk nederst på tittelblad, datert 1930. Meget pen. (1900 kr)

...Det kom over fjord og fjell... Om den tidlege utbygginga av post og telefon i Kvam og dei næraste bygdene i Hardanger og på Voss (2005)
51 sider. Illustrert. (200 kr)

Per Fett - Ullensvang prestegjeld (1954)
Førhistorisk minne i Hardanger.
39 sider + utbrettskart. (200 kr)

Halldor O. Opedal - Hardingmålet. Ord og vendingar og stil II (1979)
84 sider. (225 kr)

Gurid Aga Askeland - Sosiale tilhøve i Ullensvang og Kinsarvik sokner 1850-1900 (1980)
Særprent frå tidsskriftet Hardanger 1980.Side 150-199. Illustrert. (150 kr)

Anton Espeland - Segn og soge fraa Hordaland (1933)
54 sider. (300 kr)

O.F.B. - Lensmannsslekten på Børve i Kvam (u.år)
24 sider. (200 kr)

Kart for Odda, Ullensvang og Kinsarvik (1959)
Kinsarvik prestegjeld 1608-1869, Ullensvang prestegjeld 1869-1913
Målestokk 1:100 000. Vedlegg til bygdebok for Odda, Ullensvang og Kinsarvik. Stive omslagspernmer. (200 kr)

Knut L. Måge - Brattabø-slekta på Bleie (1956)
54 sider. Illustrert. Særprent av Hardanger Historielags tidsskrift 1956. (300 kr)

Slegtstavler vedkommende Kristoffer Sjurdssen og Marta Sjurdsdatter Hjeltnes`s slegt (1915)
85 sider. Omslagets forside mangler. Hilsen øverst på tittelblad. (350 kr)

Halldor O. Opedal - Niels Hertzberg (u.år)
20 sider. (Solgt)

Sjur Sekse - Prost Niels Hertzberg. Liv og gjerning (2012)
95 sider. Illustrert. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (250 kr)

Lul Krags Rosendal (1990)47 sider. Rikt illustrert. (125 kr)

Jon Bleie - Halldor Meland - Eit liv i tonar (1976)
Ein bolk av soga om folkemusikken i Hardanger.
141 + 62 sider. Rikt illustrert. Signert av Jon Bleie på forsatsblad. (450 kr)

Stig Tronvold - Buerdalen. Folgefonna (1999)
Bok med vareomslag. 140 sider. Rikt illustrert. Som ny. (350 kr)

Hardangerjol 1964
29 sider + annonser. (150 kr)

Gudlabadne. Ei kjelda med gode førenamn. Utgjeve av mållaga i Jondal, Odda og Ullensvang (1996)
133 sider. Illustrert. Hilsen skrevet på forsatsblad. (250 kr)

Hardanger Historielag. Hardanger. Tidsskrift aargangen 1915-1921
Innbundet i brunt kunstskinnbind. Nyopptrykk. (400 kr)

Hardanger Historielag. Hardanger. Tidsskrift aargangen 1908-1914
Innbundet i brunt kunstskinnbind. Nyopptrykk. (400 kr)

Vigleik Hamre, Bjarne Bleie og Karl Ludvig Åkre - Handverk på garden Åkre i Ullensvang (2001)
38 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Th.S.Haukenæs - Hardanger og Søndhordland. Natur, folkeliv og folketro (1894) VIII del: Strandebarm. 245 sider. Nyere opptrykk? (400 kr)

Anna Digranes - Anna frå Brotateigen - eit Odda-minne (1990)
52 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Karl Sjurseth - Hordaland fylke 1837-1937
Originalt skinnbind. 695 sider. Illustrert. Innlimt på ettersatsblad: Hordaland fylkesting. Hundradårshøgtidi på Fløyfjellet, 5.juni 1937. Hefte på 9 sider. (500 kr)

Kristen Sørheim - Floraen på Stord (1969)
Med tillegg om fuglelivet og dyrelivet på staden.
176 sider + utbrettskart + plansjer. (250 kr)

Johan Vaa m.fl. - Sagt og hendt på Hardangervidda
48 sider. Illustrert. Noen anmerkninger nederst på omslagspermen. (150 kr)

Jan Rabben - Det blømer på Bømlo (2002)
Upaginert. Gjennomillustrert. (250 kr)

Nils Trengereid - Fjell prestegjeld. Kyrkja og folkelivet (1937)
104 sider + billedplansjer. Vedlagt brev til soknepresten i Fjell frå gardbrukar i Ullensvang om boken. Brevet er returnert med underskriften til Nils Trengereid. (400 kr)

Asbjørn Aasheim - Soga om Sagvåg (2012)
Bok med vareomslag. 550 sider. Rikt illustrert. (450 kr)

Gro Holm - Løstølsfolket (1951)
Sut. Odelsjord. Kår. Skinnbind. 317 sider. (350 kr)

Audun Melkeråen - Sånn så eg huske det - fra då når sirupen kom til Odda og heilt til Brylcremens gullalder (2014)
131 sider. Illustrert. (250 kr)

Kunstnaren og mennesket Dagfinn Instanes (2001)
168 sider. Rikt illustrert. Hilsen øverst på forsatsblad. (350 kr)

Gunnvald Sekse - Soga om kunstnarane frå Viveli. Syskenparet Kari og Lars Vivelid. Eit utval av arbeida deira (2012)
Hilsen fra forfatteren + hilsen på tittelblad. (375 kr)

Ættarbok for Vikebygdkrinsen 1900-2005 (2006)
200 sider. Illustrert. Som ny. (400 kr)

Odda i manns minne (1978)
36 sider. Illustrert. (150 kr)

Odda i manns minne II (1981)
55 sider. Illustrert. (150 kr)

Odda i manns minne (u.år)
68 sider. Illustrert. (150 kr)

Odda i manns minne. Nr. 7 (1995)
66 sider. Illustrert. (150 kr)

Glimt fra Almerket og Oddasentrum. Odda i manns minne. Nr. 6 (1993)
72 sider. Illustrert. (150 kr)

Odda i manns minne. Nr. 8 (1996)
68 sider. Illustrert. (150 kr)

Odda Arbeidslederforening 50 år (1961)
14 sider. Illustrert.
Den Norske Ingeniørforening. Hardanger avdeling 50 år 1919-1969
16 sider. Illustrert.
Odda Arbeidslederforening 75 år 1911-1986
15 sider. Illustrert. (200 kr samlet for 3 hefter).

Kjeaasen (u.år)
Gjennomillustrert. (50 kr)

Odda Rotary Klubb 50 år 19. februar 2003
60 sider. Rikt illustrert. (165 kr)

Frode Grytten - Bikubegang (u.år)
73 sider. Illustrert. Som ny. (275 kr)

Kristofer Eitrheim - Tormod K. Eitrheim - Stadnamn frå gardane i Odda (1992)
110 sider. Illustrert. (350 kr)

Norvald Vethe - Vandring i gammal og ny tid. Veg- og stadnamn i Odda kommune (1999)
282 sider. Rikt illustrert. Signert av forfatteren. (450 kr)

Anders Rokne - Odda Smelteverk A/S i femti år 1924-1974
114 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Det Norske Nitridaktieselskap 1912-1962 (1962) (Aluminiumsindustrien i Norge. Eydehavn og Tyssedal.)
142 + 1 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Hardangervidda (1985)
Bok med vareomslag. 185 sider. Rikt illustrert.
Berggrunnskart over Hardangervidda nasjonalpark i lomme bak. (200 kr)

Norske gårdsbruk. Hordaland fylke I-II (1963)
Sunnhordland - Hardanger - Voss
1513 sider. Gjennomillustrert. Meget pent sett. (2600 kr)

Oddgeir Bruaset - Nådelaust liv i gåvmilde Hardanger (2001)
Bok med vareomslag. 192 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Med hilsen fra Eidfjord. 200 postkort fra gamledager (2002)
151 sider. Rikt illustrert. Hilsen skrevet på forsatsblad. (400 kr)

Eva MarieTveit og Line Ytrehus - Kvardagsminne. Eidfjord 1900-1950
80 sider. Rikt illustrert. Hilsen skrevet på forsatsblad. (250 kr)

Ættegarden i Sysendalen (2000)
204 sider. Rikt illustrert. Hilsen skrevet på forsatsblad. (400 kr)

Olav Kolltveit - Granvin, Ulvik og Eidsfjord I-II (1977)
Bind 1. Bygdesoga.Bind 2. Bygdesoga.
Bøker med vareomslag. 528 sider + 462 sider. Rikt illustrert. (1500 kr)

Ivar Vaage - Med vilje til vekst. HMR 50 år (2006) (Husnes)
Bok med vareomslag. 144 sider. Rikt illustrert. (365 kr)

Høyr kor kyrkjeklokka lokkar. Uskedal kyrkje 1914-2014 100 år
128 sider. Rikt illustrert. Hilsen skrevet på tittelblad. (200 kr)

Tyssefaldene. Krafttak i 100 år 1906-2006
Bok med vareomslag. 250 sider. Rikt illustrert. Som ny. (400 kr)

Aktieselskabet Tyssefaldene 90 år 1906-1996
Bok med vareomslag. 95 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

Hardanger Tekniske Forening 1915-1965
70 sider. Illustrert. Vedlagt: Vandposten nr. 11 (1965) (250 kr)

Stord Kyrkja 1857-1957 (1958)
170 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

Stord Arbeidarparti gjennom 70 år 1928-1998
95 sider. Illustrert. (125 kr)

Grand Hotel 50 år 1946-1996 (1996) (Stord)
59 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Ola Høyland - Stord bygdebok. Gards- og ættesoga (1966)
815 sider + utbrettskart. Stempel på forsatsblad. (Ordføreren, Stord kommune). (1400 kr)

Ola Garen. Fjellmannen fra Sysendalen som bygde Fossli Hotel (2005)
Bok med vareomslag. 222 sider. Rikt illustrert. (450 kr)

Oddmund Urheim - Nokre viser (1999)
144 sider. Illustrert. Som ny. (300 kr)

Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet. Del 2. Midtre og indre Hordaland (1975)56 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Natur, Folkeliv og Folketro i Hardanger belyst ved Natur- og Folkelivsskildringer, Eventyr, Sagn, Fortællinger o.s.v. fra ældre og nyere tid. Samlet og udgivet af Th. S. Haukenæs. Vikør, Strandebarm, Hålandsdalen. Nytt opptrykk 2006.
415 sider. (450 kr)

Natur, Folkeliv og Folketro i Hardanger belyst ved Natur- og Folkelivsskildringer, Eventyr, Sagn, Fortællinger o.s.v. fra ældre og nyere tid. Samlet og udgivet af Th. S. Haukenæs. Nytt opptrykk 2002. Voss og Vossestranden. 512 sider. (450 kr)

Bergenske fjordabåter (1974)
71 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Jon J. Digranes - Digranes - glimt frå tidlegare tider (2001)
173 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (375 kr)

Torgils Brandstveit - Eg trudde so vel - Dikt i utval (1998)
75 sider. Illustrert. (175 kr)

Georg Sverdrup - Lofthusbevægelsen (1917)
256 sider. Blått sjirtingbind med gullskrift på ryggen. (400 kr)

Tore Lande Moe - Eimen frå historia. Sunnhordland årbok 2016 (2016)
167 sider. Rikt illustrert. Som ny. (250 kr)

Ivar Vaage - Sild i boks. Om hermetikkindustrien i Sunnhordland (1992)
Bok med vareomslag. 128 sider. Rikt illustrert. Hilsen skrevet på forsatsblad. (400 kr)

Halldor O. Opedal - Makter og mennesker. Folkeminne ifrå Hardanger V (1943)
231 sider. Dette er et nyere opptrykk (i større format). NFL. 51. (250 kr)

Roar Dahl - Husmannsvesent i Etne på 1800-tallet. Lokal tilpasning og lokalt mangfold (1994)
156 sider. (300 kr)

Johannes Heggland - Bremnes Sparebank 1866-1966 (1966)
154 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Magnus Hardeland - Fitjar Sparebank 1865-1965 (1965)
180 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Reidar Fønnebø - Langs Nordmannsslepene over Hardangervidda (1988)
231 sider + billedplansjer. Rikt illustrert utenom. (400 kr)

Trygve Fosstveit og Knut Gjerden - Folk og fjell. Daglegliv på fjellviddene i Hardanger, Telemark og Setesdal (1990)
Bok med vareomslag. 143 sider. Rikt illustrert. (365 kr)

Skulen gjennom 250 år. Ølen kommune (1989)
95 sider. Rikt illustrert. (225 kr)
Tilstand Brukt

Generell info

Sender bøkene med posten. Er det en bok som er solgt som du ønsker å kjøpe, så send en mail til post@toftesantikvariat.no, så setter antikvariat deg opp på ønskeliste. Normalt sett skaffer vi boken i løpet av noen uker.

Idrettsveien 18, 4328 Sandnes

Annonseinformasjon

FINN-kode 120534398
Sist endret 25. sep. 2022 15:28

Rapporter annonse