Møbeltapetserer

Hva skal gjøres?

Design og planlegging

Produksjon / søm

Reparasjon / restaurering

Beskrivelse og bilder

Hvor skal oppdraget utføres?