Gips og stukkatur

Hva skal gjøres?

Lage nytt

Vedlikehold

Beskrivelse og bilder

Hvor skal oppdraget utføres?