Trapp / Heis

Hva skal gjøres?

Design og papirarbeid trapp

Grovarbeid trapp

Bygge / sette inn trapp

Vedlikehold av trapp

Heis

Beskrivelse og bilder

Hvor skal oppdraget utføres?