Steinlegging

Hva skal gjøres?

Planlegging og design

Grovarbeid

Legge stein

Bygge med stein

Annet

Beskrivelse og bilder

Hvor skal oppdraget utføres?