Gjerde og port

Hva skal gjøres?

Design og papirarbeid

Gjerde / port

Beskrivelse og bilder

Hvor skal oppdraget utføres?