Nybygg og tilbygg

Hva skal gjøres?


Bygningstype

Papir, søknad og ledelse

Grunnarbeid

Fundament- og støpearbeid

Oppføring av bygg

Beskrivelse og bilder

Hvor skal oppdraget utføres?