Rammer og kunst

Hva skal gjøres?

Montering

Innramming

Beskrivelse og bilder

Hvor skal oppdraget utføres?