Hvorfor skal du ta vare på tingene dine?

Hvorfor skal du ta vare på tingene dine?

Som forbrukere har vi mulighet til å ta valg som er smarte både for oss selv og samfunnet. Å kjøpe brukt fremfor nytt, er et slikt valg. Ved å øke tilgjengeligheten av varer som er i god stand, bidrar vi til flere kjøpere og selgere i bruktmarkedet. Det er bra for lommeboken og for miljøet.

Ta vare på det du har er et prosjekt Naturvernforbundet har initiert, og som FINN har blitt invitert til å bli med på. Prosjektet er en opplysningskampanje som skal inspirere folk til å ta bedre vare på det vi har, og det er noe vi i FINN heier skikkelig på! Smart bruk av tingene dine er bra for miljøet, og det er bra for lommeboken din.

- Nordmenns forbruk av energi og ressurser er så høyt at vi ville trengt over tre jordkloder hvis alle skulle ha levd som oss. For å møte klimautfordringene og tapet av naturmangfold må vi gjøre endringer i hvordan vi lever i dag.

- Ved å ta vare på det du har bidrar du positivt til miljøet, samtidig som du kan forlenge levetiden til noe du er glad i og lære deg noe nytt og nyttig som du kan lære vider, sier Astrid Johanne Svensson, som er prosjektleder for “Ta vare på det du har” i Naturvernforbundet.

For FINN har kampanjen blitt en viktig påminnelse i bruk og kast-samfunnet vårt, og at vi må få en økt bevissthet rundt det vi allerede eier. Ved å øke tilgjengeligheten av produkter som er i god stand, kan det bidra til at enda flere får øynene opp for de mulighetene som gjenbruk gir.

- Vi i FINN synes at dette initiativet er viktig. Vi brenner for gjenbruk. Og det gjør nordmenn også. Vi er med andre ord en stor gjeng her i Norge som ønsker å kjøpe brukt. Vi ønsker å inspirere folk til å ta bedre vare på tingene sine, fordi gjenbruk er bra for miljøet og fordi det bidrar til økt kvalitet i et bruktmarked. Kanskje klarer vi å gå fra et bruk og kast-samfunn til et bruk og bytt-samfunn, sier Kathrine Opshaug Bakke, produktdirektør for FINN torget.

  • TA VARE PÅ DET DU HAR: Produktdirektør for FINN torget, Kathrine Opshaug Bakke, tror det kan bli et enda bedre bruktmarked om flere tar vare på tingene sine. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Foto: Caroline Roka/FINN

    TA VARE PÅ DET DU HAR: Produktdirektør for FINN torget, Kathrine Opshaug Bakke, tror det kan bli et enda bedre bruktmarked om flere tar vare på tingene sine. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Foto: Caroline Roka/FINN

Et aktivt bruktmarked er bærekraftig

Tar du bedre vare på ting du kjøper, blir de også lettere å få solgt senere. Dette er igjen med på å skape et bedre bruktmarked, som også er positivt for miljøet.

I 2018 ble det lagt ut nesten 8 millioner annonser på FINN torget - en økning på godt over 12 prosent fra 2017. Samtidig får bruktmarkedet rundt 25 millioner besøk hver måned - en vekst på nesten 10 prosent siden året før, noe som viser at stadig flere av oss er opptatt av gjenbruk. Tilsvarende tall ser vi på Google trend, hvor interessen for gjenbruk har økt over tid.

Møbler er den største kategorien på Torget, og der det omsettes flest varer, men både kleskategorien og klær, leker og utstyr innen kategorien foreldre og barn vokser sterkt. Hvis alle disse produktene blir tatt godt vare på, blir det enda lettere å få solgt, noe som igjen skaper et enda bedre bruktmarked.

- Det ligger et stort potensial i å få et enda bedre bruktmarked om folk tar bedre vare på tingene sine. Da får tingene et lenger liv og de kan brukes av flere. Samtidig ser vi at blant tingene som selges på FINN, er det tingene som er i god stand og kvalitet som er mest attraktive, forklarer Bakke.

Når ting først er produsert handler det om å få bruksfasen til å vare lenger før det blir til avfall. Utstyr til baby og barn er eksempler på ting som ikke har så lang bruksfase hos hver familie, og som kan ha stor nytteverdi for andre. Jo bedre tilstand utstyret er i, dess mer sannsynlig er det at noen andre vil overta det – og velge og kjøpe brukt, istedenfor nytt.

- Hvis vi tar godt vare på det vi har, slipper vi å kjøpe nytt – eller andre kan ha glede av det om du velger å selge det videre. Sykkelen til 5-åringen, for eksempel. Snart er den for liten, men noen andre kan ha glede av den. Da er det bra om den er tatt godt vare på, og er i god stand. Ved å ta vare på det du har kan de leve lenger, også når du ikke lenger trenger det – eller vil bytte det ut, avslutter Kathrine Opshaug Bakke.