Melding fra FINN.no

  • Har du fått en mistenkelig epost?

    Har du fått en mistenkelig epost hvor du blir bedt om å bekrefte identitet eller verifisere kontoinformasjon? Disse epostene kommer ikke fra FINN.no og kan slettes. Du kan lese mer på våre hjelpesider.

Nybygg og tilbygg

Hva skal gjøres?


Bygningstype

Papir, søknad og ledelse

Grunnarbeid

Fundament- og støpearbeid

Oppføring av bygg

Beskrivelse og bilder

Adresse- og kontaktinformasjon