Bøker om gårder, byggeskikk, festninger, trehus, arkitektur i Norge

Til salgs
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.

Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten. Du kan enkelt søke i annonseteksten ved å bruke funksjonen CTRL + F. Da får du opp en liten boks som du kan skrive søkeordet i.

Norske slott, herregårder og gods (1997)
Bok med vareomslag. 444 sider + register. Rikt illustrert. (300 kr)

Geir Thomas Risåsen - Slottet. Kongelig stil gjennom 150 år (1998)
Bok med vareomslag. 160 sider. Rikt illustrert. Navnetrekk strøket ut øverst på forsatsblad. (175 kr)

Kongens hus. Alle kongefamiliens boliger (1995)
Bok med vareomslag. 168 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Kongens hus. Alle kongeparets hjem (2012)
Bok med vareomslag. 316 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Norske minnesmerker.
Guthorm Kavli og Gunnar Hjelde - slottet i Oslo. Historien om hovedstadens kongebolig (1973)
Rødt originalt helshirtingbind med vignett i gull på fordekkelen.
10 + 460 + 2 sider + billedplansjer i farger. Rikt illustrert utenom. (400 kr)

Yngvar Hauge - Interiørene på Oslo slott (1963)
H.D.F. Lindstow og innredningen av det kongelige slott i Oslo
102 + 1 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

Toppen Bech - Herskapelige Norge. Hotellene, restaurantene, klenodiene og eventyrene. (2006)
Bok med vareomslag. 344 sider. Gjennomillustrert. (300kr)

Eva Røyrane & Oddleiv Apneseth - Norges låver (2014)
563 sider. Gjennomillustrert. Boken er ny. (395 kr)

Arnfinn Engen, Jiri Havran - Våre vakre hus - Gudbrandsdalen (1994)
Bok med vareomslag. 144 sider. Gjennomillustrert. Som ny. (350 kr)

Ola Øgar Svendsen - Gamle hus i Østfold (1980)
Bok med vareomslag. 167 sider. Rikt illustrert. (265 kr)

Ola Øgar Svendsen - Fra vår kulturarv. Norsk kulturfond verner hus og anlegg (1976)
Upaginert. Gjennomillustrert. (150 kr)

Eivind S. Engelstad - Storgårder i Østfold (1959)
Bok med vareomslag. 150 + (2) sider + 48 billedplansjer. (265 kr)

Eivind S. Engelstad - Storgårder i Østfold (1959)
150 + (2) sider + 48 billedplansjer. (235 kr)

Vår kulturarv.
Eva valebrokk & Bo-Aje Mellin - Gårder med særpreg. Tradisjonsrike hus og interiører (2006)
Bok med vareomslag. 122 sider. Rikt illustrert. 2. Opplag. (275 kr)

Birger Sivertsen - Vakre trøndergårder (2007)
168 sider. Rikt illustrert. Ex-libris. (275 kr)

Ledaal. En historisk gjennomgang og restaureringsarbeider 1997-2001.
202 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Mentz Schulerud - Hafslund gods - Fra Otte Bildt til M. G. Rosenkrantz (1974)
Bok med vareomslag. 285 sider. Illustrert. (Solgt)

Mentz Schulerud - Hafslund gods - Fra Otte Bildt til M. G. Rosenkrantz (1974)285 sider. Illustrert. (200 kr)

Tord Buggeland & Jakob Ågotnes - Maihaugen. De Sandvigske Samlinger 100 år (1987)
Bok med vareomslag. 216 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Anders Sandvig - I praksis og på samlerferd (1943)
189 sider + billedplansjer. (250 kr)

Anders Sandvig - I praksis og på samlerferd (1969)
Bok med vareomslag. 189 sider + billedplansjer. (150 kr)

Anders Sandvig - I praksis og på samlerferd (2001)
181 sider. Rikt illustrert. Maihaugen årbok. (250 kr)

Anders Sandvig - I arbeid og fest (1947)
207sider + billedplansjer. (200 kr)

Anders Sandvig - De Sandvigske samlinger i tekst og billeder (1928)
Fra Ættegården til Husmannsplassen. Et Bidrag til Gudbrandsdalens Kulturhistorie. Originalt dekorert hellerretsbind med originalt foromslag medbundet. 271 sider. Rikt illustrert. (350 kr)Norske kraftverker II (1966)
Utgitt av Teknisk Ukeblad ved dets 100 års jubileum.
303 sider. Rikt illustrert. Skinnbind med dekorert rygg. (800 kr)

Hans Martin Underdal & Jens Christian Eldal - Tradisjon og atmosfære. En reise til norske trehoteller (2003)
Bok med vareomslag. 176 sider. Gjennomillustrert. (250 kr)

Hans Eyvind Næss - Miljøbevaring i Stavanger (1975)
174 sider. Gjennomillustrert. Vedlagt plansje over "gamle Stavanger" (250 kr)

Hans Eyvind Næss - Gamle Stavanger. Historien i og mellom husene (1998)
Bok med vareomslag. 179 sider. Rikt illustrert. Vedlagt kart over gamle Stavanger. (350 kr)

Hans Eyvind Næss - Kultur og tradisjon - Vakre trehus i Rogaland (2004)
Bok med vareomslag. 240 sider. Gjennomillustrert. (275 kr)

Anders Haaland - En by tar form (1999)
Stavangers bebyggelse 1815-1940
Bok med vareomslag. 395 sider. Rikt illustrert. Meget pen. (495 kr)

Byggskikk i Stavanger (1983)
139 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Ola Øgard Svendsen - Fredede hus og anlegg 1. Finnmark. Troms. Nordland.(1981)
77 sider. Gjennomillustrert. Ex-libris. (150 kr)

Ola Øgar Svendsen - Fredede hus og anlegg 2. Nord-Trøndelag. (1982)
Bok med vareomslag. 89 sider. Gjennomillustrert. (200 kr)

Sigrid Christie & Luce Hinsch - Fredede hus og anlegg 3. Røros bergstad. (1983)
Bok med vareomslag. 116 sider. (Solgt)

Tonte Hegard - Fredede hus og anlegg 4. Sør-Trøndelag. (1986)
294 sider. Gjennomillustrert. (250 kr)

Guthorm Kavli - Trondheim bygger gjennom 1000 år (1996)
Bok med vareomslag. 140 sider. Rikt illustrert. Som ny. (250 kr)

Perry Rolfsen - Båtnaust på Jærkysten (1974)
155 sider + 20 billedplansjer. (300 kr)

Thorbjørn Egner - Gamle hus i Vågå (1998)
4. Opplag. Bok med vareomslag. 89 + 4 sider. Rikt illustrert med tegninger av forfatteren. Som ny. (300 kr)Norske bygder. Sogn. (1937)
Under redaksjon av Hans Aall, Knut Liestøl, Gisle Midttun og Sverre Steen. 254 + XXXXVI sider. (450 kr)

Norske bygder. Vest-Agder 1 & II. (I et bind) (1925-27).
Med 84 billeder/ Med 5 farvetrykk, 40 plansjer og 196 billeder.
(Norske Bygder II). 187 + 96 sider. + XXXXV pl. Rikt illustrert. (550 kr)

Norske bygder - Glåmdal. Bind V. (1942)
256 s. 6 fargetrykk. 40 plansjer. Illustrasjoner i teksten.
Orig. shirtingbind. (250 kr)

Gunnar Bjerke - Landsbebyggelsen i Norge
Bind I Historien.
357 sider. Rikt illustrert. Orig. skinnbd (450 kr)

Gunnar Bjerke - Landsbebyggelsen i Norge. Bind II. Byggeproblemene i dag (1951)
Skinnbind. 299 sider + mange foldeplansjer. (Boken omhandler landbruksbygninger, gårdsanlegg, husdyrrommene, våningshuset etc). (600 kr)

Harry Fett - Billedhuggerkunsten i Norge under Sverreætten (1908)
122 + 2 sider. Rikt illustrert. Opplag 800 eksemplarer. (500 kr)

Harry Fett - Norges kirker i det sekstende og syttende aarhundrede (1911)
Gammel norsk kultur i tekst og billder. Udgivet af Norsk Folkemuseum. Med 378 billeder, 16 blade plancher og 1 kunstbilag.
146 + 16plansjer + VIII register. Litt slitasje indre fals. (500 kr)

Norske minnesmerker - Norske kongeborger (1951)
Bind 1.
Bok med vareomslag. 368 sider + register. Rikt illustrert. (500 kr)Et lite kapitel av Trondhjems Bygningshistorie (1935)
Brandene i Trondhjem april 1841 og januar 1842 og gjenopbyggingen av de brente strøk efter de nye planer.
13 sider. Illustrert. (125 kr)

Johan Meyer - Fortids kunst i Norges Bygder. (1936)
Østerdalen II. Søndre Østerdalen med ytre Rendalen, Sollien og Solør.
56 sider + XXVIII plansjer. Rikt illustrert. Vareomslaget har bruksspor/slitasje. (400 kr)

Johan Meyer - Fortids kunst i Norges Bygder (1938)
Sunndalen på Møre.
48 sider. + XXII plansjer. Rikt illustrert.
Litt slitasje øverst og nederst på ryggstripen. (400 kr)

Levende norske tradisjoner.
Vakre gårder. På besøk i vår kulturarv. (1998)
Bok med vareomslag. 176 sider. Gjennomillustrert. (250 kr)

Levende norske tradisjoner.
Eva Valebrokk - Flere vakre gårder (2000)
Nye vandringer i vår kulturarv. 156 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Gullik Kollandsrud - Trehusbyen - Kan den gjenskapes? (1978)
Bok med vareomslag. 118 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Gammelt hus. Søkelys på rehabilitering. (1976)
112 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Rosendal. Baroni og bygning. (1965)
72 sider. Rikt illustrert. Vedlagt en brosjyre om Kvinnherad kyrkje. (225 kr)

Rosendal. Baroni og bygning. (1969)
72 sider. Rikt illustrert. 2. Utgave. (200 kr)

Rosendal. Baroni og bygning. (2002)
72 sider. Rikt illustrert. 5. opplag. (200 kr)

Klassisk inspirasjon: Fra Pompei til Rosendal (1998)64 sider. Rikt illustrert. Som ny. (150 kr)

Margun Eik - Kjøkken & Urtehaven på Baroniet Rosendal (2005)
64 sider. Illustrert. Norsk og engelsk tekst. (150 kr)

Finn Tennfjord - Stamhuset Rosendal (1944)
185 + 1 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Kulturhistorisk havnelandskap. 20 år på Engøyholmen.(Stavanger)(2009)
147 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Jens Per Jensen - Gårder og landsteder i Skien og omegn. (1976)
94 sider. Rikt illustrert. (175 kr)

Gamle hus på Vestlandet (1980)
64 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Husene ved Sognefjorden. Landskap, hus og interiører (2001)
Bok med vareomslag. 159 sider. Gjennomillustrert. (175 kr)

Georg Brochmann - Store norske ingeniørarbeider (1926)
Med illustrasjoner og karter.
182 + 2 sider + billedplansjer. (200 kr)

Hans Zakariassen - Teglindustriens historie (1980)
Bok med vareomslag. 236 + (4) sider + Billedplansjer. Kart. (400 kr)

Christian Norberg-Schulz - Nattlandene. Om byggekunst i Norden (1993)
Bok med vareomslag. 168 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Christian Norberg-Sculz. Et festskrift til 70-årsdagen (1996)
246 sider. Rikt illustrert. Som ny. (300 kr)Frank Kiel Jacobsen - Fredriksten. Festning med ærerik historie (1994)
Bok med vareomslag. 192 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Frank Kiel Jacobsen - Fredriksten. Festning med ærerik historie (1994)
Bok med vareomslag. 192 sider. Rikt illustrert. 2. Opplag. (250 kr)

C. J. Moe - Komposisjon (1936)
Kurvatur-arktitektur og andre problemer.
2 hefte 1. 240 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

C. J. Moe - Funksjonalisme (1931)
Kurvatur-arkitektur og andre problemer. 1 hefte.
112 + 1 sider. Rikt illustrert. Omslaget har bruksspor. (300 kr)

Reise i bedehusland. Bedehusene i Rogaland (2003)
Bok med vareomslag. 248 sider. Gjennomillustrert. (275 kr)

Ola Storsletten - En arv i tre. De norske stavkirkene (1993)
Bok med vareomslag. 189 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Gunnar Bugge & Bernardino Mezzanotte - Stavkirker (1994)
Bok med vareomslag. 189 sider. Gjennomillustrert. Som ny. (350 kr)

Stavkirker (uten år)
32 sider. Gjennomillustrert. Vedlagt kart. (125 kr)

Anders Bugge - Norske stavkirker (1953)
63 + 112 billedplansjer. Rikt illustrert. Diverse eldre avisutklipp vedlagt. Ex-libris. (350 kr)

Eva Valebrokk & Thomas Thiis-Evensen - Levende fortid. De utrolige stavkirkene (1993)
Bok med vareomslag. 104 sider. Rikt illustrert. Vedlagt hefte på 24 sider: Norske stavkirker. (275 kr)

Norwegian Stave Churches. A guide to the 29 remaining stave churches
160 sider. Rikt illustrert. Som ny. (200 kr)

Leif Anker & Jiri Havran - De norske stavkirkene (2005)
Bok med vareomslag. 357 sider. Rikt illustrert. (450 kr)

Bill Risebero - Vestens arkitekturhistorie (1995)
287 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Else "Sprossa" Rønnevig - Gamle hus (2012)
Inspirasjon og mange gode råd.
Bok med litt slitt vareomslag. 392 sider. Gjennomillustrert. (400 kr)

Tore Drange, Hans Olaf Aanensen & Jon Brænne - Gamle trehus (1983)
Reparasjon og vedlikehold. 3. Opplag. 283 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Hans Granum og Sven Erik Lundby - Trehus. Anvisning 8 (1958)
255 sider. Rikt illustert. (300 kr)

Berent A. Moe - Vern og vøling av gamle hus (1975)
67 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Wilhelm Swensen - Kulturbilder fra Grenland og Telemark (1954)
Utgitt som festskrift til sekstiårsdagen 2. august 1954.
Bok med litt slitt vareomslag. 202 + 2 sider. Rikt illustrert.
(Blant annet om Borgestad gård. Gamle trær og hager i Porsgrunn. Telemarkstuen med mer). (250 kr)

Jan E. Horgen - Norske prestegarder. Folk og hus (1999)
Bok med vareomslag. 311 sider. Rikt illustrert. (375 kr)

Norske vannkraftverk. Bind 2. (2002)
Kraftverkene i Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i ord, tall og bilder.
Bok med vareomslag. 192 sider. Rikt illustrert.
Takkehilsen øverst på forsatsblad.(400 kr)

Norske dammer. Bind 1. (uten år)
Norske vannkraftdammer i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.
Bok med vareomslag. 256 sider. Rikt illustrert.
Takkehilsen øverst på forsatsblad. (400 kr)

Fredet arkitektur i Østfold (1973)
51 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Tonte Hegård - Hans Aall - mannnen, visjonen og verket (1994)
En biografi om Norsk Folkemuseums grunnlegger.
Bok med vareomslag. 208 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Sig. Lunde - Slik bygger vi hus (1953)
Bok med noe medtatt vareomslag. 190 + 2 sider + billedplansjer. Litt skriblerier på et forsatsblad. (250 kr)

Sig. Lunde - Slik bygger vi hus (1953)
190 + 2 sider + billedplansjer. (250 kr)

Arne Berg - Norske gardstun (1968)
Bok med vareomslag. 340 sider + utbrettsplansjer. Rikt illustrert. (1400 kr)

50 år for Akershus 1951-2001 (2001)
Akershus slotts venners jubileumsskrift.
Med Akershusbibliografi 22.VI.1300 - I.V.2001
374 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Petter Aune - Trekonstruksjoner (1964)
Trevirke - Forbindelsesmidler - Konstruksjonselementer - Impregnering - Konstruksjoner.
Upagniert. Rikt illustrert. (275 kr)

Petter Aune - Trekonstruksjoner (1975)348 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

J.Holmgren, Ole Landmark & Arne Vesterlid - Husbygging. Bind 3 (1945)
428 sider + register. Rikt illustrert. Heftet utg. (350 kr)

J.Holmgren, Ole Landmark & Arne Vesterlid - Husbygging. Bind 1-4 (Komplett) (1954-56)
Annen utgave. 352 + 5 + 379 + 3 + 454 + 5 + 416 sider. Rikt illustrerte. Billedplansjer i farger i bind 3. (1000 kr)

Geir Thomas Risåsen & Kjell Rolseth - Det kongelige slott (2006)
Med utgangspunkt i slottsforvalter Thomas Willochs forarbeider. Bok med vareomslag. 529 sider. Rikt illustrert. Som ny. (475 kr)

Nina E. Høye - Det kongelige slott i Oslo (2008)
Bok med vareomslag. 80 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

Bo, eller ikke bo ? (Selvaaghuset) (1949)
Et tverrsnitt av ingeniør Olav Selvaags innsats for boligsaken ved Rolf Borge-Aaserud. 92 sider + utbrettsplansje. Illustrert. (250 kr)

Henry Røsoch - Tempelhauger (1944)
134 sider. Rikt illustrert. Ex-libris. Utgitt av venner. (175 kr)

Trebyer i Norden (1974)
136 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Norsk gardsbruk nr.14 & 15. Oppland fylke. IV & V. (1957)
Hadeland og Toten I-II. Skinnbind.
1334 sider. Gjennomillustrert med bilder av gårdene. (2500 kr)

Odd Brochmann - Bygget i Norge 1-2 (1981)
Bøker med vareomslag. 310 + 309sider. Rikt illustrerte. (350 kr)Alle hus er solfangere (1996)
78 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

For Gud og hvermann. St. Petri - kirken og byen (2016) (Stavanger)
227 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Eldre Bergens-arkitektur II i utvalg (1941)
Efter Bergens Arktiktforenings fotografier og opmålinger.
Hilsen fra Bergens Arktikforening øverst på tittelblad datert 9.april 1962.
L plansjer + 3 sider. Gjennomillustrert. (400 kr)

Ulf Grønvold - Arne Henriksen (2010)
Bok med vareomslag. 301 sider. Rikt illustrert. Som ny. (375 kr)

Kirsti Brekke - Det var en gang en hallingstue...(2012)
Fra folkestue til antikvitet.
Bok med vareomslag. 168 sider. Rikt illustrert. Vareomslaget har litt slitasje på baksiden. (275 kr)

Lisabet Risa - Hå gamle prestegard 1637-1985
52 sider. Illustrert. (100 kr)

Lisabet Risa - Hå prestegard. Eit historisk oversyn (1983)
35 sider. Illustrert. (100 kr)

Øystein Morten & Pål Hermansen (foto) - Norske ødegårder (2017)
Historien om stedene vi forlot.
252 + 3 sider. Rikt illustrert. Som ny. (350 kr)

Damm referanse.
Arktitektur. Historier - stiler - arkitekter (2007)
512 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Alf Henry Rasmussen - Vårekirker. Norsk kirkeleksikon (1993)
735 sider. Gjennomillustrert. (300 kr)

Harry Fett - En bygdekirke (1941)
Bok med vareomslag. 140 sider. Illustrert. (250 kr)

Thomas Thiis-Evensen - Europas arkitekturhistorie fra idè til form (1995)
173 sider. Rikt illustrert. (450 kr)

Jo Van der Eynden, Jiri Havran & Christian Norberg-Schulz - Våre vakre hus Sørlandet (1996)
Bok med vareomslag. 112 sider. Riktillustrert. En klaff på innsiden av vareomslaget mangler et hjørne. (klippet bort). (275 kr)

Sigmund Torsteinson - Troldhaugen (1962)
Nina og Edvard Griegs hjem.
Bok med vareomslag. 96 sider. Rikt illustrert. (175 kr)

Sigmund Torsteinson - Troldhaugen (1962)
Nina og Edvard Griegs hjem.
96 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Peter Anker - Hardanger og fjorden (2005)
Byggeskikk og kulturarv.
240 sider. Rikt illustrert. Hilsen på forsatsblad. (275 kr)

Hugo Lauritz Jenssen - Representativt (2008)
Bygninger i norsk utenrikstjeneste/Buildings in the Foreign Service
Bok med vareomslag. 216 sider. Rikt illustrert. Norsk og engelsk tekst. (350 kr)

Ragnar Frislid - Norske kulturlandskap (1989)
Bok med vareomslag. 144 sider. Rikt illustrert. Meget pen. (275 kr)

Norsk Folkemuseums serie. Arbeidsfolk forteller.
Husmannsminner (1960)
Redigert av Ingrid Semmingsen. Tegninger og tilrettelegging Arne Berg.
230 sider. Rikt illustrert. Mindre klisterlapp på forsatsblad: Gevinst i Norsk Folkemuseums lotteri. (250 kr)

Norsk Folkemuseums serie. Arbeidsfolk forteller (1955)
Fra sagbruk og høvleri. Redigert av Edvard Bull.
242 sider + billedplansjer.
Mindre klisterlapp på forsatsblad: Gevinst i Norsk Folkemuseums lotteri. (250 kr)

HUS for folk flest. Sosial boligbygging i Drammen.
Drammen Boligbyggelag 1946-1996.
192 sider. Rikt illustrert. Som ny. (200 kr)

Hild Sørby og Mette Paavola - Sandnesarkitektur (2011)
Bok med vareomslag. 159 sider. (200 kr)

Byggeskikk i Sandnes (uten år)
20 sider + utbrettsplansjer. (200 kr)

Jorden rundt : Prospekter af Verdens skjønneste Egne, Hovedstæder, Pragtbygninger, Slotte, Kirker, historiske Steder, Ruiner og Landskaber (1897)
320 sider. Gjennomillustrert. Stort format. Dekorert bind. Få bruksspor. (750 kr)

Bygningsmuseet for Trondhjem og Trøndelagen
Aarsberetning for 1914-1915 (1915)
14 sider. Illustrert. (Blant annet om bygdakunst i Oppdal) (100 kr)

Geir Thomas Risåsen - Eidsvollsbygningen. Carsten Anker og Grunnlovens hus (2005)
Bok med vareomslag. 297 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Utestemmer. Pionertid i norsk landskapsarkitektur 1900-1960 (2019)
271 + 1 sider. Rikt illustrert. Boken er ny. (300 kr)

Kulturarv og vern.
Bevaring av kulturminner i Norge (1998)
Bok med vareomslag. 216 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Ragnar Frislid - Seterlandet (1993)
Bok med vareomslag. 128 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Stephan Tschudi-Madsen (red.) - Ni og nitti (1988)
Bok med vareomslag. 104 sider. (200 kr)

Morten Ole Mørch - Arnstein Arneberg. Mennesket og arkitekten, byggverkene og byggherrene. (2006)
Bok med vareomslag. 442 sider. Gjennomillustrert. (450 kr)

Norske Gardsbruk. Hedmark fylke II (1969)
424 sider. Gjennomillustrert. (350 kr)

Gunnar Danbolt - Nidarosdomen - fra Kristkirke til nasjonalmonument (1997)
Bok med vareomslag. 357 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Johan Meyer - Domkirken i Trondhjem (1914)
Under bygning, forfald og gjenreisning.
Kirkens historie og kirkebygningens beskrivelse.
Originalt dekorert helshirtingsbind med vareomslag. (4) + 129 + (2) sider + Billedplansjer. Figurer. (300 kr)

Gro Stangeland og Eva Valebrokk - Norges bedste Værn og Fæste (2001)
Nasjonale festningsverk.Bok med vareomslag. 303 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Norske hus. En billedbok (1950)
Ved Eyvind Alnæs, Georg Eliassen, Reidar Lund, Arne Pedersen, Olav Platou. Historikk av Georg Eliassen. 424 sider. Gjennomillustrert. (750 kr)

Arne Lie Christensen - Den norske byggskikken (1995)
Hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid.
Bok med vareomslag. 319 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Ragnar Åsland - Kirkene i Rogaland (2013)
303 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Trond J. Hansen - Kirkene på kysten - en kirkereise langs norskekysten (2021)
412 sider. Rikt illustrert. Som ny. (400 kr)

Jeremy Melvin - Ismer. Arkitekturens stilarter. (2006)
160 sider. Gjennomillustrert. (200 kr)

Byggteknikk I-II (1965)
Håndbok i husbyggingsteknikk.
2. Opplag. 1318 + (4) sider. Rikt illustrert. (495 kr)

Yngve Woxholth (red.) - 100 nye gamle storgårder (1969)
Bok med vareomslag. 252 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Yngve Woxholth (red.) - Kongeboliger og nasjonalskatter i Norge (1978)
Bok med vareomslag. 282 + 2 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Axel Coldevin - Norske storgårder I-II (1950)
488 + IV + 524 + XXXVIII sider. Rikt illustrert. Originale skinnbind. (Brun rygg) (800 kr)

Axel Coldevin - Norske storgårder I-II (1950)
Delvis på grunnlag av Wladimir Moe: Norske storgårde.
488 + IV + 524 + XXXVIII sider. Rikt illustrert. Originale skinnbind. (Lysebrun rygg) (700 kr)

Norske storgårder og kulturskatter (1976)
575 sider. Rikt illustrert. (450kr)

Peter Anker - Folkekunst i Norge (1975)
229 sider. Illustrert. (200 kr)Peter Anker - Folkekunst i Norge (1998)
Knusthåndverk og byggeskikk i det gamle bondesamfunnet
301 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Peter Anker - Istvàn Ràcz - Norsk folkekunst (1975)
Bok med litt slitt vareomslag. 278 sider. Rikt illustrert. (375 kr)

Nicholas Møllerhaug - Stupet. Leif Grungs krig (2016)
336 sider. Rikt illustrert. Som ny. (350 kr)

Kjell Øvre-Helland & Helge Sunde - Stølsheimen (1987)
Bok med vareomslag. 110 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Per Jonas Nordhagen - Trebyen faller (1975)
Bergen 1870-1970
45 + 1 sider + 22 sider med billedplansjer. (200 kr)

Henrik v. Achen - Norske frontaler fra middelalderen i Bergen Museum (1996)
112 sider. Rikt illustrert. Som ny. (300 kr)

Kristofer Visted & Hilmar Stigum - Vår gamle bondekultur I-II (1951-52).
Originale grønne skinnbind. 365 + 397 sider. Rikt illustrert. (650 kr)

Amund Spangen - Dekorasjonsmaling i Nord-Østerdalen og Røros-bygdene (2019)
Bok med vareomslag. 303 sider. Rikt illustrert. Boken er ny. (400 kr)

Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet. Del 2. Midtre og indre Hordaland (1975)
56 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet. Del 1. Ytre Hordaland (1973)
2. Opplag. Rikt illustrert. 56 sider. (250 kr)

Gard og grend. Gamle bilete frå bygdesamfunnet (1981)
Gamle fotografi frå bygdesamfunnet i tida 1870-1940
Bilettetekst og kulturhistoriske kommentarer ved Einar Hovdhaugen. 157 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Norske mylnor og kvernar I-II (1934-1936)
Utgreidingar frå Statens Kornforretning.
291 + 265 sider + utbrettskarter. (i begge bind). Rikt illustrerte. Sjeldne! (2000 kr)

Stephan Tschudi-Madsen - Henrik Bull (1983)
96 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Aase Bay Sjøvold - Bolig og bohave i eldre tid (1983)
192 + 2 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Arnulf Johannessen - Torderød gård og andre Chrystie hjem (1995)
54 sider. Rikt illustrert. (175 kr)

Hans-Emil Lidèn - Kirkene i Hordaland gjennom tidene (2008)
Bok med vareomslag. 141 sider. Rikt illustrert. Som ny. (265 kr)

John Aage Gjestrum - Landskapet på vestsida av Mjøsa 1837-1987
Toten - Vardal - Biri - Snertingdal - Gjøvik.
160 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Husmannen og husmannsplassen. Kulturminne i Nord-Trøndelag II (1992)
Bok med vareomslag. 159 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

EinarLexow - Stilfølelse og stilformer (1928)
En historisk oversikt. 2. utgave.
Skinnbind med gulldekor på ryggen. 187 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Einar Lexow - Norges kunst (1926)
342 sider + fargeplansjer. Rikt illustrert. Gulldekor på ryggen. (275 kr)

Einar Lexow - Bergen. Fortidsminder og kunstverker (1930)
125 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Håvard Skirbekk - Hus og tun. Glomdalsmuseet, Elverum. (1963)
Skinnbind. 390 + 1 sider. Rikt illustrert. Ex-libris. (400 kr)

Vår fedrearv. Bilder fra Norsk Folkemuseum (1957)
Bok med vareomslag. 64 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Eva Valebrokk - Herskapshus (2009)
Norske patrisierhjem og lystgårder.
Bok med vareomslag. 204 sider. Rikt illustrert. Som ny. (375 kr)

Oskar Puschmann, Wenche Dramstad og Ragnhild Hoel - Tilbakeblikk. Norske landskap i endring (2006)
160 sider. Rikt illustrert. (300 kr)Ulf Kløve - Dr. Holms hotel 1909-1999 (1999)
Hotellet med de ni liv
Bok med vareomslag. 115 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Arne P.Eggen og Bjørn N. Sandaker - Stål, struktur og arkitektur (1995)
Introduksjon ved Christian Norberg-Schulz.
Bok med vareomslag. 251 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

H.P.L`Orange i samarbeid med Thomas Thiis-Evensen - Oldtidens bygningsverden (1978)
Bok med vareomslag. 302 sider. Rikt illustrert. (450 kr)Kvinkne`s Hotel. Eventyrslottet ved Sognefjorden (2002)
60 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Bjørn Sandaker & Arne Eggen - Arkitekturens konstruktive grunnlag (1989)
220 + 11 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Finn-Einar Eliassen - Norsk småbyføydalisme? (1999)
Grunneiere, huseiere og husleiere i norske småbyer 1650-1800
Bok med vareomslag. 435 sider. (250 kr)

Gerhard Fischer - Domkirken i Trondheim (1965)
Kirkebygget i middelalderen. Bind I.
Bok med vareomslag. 404 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Håkon Christie - Urnes stavkirke (2009)
Den nåværende kirken på Urnes.
Bok med vareomslag. 246 + 2 sider. (350 kr)

Tommie Wilhelmsen 1-14 (2007)
Bok med vareomslag. 192 sider. Rikt illustrert. Som ny. (450 kr)

Tommie Wilhelmsen 1-14 (2007)
192 sider. Rikt illustrert. Mindre anmerkninger på omslagspermene. (350 kr)

Tommie Wilhelmsen 15-32 (2014)
Upaginert. Gjennomillustrert. Mindre anmerkninger på omslagspermene. (400 kr)

Kunsten i den italienske renessansen (2007)
Arkitektur - skulptur - maleri - tegning
464 sider. Meget rikt illustrert. (400 kr)

Knud J. Krogh - Urnesstilens kirke (2011)
Bok med vareomslag. 227 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Kirker i Telemark (1986)
Bok med vareomslag. 190 + 1 sider. Rikt illustrert. (265 kr)

Øystein Dalland & Per H. Misund - Bandakkanalen (1983)
Bok med vareomslag. 128 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

The Norway Building of the 1893 Chicago World`s fair (1992)
A Building's Journey from Norway to America. An Architectural Legacy. 88 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Frode Færøyvik - Fra feisel til fullprofil. Fjellsprengere i samfunnets tjeneste (1989). 160 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Bodil Stenseth - Quislings ran. Historien om Villa Grande (2017)
Bok med vareomslag. 370 sider. Rikt illustrert. Som ny. (350 kr)

Byggforsk. Trehus. Håndbok 53 (2007)
333 sider. Rikt illustrert. Som ny. (500 kr)

Patrick Nuttgens - Arkitekturens historie (1999)
Bok med vareomslag. 352 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Harald Hals - Byggeselskaper og boligforeninger (1917)
Eksemplet fra Danmark. 18 sider + 8 sider + 2 utbrettsplansjer. Litt slitasje på omslaget. (250 kr)

Levende fortid i nutidens Bergen (1943)
125 sider + 4 billedplansjer i farger. Rikt illustrert utenom. (200 kr)

Sverre Berg - Moldes tre eldste kirker - og litt til (1992)
80 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Granavollen - vid horisont og høy himmel (2000)
Bok med vareomslag. 147 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Villaer og feriehuse (1919)
86 sider + 10 sider annonser +billedplansjer i farger. Andet oplag. Dansk tekst. (450 kr)

Olav Selvaag - Bygg rasjonelt (1951)
109 sider. Noe alderspletter på omslaget. (200 kr)

Signe Horn Fuglesang (red.) - Middelalderens bilder. Utsmykningen av koret i Ål stavkirke (1996)
96 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Charles I. Hobbis - Pencil Drawing for the Architect (1954)
Bok med vareomslag. 8 + 1 + 64 billedplansjer + 2 sider. (200 kr)

Reidar Djupedal - Selja i tusen år. Eit minneskrift om kloster og kyrkjer (1966)
Bok med vareomslag. 202 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Kjartan Fløgstad - Snøhetta. Hus som vil meg hysa (2004)
Bok med vareomslag. 248 sider. Rikt illustrert. (365 kr)

Gode råd om tak på eldre hus (1983)
25 sider. Rikt illustrert. (Utgitt av Foreningen til norsk Fortidsminnesmerkers Bevaring). (100 kr)

Eystein M. Andersen - Stiftsgården. Det kongelige pale i Trondheim (2006)
159 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Leif Anker & Ingalill Snitt - Vår nordiske verdensarv (1997)
Bok med vareomslag. 256 sider. Rikt illustrert. Som ny. (350 kr)

Arne Lie Christensen - Det norske landskapet (2002)
Om landskap og landskapsforståelse i kulturhistorisk perspektiv.
Bok med vareomslag. 352 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Roar Hauglid, Arno Berg, Guthorm Kavli, Henning Alsvik, Kristian Bjerknes, Odd Brochmann - Byborgerens hus i Norge. Fra middelalderen til idag.
Bok med vareomslag. 332 sider. Rikt illustrert. (650 kr)

Peder Heskestad - Grødaland i Nærbø. (u.år)
Storgard i gamal tid - bygdetun no. 7 sider. Illustrert. (100 kr)

Norsk byhistorie. Urbanisering gjennom 1300 år (2006)
Bok med vareomslag. 585 sider. Rikt illustrert. Som ny. (375 kr)

Sigurd Heiestad - Her skal den ligge. Christiania - den nye by ved den gamle stad (1983)
Bok med vareomslag. 139 sider. Illustrert. (150 kr)Damsgaard (1919)
Norske hus og hjem. 1. Række. Hefte 2.
Bygningkunst og bohave. Borgerhuse, Bonde- og herregaarde, samlinger. VII + 22 sider. Rikt illustrert. Noe medtatt omslag/slitasje. (275 kr)

Årdal gamle kirke (u.år)
18 sider. Illustrert. (50 kr)

Knut Segtman - Gårder i Bamle - historiske glimt og turforslag (2004)
112 sider. Meget rikt illustrert. Som ny. (400 kr)

Olava Øverland - Våre altertavler (1995)
Bok med vareomslag. 186 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Trond Indahl m/flere - Hus i Bergen (2005)
Særpreg i arkitekturen.
Bok med vareomslag. 262 sider. Rikt illustrert. Som ny. (400 kr)

Sverre Krüger - Elefantene i Nidarosdomen (2006)
Fra steinhuggerlivet ved St. Olavs katedral.Bok med vareomslag. 142 sider. Rikt illustrert. (265 kr)

Norges Landbrukshøgskole, Institutt for hagekunst (1957)
Om kirkegårder og gravplasser. Utdrag fra forelesninger av landskapsarkitekt Karen Reistad. 144 sider. Rikt illustrert. (450 kr)

Treprisen. Thirtenn Norwegian prize-winning architects.
3. edition 1988. 222 sider. Gjennomillustrert. (400 kr)

Sjøhus. Vern og utbedring. Sjøhusseminaret i Stavanger 1982 (1983)
227 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Ivar Sekne - Hundre års oppfinnsomhet. Historien om Multiconsult 1908-2008 (2008)
72 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

Knut-Erik Gjestang m/flere - Bygninger på gårdsbruk (1999)
288 sider. Rikt illustrert. Meget pen. (400 kr)

Gjest ved havet. Sola Strand hotell 1914-2014
152 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag.
25-års beretning 1913-1938 (1938)
80 sider. Illustrert. (150 kr)Einar Knudsen - Ålesunds Museum gjennem 30 år (1934)
104 + 1 sider. Illustrert. (225 kr)

Sigurd Grieg - Omkring Hellig Tre Konger. Kannene fra Heringstad i Heidal (1948)
Side 114-186. Illustrert. (150 kr)

Kristiansunds museum 25 aarsberetning 1894-1919
41 sider. Illustrert. (250 kr)

Trygve M. Davidsen - Den gamle stavkirken. Av Hemsedal stavkirkes historie gjennom nær 700 år (u.år).Bok med noe slitt vareomslag. 123 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Trygve M. Davidsen - Den gamle stavkirken. Av Hemsedal stavkirkes historie gjennom nær 700 år (u.år).
123 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

Kulturminner reddet av Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring (1950)
118 + 2 sider. Gjennomillustrert. (275 kr)

Tom Bloch-Nakkerud & Lars Frode Larsen - Hilsen fra Kristiania (1990)
Hovedstaden på gamle postkort.
Bok med vareomslag. 208 sider. Gjennomillustrert. (250 kr)

Wiggo Pettersen - Norsk laftekunst. Fra første hugg til ferdig hus (1995)
128 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Byggeskikk på landsbygda (1975)
Bakgrunn og utviklingstendenser. 79 sider. Illustrert. (250 kr)

Sverre Ødegaard & Jiri Havran - Bergstaden Røros (2004)
Bok med vareomslag. 112 sider. Rikt illustrert. 2. opplag. Som ny. (300 kr)

Bjørn M. Stangeland - Tilbakeblikk & erindringer. En historie om Block Watne og ferdighusindustrien (2012)
Bok med vareomslag. 208 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra forfatteren på tittelblad. Vedlagt: G.Block-notater nr. 2 - 1969 + et originalt foto av Gunnar Block Wathne. (450 kr)

William A. Radford - Old House Measured and Scaled Detail Drawings for Builders and Carpenters. An Early Twentieth-Century Pictorial Sourcebook with 183 Detailed Plates.
200 sider. Gjennomillustrert. 2 mindre rifter i bakomslaget. (250 kr)Badstubad (1946)
Om temperatur og fuktighetsforhold i badstuer og om badstuovner av professor dr. A.Watzinger. Byggemåter for badstuer av professor J. Holmgren. 104 + 24 + 3 sider. Rikt illustrert. (450 kr)

Sølvberget Magasin nr. 2 - 1995
Hus i Rogaland gjennom 4000 år. 64 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Ivar Sekne - Han forandret Oslo. Frode Rinnan - arkitekt og byplanlegger (2015)
257 sider. Rikt illustrert. Boken er ny. (375 kr)

Alan Brett & John Royal - Old Pubs of Sunderland (1993)
104 sider. Gjennomillustrert. (250 kr)

By og bygd. Norsk Folkemuseum årbok 1943 (1942)
Første årgang. 128 sider. Rikt illustrert. (Blant annet om Atnosen. En storgård i Østerdalen, En rosemalt hallingstue, ullkurven fra Seljord). (300 kr)

Ulf Andenæs - Folkets boligbygger. En biografi om Olav Selvaag (2012)
Bok med vareomslag. 456 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Anders Bjørgan - Rein. Kirke og kloster, gård og gods (1932)
63 + 1 sider. Rikt illustrert. Fuktskjolder nederst i margen. (200 kr)

Ulf Grønvold, Nils Anker & Gunnar Sørensen - Det store løftet - rådhuset i Oslo (2000)
Bok med vareomslag. 452 sider. Rikt illustrert. (450 kr)

Tor Bjørvik - Kulturminner i Larvik-distriktet (2007)
Bok med vareomslag. 299 sider. Meget rikt illustrert. (300 kr)

Bibliotheca Norvegiæ Sacræ. Skrifter til kunnskap om den norske kirke i fortid og samtid. V.O. Olafsen - Norsk prestegårdsliv (1927)
Kulturhistoriske skildringer fra våre prestegårde.
Skinnbind med 4 opphøyede bind. 205 sider. Illustrert med 100 bilder. (500 kr)

Tom Jøran Bauer - Gamle Hvam. Storgård og museum (2009)
141 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Eldre Oslo arkitektur. Hefte 1 (1928)
13 sider + XXX plansjer. Gjennomillustrert. Stort format. (350 kr)

50 år. Block Berge Bygg. Med historien inn i framtiden (2016)
175 sider. Gjennomillustrert. (350 kr)

Oslo Kristiania byhistorisk utstilling paa Akershus slot - katalog (1924)
150 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Historien om Nordre Skøyen Hovedgård gjennom 600 år (1985)
Bok med vareomslag. 152 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Tom Heldal & Øystein J. Jansen - Steinbyen Bergen (2000)
Fortellingen om brostein, bygg og brudd.
200 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Norske minnesmerker.
Norsk kongeborger. Bind II. Bergenhus (1980)
203 sider + plansjer. Rikt illustrert. (400 kr)

Carl Just - Dagbok om Gustav Vigeland. Av byarkitekt Harald Aars etterlatte dagboknotater (1951)
199 sider. (175 kr)

Carl W. Schnitler - Norske haver i det XVIII og XIX aarhundrede (1912)
223 sider. Rikt illustrert. Utgit av Norsk Folkemuseum. Litt alderspletter. (1000 kr)

Anders Sandvig - Seterliv og seterstell. Maihaugens setergrend (1942)
Et bidrag til Gudbrandsdalske setrers historie. 275 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Ola Øgar Svendsen - Tvengsberget i Grue. En bevart røkstue på Finnskogen (1959) + Fredede hus satt i stand med statsbidrag i årene 1958-71. Del 1 og II. 3 hefter. Illustrerte. (300 kr)

Istvàn Ràcz - Norsk middelalderkunst. Innledning og billedforklaringer av Peter Anker. (1970). 224 sider. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Med det originale papiromslaget og originalt blankt omslag utpå der igjen. (500 kr)

Ottar Rønneseth - Gard og gjerde. Faser i utviklingen av Jærens kulturlandskap (2001)
273 sider. Illustrert. (350 kr)

Byggeskikk i Hordaland. Bygningstypar og bruksmåtar (2000)
8. Opplag. 277 sider. Rikt illustrert. (500 kr)

Hus på vestkysten gjennom 4000 år (2004)
2. Opplag. 110 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Kvernhus. Drift og funksjon (2003)
20 sider. Rikt illustrert. (100 kr)

Råd og tips om utvendig restaurering av eldre bygg (2001)
19 sider. Rikt illustrert. (125 kr)

Øyvind Steen - På dypt vann. Norwegian Contractors 1973-1993 (1993)
Bok med vareomslag. 146 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Norske bygder. Setesdalen (1921)
Skinnryggbind. 267 sider + 56 billedplansjer (også i farger). Rikt illustrert utenom. (650 kr)

Norske minnesmerker. Akantus. Fra Hellas til Gudbrandsdalen. I-III 1-3 (1950)
Originale skinnbind. 195 + 174 + 377 + XII sider. Rikt illustrerte. Ex-libris. (2000 kr)

Madeleine von Essen, Kari-Marte & Tor Harald Frøyset - Lysthus i Norge (2018)
230 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Annonsen oppdateres jevnlig med nye titler.
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksen.
Tilstand Brukt

Generell info

Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Er det en bok som er solgt som du ønsker å kjøpe, så send en mail, så setter antikvariat deg opp på ønskeliste.

Idrettsveien 18, 4328 Sandnes

Annonseinformasjon

FINN-kode 111112628
Sist endret 15. sep. 2022 18:58

Rapporter annonse