Kjøkken

Hva skal gjøres?


Design og papirarbeid

Grovarbeid

Mur- og støpearbeid

Rør og vann

Elektrisitet og belysning

Snekkerarbeid

Kjøkkenfornying

Maling og overflate

Andre oppgaver

Beskrivelse og bilder

Adresse- og kontaktinformasjon