Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Informasjon om FINN og Schibsteds arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Publisert 30. juni 2022 kl. 10.14

Den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 forplikter Schibsted og FINN til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, svare på informasjon forespørsler fra allmennheten og redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.

Ønsker du mer informasjon fra FINN om dette så kan du sende e-post til; apenhetsloven@finn.no

FINN er en del av Schibsted-konsernet som er en familie av digitale merkevarer med en sterk nordisk posisjon og omtrent 6000 ansatte. Millioner av mennesker bruker daglig Schibsted sine tjenester og mer enn 60 merkevarer gjennom markedsplasser som FINN og Blocket, mediehus som VG, Aftenposten, Svenska Dagbladet og Aftonbladet, og digitale tjenester som Lendo, Prisjakt og Helthjem. Mer informasjon om Schibsted finner du her.

Flere av Schibsteds merkevarer, slik som FINN, er selvstendig omfattet av åpenhetsloven og jobber aktivt med å bidra til å fremme menneskerettigheter.

Schibsted og FINN ønsker å bidra positivt til å fremme respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Vi velger derfor å samarbeide med ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere.

Schibsted har i 2022 vedtatt nye etiske prinsipper, som FINN også har sluttet seg til. Disse beskriver vår forpliktelse til å drive vår virksomhet i samsvar med FNs Global Compact. De etiske prinsippene inkluderer prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, forretningsetikk, likestilling, anti-diskriminering, tvangsarbeid, barnearbeid og miljø.

I Schibsted og FINN jobber vi nå systematisk for å innlemme menneskerettighetsaspektet i vår virksomhet og overfor våre samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet ved å gi våre ansatte anstendige lønninger, regulerte arbeidstider og vi har nulltoleranse for barnearbeid i egen virksomhet - og i leverandørkjeden. Det innebærer at vi skal avdekke om Schibsted og FINN bidrar til potensielle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi ønsker å utvise høy grad av varsomhet når vi har virksomhet eller samarbeidspartnere i områder der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter normalt står svakere. Schibsted og FINN har initiert flere interne prosesser for å sørge for ansvarlighet i leverandørkjedene vi er en del av.

Schibsted jobber nå med å etablere prosesser for aktsomhetsvurdering i konsernet. Det er gjennomført en overordnet risikovurdering for å identifisere de mest vesentlige risikoområdene i konsernet når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Arbeidet som er gjennomført har ikke identifisert faktiske negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for negative påvirkning på menneskerettigheter gjennom den overordnede risikovurderingen.

På bakgrunn av risikovurderingen er det identifisert følgende områder som skal prioriteres i FINNs videre arbeid:

På flere av disse områdene har vi veletablerte systemer og rutiner for å forebygge og, ved behov, stanse eventuelle negative konsekvenser. Dette gjelder særlig knyttet til å sikre at det ikke forekommer hatytringer og trakassering på finn.no og håndtering av persondata.

Vi evaluere og forbedre stadig våre rutiner slik at vi ikke forårsaker, bidrar til eller er direkte knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi utarbeider også en plan for å ytterligere styrke vårt arbeid for å redusere risiko på de områdene vi har identifisert. Dette inkluderer blant annet:

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess hvor formålet for oss i Schibsted og FINN er reell forbedring for mennesker i vår egen virksomhet og leverandørkjede.

Ønsker du mer informasjon send en e-post til apenhetsloven@finn.no