Loft og kjeller

Hva skal gjøres?


Planlegging og grovarbeid

Arbeidsområder

Beskrivelse og bilder

Hvor skal oppdraget utføres?