Låsesmed

Hva skal gjøres?

Dør

Vindu

Annet

Beskrivelse og bilder

Hvor skal oppdraget utføres?