Bøker om forsvaret, heimevernet, våpen og militær, krig

Til salgs
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.

Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten. Du kan enkelt søke i annonseteksten ved å bruke funksjonen CTRL + F. Da får du opp en liten boks som du kan skrive søkeordet i.

Hæren etter annen verdenskrig 1945-1990 (1991)
Utgitt av Hærstaben. Bok med vareomslag. 598 sider. Rikt illustrert, delvis i farger. (Solgt)

Karl H. Brox - Heimevernet 50 år 1946-1996
Bok med vareomslag. 410 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Oddvar Jensen - Det organiserte forsvar i Nord-Norge og distriktskommando Nord-Norge 100 år. (1997)
Bok med vareomslag. 208 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Oberst II Ørnulf Nåvik - Vernepliktens historie 950 - 1996
334 sider. Rikt illustrert. Vedlagt 2 plansjer. (250 kr)

Major Jørgen Markhus - Fjordane infanteriregiment nr 10
I gamal og ny tid. 782 sider. Rikt illustrert.
Nr. 185 av 1000 nummererte eksemplarer. (450 kr)

Sven-Erik Grieg Smith - Borger og soldat - Historien om det norske reservebefalet og det forsvaret de tjente (1996)
Bok med vareomslag. 286 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

H.M.Kongens garde gjennom 100 år (1957)
Orig. hellerretsbd. VIII + 317 + (3) s. Illustrasjoner. Karter.
Boken er i bra stand. Vareomslaget er slitt.
(Stadig standardverket om den norske konges livgarde). (Solgt)

Forsvarssak er fredssak. (1986)
Norges Forsvarsforening 100 år.
224 sider. Rikt illustrert. Signaturer på forsatsblad. (250 kr)

Hans Christian Erlandsen - Flygende pingviner - Historien om sjømålsraketten Penguin (2003)
324 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Norsk Tidsskrift for Sjøvesens skriftserie - Nummer 1 (1996)
Sjømilitære Samfunds 160 årige historie - Glimt fra perioden 1835-1996
144 sider. Rikt illustrert. (175 kr)

Sjømilitære Samfunds kalender 1814-1964 (1965)
557 sider. (275 kr)

Viseadmiral Thore Horve fra Stavanger - - Glimt fra et eventyr liv i krig og fred. (1997)
Norsk Tidsskrift for Sjøvesens skriftserie - nummer 3.
192 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Heimevernets landskonkurranse Rogaland 1/7-4/7-1962 (Sandnes)
42 sider. Illustrert. (Solgt)

Med mandat til å drepe. Norske skarpskyttere i Afghanistan forteller (2010)
Bok med vareomslag. 155 sider + billedplansjer (175 kr)

Kampklar. Norske soldater i fredens tjeneste (2007)
Bok med vareomslag. 294 sider. (150 kr)

Tom Bakkeli - Ett skudd. En død. (2008)
Norske skarpskyttere - krigens mest fryktede soldater.
Bok med vareomslag. 169 sider + billedplansjer. (250 kr)

Tom Bakkeli - Norges hemmelige krigere - Kommandosoldater i kamp mot terror (2007)
Bok med vareomslag. 319 sider + billedplansjer. (200 kr)

Tom Bakkeli - Krigere og diplomater (2013)
Bok med vareomslag. 368 sider + billedplansjer. 2. Opplag. (275 kr)

Anders Nilsen & Are Løset - Fallskjermjeger. Arven fra Kompani Linge (2008)
Bok med vareomslag. 158 sider + billedplansjer. Som ny. (300 kr)

UD 1-1 Ekserserreglement for hæren (1953)
127 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

UD 1-1-1. Ekserserhonnør og vaktreglement for hæren (1963)
Hefte 1. Ekserserreglement. 135 sider. Illustrert. (200 kr)

UD 9-12-1 Feltarbeidsreglement for hæren (1963)
73 sider + en del vedlegg. Illustrert. Arkivhull. (75 kr)

UD 17-1 Håndbok for soldaten - Hæren (1973)
184 sider + vedlegg. Rikt illustrert. (150 kr)

UD 17-1 Håndbok for soldaten (1951)
245 sider + bilag. Rikt illustrert. (175 kr)

UD 17-1 Håndbok for soldaten (1952)
245 sider + bilag. Rikt illustrert. (lysegrå) (175 kr)

UD 17-1 Håndbok for soldaten (1952)
245 sider + bilag. Rikt illustrert. (grønn) (150 kr)

UD 17-1 Håndbok for soldaten 1953
268 sider + billag. Rikt illustrert. (150 kr)

UD 17-1 Håndbok for soldaten 1955
292 sider + vedlegg. Rikt illustrert. (150 kr)

UD 17-1 Håndbok for soldaten 1957
298 sider + vedlegg. Rikt illustrert. (150 kr)

UD 17-1 Håndbok for soldaten (1966)
231 sider + vedlegg. Rikt illustrert. (150 kr)

UD 17-1. Håndbok for soldaten 1969
229 sider + vedlegg. (200 kr)

A1 - Handbok for soldaten (1937)
159 sider. Illustrert. Bruksspor. (200 kr)

Håndbok for menige. "Blåboka". Sjøforsvaret 1965
301 sider + vedlegg. Rikt illustrert. (175 kr)

Håndbok for menige. Sjøforsvaret 1962.
375 sider + vedlegg. Rikt illustrert. (200 kr)

Håndbok for menige i Sjøforsvaret 1973
303 sider + fargeplansjer. Hilsen på forsatsblad. (175 kr)

Håndbok for menige. Marinen 1941
232 sider + billedplansjer. Rikt illustrert. En plansje mangler. Noen bruksspor. Navnetrekk forsatsblad. (250 kr)

P. N. Ottestad - Krigen i vår tid (1952)
316 sider. Illustrert.
Utgitt av Heimevernsbladet. (250 kr)

Oslo Befalslag gjennom 100 år 1847-1947 (1947)
224 sider. (150 kr)

Sjøforsvaret i Rogaland - Glimt fra sjømilitære aktiviteter
Rogaland sjøforsvarsdistrikts 20 års jubileumsbok 1976-1996.
Sjøforsvarets tilstedeværelse i Rogaland i 50 år.
286 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Sjøforsvaret dag for dag 1814-2000 (2001)
Bok med vareomslag. 308 sider. Rikt illustrert. Som ny. (300 kr)

Sjøforsvarets intendantur 100 år 1900-2000
173 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

Sjøforsvarets Befalsforbund 100 år 1880-1980
254 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

A. 62 - Veiledning i utdannelse i kamp og vakthold (1944)
190 sider. (Solgt)

Soldatinstruktion för infaneriet (1944)
336 sider. Rikt illustrert. Svensk. (150 kr)

Christopher Bruun - Soldat for sanning og rett (1964)
Brev frå den dansk-tyske krigen.
136 sider + billedplansjer. (Solgt)

Øystein Molstad-Andresen - Turbillett til helvete (1974)
(Om fremmedlegionen)
Bok med vareomslag. 147 sider. (Boken har også vareomslag medbundet) (300 kr)

Øystein Molstad-Andresen - Turbillett til helvete (1974)
(Om fremmedlegionen)
147 sider. (225 kr)

Øystein Paulsen - Fremmedlegionen - Mine fem år som legionær (1996)
Bok med vareomslag. 320 sider. Illustrert. (265 kr)

Knut Flovik Thoresen - Nordmenn i fremmedlegionen (2017)
Bok med vareomslag. 320 sider + billedplansjer. (Solgt)

Elisabeth Nord - Min bror (2008)
Fremmedlegionen - Drøm og brutal virkelighet.
Bok med vareomslag. 222 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
Innbunden årgang. 200 kr pr årgang. (For bilder av disse se annonse 98707119) (1988 solgt)

UD 17-2. Soldaten i felt (1985)
243 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

UD 17-2. Soldaten i felt (1960)
296 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

UD 17-2. Soldaten i felt (1960)
296 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Norsk Tidsskrift for Sjøvesens skriftserie - Nummer 3
Viseadmiral Thore Horve fra Stavanger - Glimt fra et eventyrlig liv i krig og fred.
192 sider. Rikt illustrert. Hilsen på forsatsblad. (150 kr)

Pål Espen M. Kilstad - Vernepliktshandboka (1999)
Humoristiske bomskot frå forsvaret.
124 sider. Illustrert. (250 kr)

Sola Pistolklubb 1951-2001 50 år.
96 sider. Rikt illustrert. (175 kr)

Emil Johansen - Brødre i blodet. I krig for Norge (2011)
Bok med vareomslag. 216 sider + billedplansjer. 3. Opplag. (150 kr)

Hvis det skulle bli krig. Veiledning for for befolkningen (1957)
47 sider. Illustrert. (Solgt)

Selvhjelp i krig (1959)
60 sider. Rikt illustrert. (120 kr)

Roald Sebjørnsen - Dette bør man vite om radioaktivitet (1986)
146 + 1 sider. Rikt illustrert. Det er skrevet noen tall på omslaget. (250 kr)

Jo Stein Moen & Rolf Sæther - Tusen dager (2009)
Norge og den spanske borgerkrigen 1936-3939.
Bok med vareomslag. 371 sider + billedplansjer. (265 kr)

HFL 200-1. Håndbok for soldaten - luftforsvaret (1973)
207 sider + vedlegg. Rikt illustrert. Omslagspermene har bruksspor.(200 kr)

UD5-148 - Den enkelte mann (1954)
156 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

TJ 12-3-3 Uniformsreglement for hæren - Særtrykk av del III (1962)
Hærens distinksjoner og andre merker.
74 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Petter Marki - UNEF (2007)
Danor-bataljonen og det norske feltsykehuset Suez, Sinai og Gazastripen 1956-1967.
Bok med vareomslag. 496 sider. Rikt illustrert. Som ny. (495 kr)

Oberst Gudmund Schnitler - Verdenskrigen 1914-1918 (1936)
323 sider + utbrettskart. Rikt illustrert med karter. (150 kr)

Gudmund Schnitler - Strategi (1914)
Major og avdelingschef i generalstaben. Lærer i strategi og krigshistorie ved den militære høiskole.
334 sider. (450 kr)

Kommandørkaptein Tor Hovland - Bli med til Oscarborg (2005)
2. Opplag. 113 sider. Hilsen på forsatsblad fra forfatteren? (200 kr)

Den Norske Tysklandsbrigade 1947-1953. (1998)
Til Tyskland for freden.
143 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Tysklandsbrigadane - slik vi hugsar dei (1994)
Tysklandsbrigadens Veteranforening, Møre og Romsdal.
80 sider. Illustrert. (200 kr)

Leif C. Rolstad - Tysklandsbrigaden (1983)
Bok med vareomslag. 336 sider + billedplansjer. Meget pen. (295 kr)

Slik var det - Glimt fra Tysklandsbrigaden (1950)
Upaginert. Rikt illustrert av Andreas Hauge. Tekst av H.Brynildsen. Meget pen. (350 kr)

Til Tyskland for freden (1948)
134 sider. Rikt illustrert. 3. utgave. En god del autografer og tilhørende adresser på autografsidene. (400 kr)

Håkon Joys - Brigadesoldater i Tyskland (1997)
Bok med vareomslag. 132 sider. Rikt illustrert. Som ny. (275 kr)

Tysklandsbrigadene 1947-1953 (1999)
Temahefte om den norske deltakelsen i okkupasjon og forsvaret av Vest-Tyskland i årene 1947-1953.
53 sider. Illustrert. (150 kr)

Veteranen. Tysklandsbrigadens Veteranforening Agder. (2002)
78 sider. Illustrert. (Solgt)

Sven-Erik Grieg Smith - For konge og fedreland (1978)
Hæren på Vestlandet gjennom 350 år.
Bok med vareomslag. 324 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Sven-Erik Grieg Smith - For konge og fedreland (1978)
Hæren på Vestlandet gjennom 350 år.
Bok med slitt vareomslag. 324 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

UD 3-1. Veiledning i militært lederskap (1974)
216 sider. Rikt illustrert med bilder og tegninger av Kjell Aukrust. (Solgt)

Thomas Rathsack - Elitesoldat i krig på fremmed jord (2009)
Bok med vareomslag. 302 sider. Illustrert. (200 kr)

Telemark Infanteriregiment nr 3 (1988)
339 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Håndbok for infanteristen (1921)
236 sider. Illustrert. (Solgt)

Håndbok for infanteristen (1925)
186 sider. Illustrert. (Solgt)

Lise Lindbæk - Bataljon Thälmann (1980)
En norsk øyenvitneskildring fra den spanske borgerkrigen.
Bok med vareomslag. 233 sider + billedplansjer. (Solgt)

Krigsskolens historie - Gimlemoen (1985)
174 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Børre R. Gundersen - Distriktskommando Sør- og Vestlandet (2005)
302 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Hans Olaf Brevig - Heimevernet i Møre og Romsdal 1947-2003 (2004)
272 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Befalsskolen for feltartilleriet (1998)
392 sider. Gjennomillustrert. (350 kr)

Artilleriet 300 år 1685-1985 (1985)
111 sider. Rikt illustrert. Stempel øverst tittelblad. (200 kr)

Georg Apenes & Tore Dyrhaug - Tyttebærkrigen (1988)
Det norske felttog i Sverige 1788.
Bok med vareomslag. 151 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Ola K. Christensen - Med luftforsvaret i fredens tjeneste. Norair 1993-1996 (1997)
Bosnia-Hercegovina.
118 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Nils Mellegaard - Ingeniørtroppene 1888-1988 (1987)
347 + 1 sider. Rikt illustrert.
Hilsen fra Sørlandets Ingeniørbataljon på forsatsblad. (250 kr)

Odd T. Fjeld - Kystartilleriet 100 år (1999)
En historisk kavalkade med vekt på kampene i april 1940
79 sider. Illustrert. (200 kr)

Bjørn Terjesen - Kystartilleriets undervannsforsvar 100 år 1900-2000
112 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Arne Ness - Skyteskolen for Kystartilleriet 1901-2001 (2001)
En skole for kompentanse og utvikling. 132 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

N.P.Jensen - Den fransk-tyske krig 1870-1871 (1896)
488 sider + plansjer i farger + utbrettskart. (300 kr)

Våre menn i Gaza I-II (1965-66)
Bind I. Vakttjenesten - Administrasjonen - Hosiptalet i Rafah.
Bind II. Biografisk del. 352 + 483 sider. Rikt illustrert. (750 kr)

Våre menn i Gaza (1965)
Bind I. Vakttjenesten - Administrasjonen - Hosiptalet i Rafah.
352 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

95 Nyquist - Fra perm til perm. Med Ola til Gaza (1961)
95 sider + billedplansjer. (275 kr)

Paul Engstad - Fra kald krig til fredsbygging (2001)
Med folk og forsvar gjennom 50 år.
Bok med vareomslag. 228 sider. Rikt illustrert.
Signert av Engstad på forsatsblad. (250 kr)

Henning Mella - For konge og fedreland (2013)
150 dager i Afghanistan.
Bok med vareomslag. 297 sider + billedplansjer. (250 kr)

Admiral C. Sparre - Verdenskrigen tilsjøs (1925)
En oversigt i populær fremstilling.
382 + 1 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Frode Lindgjerdet - Norge og den store nordiske krigen 1700-1721 (2016)
Bok med vareomslag. 214 sider. Rikt illustrert. Som ny. (275 kr)

Per Nilsson-Tanner - Karolinernes dødsmarsj (1968)
Armfeldt-toget gjennom trøndelagen 1718-1719
Bok med vareomslag. 142 sider. Karter. (Solgt)

Per Nilsson-Tanner - Karolinernes dødsmarsj (1968)
Armfeldt-toget gjennom trøndelagen 1718-1719
142 sider. Karter. (265 kr)

Jillian Becker - Hitlers barn (1978)
Historien om Baader-Meinhof banden.
267 sider + billedplansjer. (225 kr)

Grensevakten årbok 2008
128 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

KFOR kontigentbok III
Det norske bidraget til Kosovo Force, september 2000 - juni 2001
128 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

KFOR kontigentbok II (2000)
Det norske bidraget til Kosovo Force APR99-SEPOO.
152 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Odd T. Fjeld - Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene (1999)
411 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Norsk forsvarshistorie bind 1. (2000)
Krigsmakt og kongemakt 900-1814.
Bok med vareomslag. 334 sider. Rikt illustrert. Som ny. (300 kr)

Norsk forsvarshistorie bind 2. (2001)
Profesjon. Union. Nasjon.
Bok med vareomslag. 344 sider. Rikt illustrert. Som ny. (300 kr)

Norsk forsvarshistorie bind 4. (2001)
Alliert i krig og fred.
Bok med vareomslag. 405 sider. Rikt illustrert. Som ny. (300 kr)

Peter Øvig Knudsen - Blekingegadebanden (2008)
421 sider. Illustrert. (200 kr)

Per Torblå & Nils Mellegaard - Hvalsmoen ekserserplass 1893-1993
261 sider. Rikt illustrert. Nr. 1422 av 2000 nummererte eksemplarer. (350 kr)

Oberst Per Torblå & oberstløytnant Nils Mellegaard - Hvalsmoen ekserserplass 1893-1993 (1993)
261 sider. Rikt illustrert. Nr. 410 av 2000 nummererte eksemplarer. (350 kr)

Rolf Rasch-Engh - Herr Sinclair dro over salten hav (1992)
Skottetoget og kampene ved Kringen 1612.
96 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Olav I. Ark - Engelsk-norsk militær ordbok (1985)
459 sider. (250 kr)

Bjørn Chritophersen - Vårt forsvars historie (1978)
En oversikt frem til 1940.
Bok med vareomslag. 147 sider + karter. Illustrert. (200 kr)

Hans C. Smith-Sivertsen - Sjøforsvarskommando Vestlandet
Marinekommando Vestlandet. Vestlandet sjøforsvarsdistrikt 1945-2000 (2001)
Bok med vareomslag. 64 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Preben Kannik - Alverdens uniformer i farver (1967)
300 sider. Rikt illustrert. Dansk tekst. (175 kr)

Frantz Rosenberg - Skytterliv. Skytterens abc (1952)
237 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Rolf J. Widerøe & Hans Petter Aass - Krigshelten (2012)
Historien om marinejegeren og etteretningsagenten Trond Bolle.
Bok med vareomslag. 362 sider + billedplansjer. 4. Opplag. (250 kr)

Rolf J. Widerøe & Hans Petter Aass - Krigshelten (2014)
Historien om marinejegeren og etteretningsagenten Trond Bolle.
Heftet utgave. 3. Opplag. 362 sider + billedplansjer. (150 kr)

Jon Gangdal & Bjørn Gjestvang - Trond Bolle. Alles helt, min mann (2012)
Bok med vareomslag. 259 sider + billedplansjer. 2. Opplag. (275 kr)

Norsk militærhistorisk bibliografi (1969)
Bok med vareomslag. 373 sider. (595 kr)

Arne Odd Johnsen - Krabbekrigen og gjenerobringen av Jämtland (1967)
Bok med vareomslag. 356 sider. Illustrert. (Solgt)

T.Baalsrud - Fortsatt klar til kamp (1984)
Marinens Utskrevne Offiserer 1703-1984
Bok med vareomslag. 166 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

SAP-1(D) - Tjenestereglement for sjøforsvaret SAP-1(D) (1989)
XVII + (1) + 6 + (191) sider. Fargeplansjer. (250 kr)

Minneskrift 1940-1965. Hans Majestet Kongens Garde (1965)
Utgitt av April-Gardistene 1940. 119 sider + annonser. Rikt illustrert. (300 kr)

Sven-Erik Grieg Smith - Også vi når det blir krevet...(2001)
Historien om Hordaland Heimevernsdistrikt 09
Bok med vareomslag. 448 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

For å overleve (1973)
125 sider (Solgt)

For å overleve (1973)
125 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

P.F.Rist - En rekrut fra fire og treds (1899)
Folkeudgave. 159 sider. Rikt illustrert. Skinnbind.
Svært pent og tiltalende eksemplar. (250 kr)

Forsvaret og samfunnet (1975)
Utgitt i anledning Oslo Militære Samfunds 150-års jubileum 1. mars 1975
Bok med vareomslag. 380 sider. Illustrert. 3. Opplag. (200 kr)

Norges Offisersforbund 100 år 1896-1996 (1996)
Bok med vareomslag. 448 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Haakon Bull-Hansen - I krig for fred (2008)
12 personlige fortellinger fra Koreakrigen til Afghanistan.
Bok med vareomslag. 292 sider. Illustrert. (250 kr)

Jon Ronson - Menn som stirer på geiter (2009)
Bok med vareomslag. 233 sider. (250 kr)

Sjøoffiser og samfunnsbygger (1995)
Vernepliktige Sjøoffiserers Forening 1895-1995
239 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Kåre Tønnesson - Revolusjonen som rystet Europa (1989)
Frankrike 1789-1815
Bok med vareomslag. 224 sider. Rikt illustrert.
Navnetrekk strøket ut øverst på forsatsblad. (200 kr)

Bjørn Glorvigen - Ved fronten i Vietnam (1967)
153 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Robin Moore - Det hendte i Vietnam (1968)
Bok med vareomslag. 362 sider. (250 kr)

Rasmus Glenthøj & Morten Nordhagen Ottosen - 1814 - Krig, nederlag, frihet. Danmark-Norge under Napoleonskrigene.
392 sider. Gjennomillustrert. 2. Opplag. (Solgt)

FR 6-21 Geværlagføreren 1962
118 + 1 sider + vedlegg. Rikt illustrert. Notater på ettersatsblad. Bruksspor. (250 kr)

Skyteinstruks for feltartilleri (1969)
5 hefter bundet sammen.
20 + 51 + 32 + 56 + 78 + 48 + 12 sider. Illustrert.
En bunke med papirer følger med. (275 kr)

Marius Thomassen - 90 år under rent norsk orlogsflagg (1995)
255 sider. Rikt illustrert. Stempel "Sjøkrigskolen på forsatsblad. (350 kr)

Christer Lundquist og Bengt Belfrage - Vanviddet på vestfronten (2015)
Norske og svenske soldater i ingenmannsland.
Bok med vareomslag. 350 sider + billedplansjer. (275 kr)

Jacob Børresen, Roald Gjelsten, Tom Kristiansen, Johan H. Lilleheim, Hans Chr. Smith-Sivertsen - Fregatter i storm og stille. Marinens "langskip" 1960-2007 (2007)
Bok med vareomslag. 337 sider. Illustrert. (350 kr)

Mike Peshmerganor - Min kamp mot kalifatet. En nordmanns krig mot IS (2017)
Bok med vareomslag. 279 sider + billedplansjer. Som ny. (250 kr)

Den norske marine 1865-1950 (u.år)
Tillegg til håndbok for menige marinen.
Særtrykk av Nasjonalforlagets storverk Norge på havet under redaksjon av rektor Nils P. Vigeland. 96 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Norsk Tidsskrift for Sjövesen. 100 års jubileumsskrift 1882-1982.
332 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

T. K. Olafsen - Sjømilitære korps 1750-1950
En kronikk. Med tegninger av kapteinløytnant Brockmann og skisser av forfatteren. 444 sider. Illustrert. (275 kr)

Alf R. Bjerke - Dragonene. Den aller første Tysklandsbrigaden 1758-62. Bok med vareomslag. 187 sider. (Solgt)

Stavanger Forsvarsforening 1889-1949 (1949)
86 sider. Illustrert. (200 kr)

Petter Marki, Stein Auestad og Rolf Ivesdal - Rogaland Infanteriregiment nr. 8 1628-1995
Fra fähnlein til "ir åtta". 311 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Norske FN-soldater i skuddlinjen Libanon 1978-1998 (2018)
Bok med vareomslag. 456 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Svein Carl Sivertsen - Rottereiret på Akershus festning (2008)
Et forsvar med brukket rygg. 174 sider. Illustrert. (Solgt)

Ola K. Christensen - Kyststaten Norge: Sjøforsvaret (1999)
155 sider + annonser. Rikt illustrert. (150 kr)

Mot seier i Stillehavet. Amerika går til angrep (1945)
80 sider. Rikt illustrert. Utgitt av det amerikanske krigsinformasjonskontor. (200 kr)

David Miller - The Illustrated Directory of Guns (2005)
A Collector`s Guide to over 2000 Military, Sporting and Antique Firearms. Bok med vareomslag. 752 sider. Gjennomillustrert. (650 kr)

Skytevåpen benyttet av forsvaret etter 1859 (2014)
448 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Skytevåpen benyttet av Forsvaret før 1859 (2020)
400 sider. Rikt illustrert. Som ny. (650 kr)

Magnar Skaret - Politiets våpen (2017)
Fra morgenstjerne til moderne automatvåpen.
Bok med vareomslag. 508 sider. Rikt illustrert. Som ny. Politihistorisk hilsen på forsatsblad fra Magnar. (650 kr)

Knut Flovik Thoresen - Nordmenn i krig 1850-2019 (2019)
Bok med vareomslag. 416 sider + billedplansjer. Boken er ny. (300 kr)

Harald Høiback & Ole Jørgen Maaø - Luftforsvarets historie fortalt gjennom 75 gjenstander (2019)
360 sider. Rikt illustrert. Boken er ny. (375 kr)

Underofficerer ved Rogaland Regiment 1889-1934 (1934)
215 sider. Rikt illustrert. (500 kr)

Underofficerer ved Rogaland Regiment 1889-1934 (1934)
215 sider. Rikt illustrert. Ca. 10 sider med små rifter og merker etter bretter nederst i margen. (350 kr)

Tor Georg Monsen - Befalsskolen for Infanteriet (BSI) og Befalsskolen for Infanteriet i Sverige (BSIS) 1945-1946
195 sider. Rikt illustrert.
Nr 9 av 12 nummererte eksemplarer av 1020 trykte eksemplarer.
Hilsen fra Tor (en av forfatterene?) på forsatsblad. (500 kr)

Tor Georg Monsen - Befalsskolen for Infanteriet (BSI) og Befalsskolen for Infanteriet i Sverige (BSIS) 1945-1946
195 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra Tor (en av forfatterene?) på tittelblad. (300 kr)

Jan Bjørkelund - Legionen er vårt fedreland (1981)
En norsk fremmedlegionærs beretning.
Bok med vareomslag. 399 sider + billedplansjer. (Solgt)

G 11. Den enkelte mann - utdannelse for strid - (1950)
144 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

MS 5-142-1. Til Prøve.
Geværlaget i strid. (1980)
141 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

G1. Handbok for infanteristen (1938)
92 sider. (200 kr)

G 1 Handbok for infanteristen (1938)
92 sider. Noe slitasje på ryggstripen. (150 kr)

Jon Rustung Hegland - Norske torpedobåter gjennom 100 år 1873-1973 (1973)
141 sider. Illustrert. Navnetrekk øverst på forsatsblad. (450 kr)

Ståle Yttrehus - Fred og fare. Historien om en norsk soldat i internasjonale operasjoner (2013)
Bok med vareomslag. 236 sider. Som ny. (275 kr)

Rolf Hobson - Krig og strategisk tenkning i Europa 1500-1945 (2013)
Samfunnsendring - statssytem - militærteori.
3. Opplag. 380 sider. Kart. Som ny. (250 kr)

Bjørn-Kaare Strøm - 179 dager i Bosnia (2012)
En FN-offisers dagbok fra et fredsbevarende oppdrag.
253 sider. Rikt illustrert. Som ny. (250 kr)

Kjeller. Senteret for norsk luftmilitær teknikk gjennom 90 år 1912-2002 (2003)
344 sider. Rikt illustrert. Som ny. (600 kr)

Trenkorpset 100 år 1888-1988
Jubileumshefte. 98 sider. Illustrert. (200 kr)

Philip Caputo - Det var en gang en krig (1978)
Bok med vareomslag. 318 sider. (Philip Caputo tjenestegjorde i Vietnam i seksten måneder. Dette er boken om en amerikansk soldats opplevelse av å delta i krig langt fra sin egen jord, mot en fieende de sjelden så, for en sak de knapt trodde på). (250 kr)

J. R. Hegland - Marineholmens historie (1966)
En skildring av Sjøforsvaret i Bergen Distrikt 1807-1962
Bok med vareomslag. 291 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Edvin Schei - I kongens klær (1996)
En veileder til militærtjenesten. 184 sider. (200 kr)

Oberst H.Angell - Syv-aars-krigen for 17de mai 1807-1814 (1914)
352 sider + billedplansjer. Rikt illustrert i svart/hvitt og farver av A. Bloch. Dekorert bind. 2 sider nesten løse. De samme sidene litt slitt ytterst. Lettere slitasje helt øverst på ryggstripen. (400 kr)

H. Angell - For Frankrigs ret og ære! (1918)
138 + 1 sider. Ottende tusen. (Solgt)

Hans Chr. Smith-Sivertsen - Norsk sjømakt - materiellutvikling og forvaltning (2004)
Historien om Sjøforsvarets Forsyningskommando.
Bok med vareomslag. 315 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Olav Breidlid og Ernst Olav Bjørkevik - De norske styrker i Tyskland 1947-1953 (1996)
Fra okkupasjon til forsvar av tysk jord.
Bok med vareomslag. 595 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Jageren H.Nor.M.S. "Glaisdale" og dens besetning (1992)
Delforfattere og vesentlige bidragsytere : Frank Abelsen - Fagfinn E. Kjeholt - Anders Petterøe. 215 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Hans Fredrik Dahl, Bernt Hagtvet, Rolf Werenskjold - Ekko fra Spania. Den spanske borgerkrigen i norsk offentlighet (2019)
Bok med vareomslag. 327 sider + billedplansjer. Boken er ny. (300 kr)

Folket i krig mot fascismen. Spania 1936-1939 (1976)
Ein marxistisk analyse.
167 sider. (200 kr)

Björn Hallström - Uten pass i Franco-Spania (1947)
107 + 1 sider. (250 kr)

Lise Børsum - Fjerndomstol Moskva (1951)
Fra dagens Berlin og Sovjets fangeleirer.
246 sider. Portrett. (150 kr)

Lise Lindbæk - Vi var i Sovjet (1951)
251 + 1 sider. Signert av Lise Lindbæk på tittelblad. (350 kr)

Olav Bøe Hansen - Et rikt liv i fedrelandets tjeneste (2001)
Portrett av kommandør Sjur Normann Østervold.
259 sider. Rikt illustrert. Karter på for og ettersatsblad. (275 kr)

Levende breve fra de dødes rige (2005)
Admirial U.J.R. Børresens dagbokopptegnelser 1896-1910
Bok med vareomslag. 343 sider. Illustrert.
Redigert utgave med introduksjon og kommentarer av Jacob Børresen og Tom Kristiansen. Boken er ny. (300 kr)

Ottar Strømme - Den hemmelige hæren (1978)
Den hemmelige militære organisasjonen mot "indre uro" i Norge fra 1918 til 1940
287 sider. Illustrert. (200 kr)

Peter H. Butenschøn - Skyldig lydighet. En bok om soldaters verden (1974)
142 sider. (Boken tar utgangspunkt i Steinsjø-saken). (200 kr)

O.A. Øverland - Oberst Hans Helgesen (1903)
I. Soldaten og partigjængeren.
149 sider. (200 kr)

L`orange - Veiledning i terrenget (1923)
For yngre og officerer og underofficerer
5te oplag. 215 sider + V utbrettsplansjer. Illustrert. (400 kr)

Fridthjof Søgaard m/fl. - Kommunazismen. Analyse av totalitære ideologier (1979)
252 sider. (200 kr)

F. Bætzmann - Italiens frihedskamp (1911)
Fortællinger og skildringer.
VII + 1 + 583 sider + utbrettskarter. Dekorert bind. Meget pen. (400 kr)

Paa feltfod. - Breve fra en dansk soldat til hjemmet under den sidste slesvigske krig af Chr. Bredsdorff (1889)
Med 125 illustrationer af Alfred Schmidt.
244 sider. (300 kr)

K. Kvam - Sjøkrigsmateriellets utvikling etter Krimkrigen (1963)
389 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

General Ludendorff`s krigserindringer 1914-1918 (1919)
Med talrige skitser og kort.
VIII + 535 sider + X utbrettskart. (600 kr)
(Erich Ludendorff (9. april 1865 - 20. december 1937) var en tysk officer som utmerket seg som general under 1. verdenskrig).

Jacob Børresen - Det store fregattkjøpet (2015)
Historien om anskaffelsen av Fritjof Nansen-klasse fregatter til sjøforsvaret. 480 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Jan Erik Karlsen, Fredrik Mathiesen & Willy Ruud - Norske blankvåpen 1814-1980 (1980)
147 sider. Rikt illustrert. (475 kr)

Øivind Richard Makilla - Avdelingsmerker og gradtegn på uniform i det norske forsvar 1940-1997 (1997)
237 sider. Rikt illustrert. En mindre kaffeflekk helt nederst i margen på de 15 første sidene. (350 kr)

Kullbok. Befalskolens øverste avdeling Kristiansand kull XXI 1983-84
175 sider. Rikt illustrert. (500 kr)

Håndbok i pistolskyting (1978)
Bearbeidet og oversatt av Odd Lågstad 1978
174 sider. Illustrert. (350 kr)

John Høgevold - Hvem sviktet? (1974)
Generalmajor Høgevold om forsvar og forsvarspolitikk i Norge 1924-1940
141 sider. Stempel forsatsblad. (200 kr)

Nordep. Erindringer - etter 34 års drift (1999)
Sjøforsvarets forsyningskommando.
127 sider. Illustrert. (250 kr)

Didrik Schnitler (oberstløjnant i generalstaben)- Almindelig krigshistorie. 1ste række.
501 sider + XVI utbrettsplansjer. Skinnbind med oransje tekstfelt på ryggen. (1000 kr)

General Chr.R.De Wet - Boernes kamp med englænderne (1903)
451 + 3 sider + billedplansjer. Illustrert utenom.
(Christiaan de Wet (1854-1922) var en Boergeneral, han deltok i den første boerkrigen, der boerne fikk selvstyre i Transvaal (Sør-Afrika). I forordet kaller han det “denne Kamp, hvor et lidet Folk kæmpede for Frihed og Ret".) (350 kr)

Dr. Herman Harris Aall - Undervandskrigen og Verdensdespotiet (1918) + Mot avgrunden (1917) (Bundet i ett bind)
X + 264 sider. + 48 sider. (1500 kr)

Gutorm Gjessing - Krigen og kulturene (1950)
Den kvite mann og naturfolkenes krig.
136 sider.
Vedlagt interessant brev fra Gjessing som er signert. (350 kr)

Erik Gjems-Onstad (red.) - Krigskorset og St.Olavsmedaljen med ekegren (1995)
Bok med noe slitt vareomslag. 208 sider. Illustrert. (275 kr)

Generalmajor Ragnvald Roscher Nielsen - Tappenstrek. Fra Fredriksten til Bergenhus.
209 sider. (200 kr)

Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien 100 år (1998)
167 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Knut Werswick - Fra menneske til soldat (1958)
Soldat i 1. kanadiske divisjon Frankrike 1918.
182 sider. (200 kr)

20-års jubileum 1947-1967. Befalsskolen for hærens transportkorps og hærens intendantur.
30 sider + annonser. Illustrert. (Jubileum ble avholdt i Vatneleiren, Sandnes). (200 kr)

UD 17-5 (Tidl. A 106)
Håndbok for militære motorvognførere (1947)
132 sider + utbrettskart. Illustrert. Rettelser vedlagt. (250 kr)

Landsdelskommando Sør-Norge 2000-2005 (2005)
335 sider. Rikt illustrert. Nr. 79 av 200. (500 kr)

UD 16-9. Håndbok for Dogde 3/4 tonn, 4x4 (1957)
107 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

UD 5-46. 7,62 MM x 51 maskingevær MG 3 (1976)
201 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

7,62 mm Karabin m/98kF1 (1956)
Våpenkjennskap. Forberedende skyteøvelser. Skytelære. Ildledelse ved laget. 104 sider. Rikt illustrert. Som ny. (250 kr)

Magnar Hapnes & Njål Tjeltveit - Heimevern i Ryfylke (1986)
Ryfylke HV-avsnitt 084 gjennom 40 år.
43 sider. Illustrert. (200 kr)

Hans Eirik Aarek - Et lidet Viidnesbyrd mod Krig og Fægtning (1998)
Søren Olsens militærnektersak fra 1848. 136 sider. Illustrert. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (300 kr)

Modeller som forteller. Norsk marinehistorie (2014)
303 sider. Rikt illustrert. Som ny. (450 kr)

Norsk Våpenhistorisk Selskap årbok 2017
138 sider. Rikt illustrert. Boken er ny. (395 kr)

Norsk Våpenhistorisk Selskap årbok 2018
204 sider. Rikt illustrert. Boken er ny. (395 kr)

Norsk Våpenhistorisk Selskap årbok 2019
165 sider. Rikt illustrert. Boken er ny. (395 kr)

Knut Erik Strøm - Norges borgervæpningsuniformer (2016)
Norsk Våpenhistorisk Selskaps skriftsserie nr. 3
601 sider. Rikt illustrert. Boken er ny. (1000 kr)

Rasmus Glenthøj & Morten Nordhagen Ottosen - 1814. Krig, nederlag, frihet (2014)
Danmark-Norge under Napoleonskrigene.
392 sider. Rikt illustrert. 2. opplag. Som ny. (300 kr)

Irene Ulstein Soleim - Oppdrag hjemmefront (2011)
De norske soldatenes usynlige støtteapparat.
Bok med vareomslag. 175 sider. Som ny. (250 kr)

Norske jegerkorps (2006)
1788-1888 og 1902-1918. Jegerkorpset infanteriregiment nr 2. 1918-1962. Hovedstadens infanterijeger i ca 160 år.
Bok med vareomslag. 574 sider. Rikt illustrert. Originalt kunstskinnbind. Meget pen. (450 kr)

Slagene som endret historien. Fra antikkens Megiddo til vår tids Irak (2018)
448 sider. Rikt illustrert. Som ny. (350 kr)

Lorentz Ulrik Pedersen - Norge i Korea. Norsk innsats under Koreakrigen og senere (1991)
Bok med vareomslag. 190 sider. Rikt illustrert. (365 kr)

Karl Egil Hanevik - Norske militærgeværer etter 1867 (1998)
Bok med vareomslag. 432 sider. Rikt illustrert. Signert av forfatteren på forsatsblad. (1300 kr)

Gunnar A. Skadberg - Bruddet (2015)
Krigen 1807-1814 sett fra Stavanger og Rogaland. En samling lokalhistorisk stoff.
247 sider. Rikt illustrert. Som ny. (400 kr)

Karl H. Brox - Fra Hegra til Haltdalen. Sør-Trøndelag Heimevernsdistrikt nr. 12 1947-1997 (1998)
310 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Anders Sømme Hammer - Drømmekrigen (2010)
Hjerter og sinn i Afghanistan og Norge.
Bok med vareomslag. 338 sider. (250 kr)

Soldaten som ikkje ville teie (1974)
Trædal-saka: Norsk våpenmakt - retta mot kven? 234 sider. (200 kr)

Officerskullet 1919 (1929)
Biografisk meddelelser samlet i anledning av 10-årsjubileet.
Nr. 22 av 100 eksemplarer. Signert. 94 + 1 sider. Hilsen til kaptein... fra kullet 1919 ved redaktøren skrevet på forsatsblad. (500 kr)

Sverre Steen - Stavanger Borgervebning (1925)
64 + 3 sider + plansjer i farger. (400 kr)

Forsvarsmuseets småskrift nr. 36 (2003)
Norske sivile uniformer. 50 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Forsvarsmuseets småskrift nr. 27 (2002)
Hærens uniformer i dansketiden. 60 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Forsvarsmuseets småskrift nr. 15 (1996)
Hærens uniformer i vårt århundre. 46 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Forsvarsmuseets småskrift nr. 8 (1992)
Norske borgervæpningsuniformer. 44 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Forsvarsmuseets småskrift nr. 13 (1995)
Luftforsvarets uniformer. 44 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Forsvarsmuseets småskrift nr. 10 (1992)
Den norske hær i dansketiden. 45 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Forsvarsmuseets småskrift nr. 17 (1998)
Marinens uniformer. 44 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Forsvarsmuseets småskrift nr. 12 (1994)
Hærens uniformer i unionstiden. 44 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Felttogene i vore første frihedsaar (1888)
Fortalte af Frits Holst og Axel Larsen.
237 + 185 + 174 sider. Meget rikt illustrert med plansjer (også i farger), karter, portretter etc. Dekortert bind. (Velfortalt, folkeligt verk om Treårskrigen 1848-50). Litt slitasje på sidene av ryggstripen. (500 kr)

Ragnar Steen - Den Søndenfieldske Skieløberbattailon i krig og fred 1747-1826 (1996)
270 sider. Rikt illustrert. Nr. 440 av 1000 nummererte eksemplarer. (400 kr)

Erling Popperud - Streiftog gjennom Kongsberg Våpenfabrikks historie 1814-1975 (1976)
144 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

KFOR handbook. A Field-Ready Reference Publication. (1999)
Gjennomillustrert. (350 kr)

Harald Hallberg - Norske dekorasjoner - Tildelt med bånd til å bæres på uniform eller sivilt antrekk (2012)
463 sider. Rikt illustrert. Som ny. (350 kr)

Rolf Normann Torgersen - Ordener (1987)
220 sider. (275 kr)

Drill and Command (1948)
242 sider + Index. Rikt illustrert. (250 kr)

Skyting med rifle. (6,5 mm Krag-Jørgensen gevær) (1940)
En instruksjonsbok av Herman Hagen.
136 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

G. Koren - Kort fremstilling af den militære sundhedspleje (1897)
108 sider. (300 kr)

Vaabenlære. Foredrag for krigsskolens infanterilinje i skoleaarene 1900-1901 og 1901-1902 af kaptein K.I.Nandrup (1902)
116 + 15 sider + XXIV (Tabeller og formler) + Utbrettsplansje (våpen) i lomme på ettersatsblad. Noen steder understrekninger i teksten med fargeblyant, samt notater i margen med gråblyant. Sjelden! (800 kr)

Astrid Skår - 70 år for hjem og fedreland - Lottene (1998)
Bok med vareomslag. 191 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

Paris under kommunen 1871-1872 (1889)
En ordonnantsofficers dagbog (ny række) af grev d`Herisson.
Skinnbind med gulldekor på ryggen. 4 + 338 sider. Meget pen. (250 kr)

Archibald Forbes - Af en krigskorrespondents oplevelser (1897)
Skinnbind med gulldekor på ryggen. 318 + 1 sider. Meget pen. (350 kr)

Arnold Lobedanz - Heltene fra Napoleonstiden efter ældre og nyere kilder (1896)
Skinnbind med gulldekor på ryggen. (250 kr)

Kalender over spesielle hendelser i Sjøforsvaret 1814-1995 (1995)
190 sider. Illustrert. (250 kr)

Tore Prytz Dahl - Det norske ubåtvåpen 75 år
Bok med lettere slitt vareomslag. 110 sider + bilag. Rikt illustrert. Hilsen øverst på forsatsblad. (300 kr)

Biografialbum a.r.3 1767-1931 (1960)
Trøndere som er utdannet som artilleriunderoffiserer og andre underoffiserer som har gjort sin militærtjeneste ved artilleriavdelingen i Trøndelag. Originalt skinnbind. 439 sider. Rikt illustrert. (750 kr)

Annonsen oppdateres jevnlig med nye titler.
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Generell info

Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat.no eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Er det en bok som er solgt som du ønsker å kjøpe, så send en mail, så setter antikvariat deg opp på ønskeliste.

Idrettsveien 18, 4328 Sandnes

Annonseinformasjon

FINN-kode 109647334
Sist endret 5. aug. 2022 21:49

Rapporter annonse