Alarm og overvåkning

Hva skal gjøres?

Alarm / overvåkning

Beskrivelse og bilder

Hvor skal oppdraget utføres?