Gulv

Hva skal gjøres?

Grovarbeid

Legge gulv

Gulvbelegg / tepper

Isolasjon / lyd / varme

Behandling av tregulv

Beskrivelse og bilder

Hvor skal oppdraget utføres?