Melding fra FINN.no

  • Har du fått en mistenkelig epost?

    Har du fått en mistenkelig epost hvor du blir bedt om å bekrefte identitet eller verifisere kontoinformasjon? Disse epostene kommer ikke fra FINN.no og kan slettes. Du kan lese mer på våre hjelpesider.

Steinlegging

Hva skal gjøres?

Planlegging og design

Grovarbeid

Legge stein

Bygge med stein

Annet

Beskrivelse og bilder

Adresse- og kontaktinformasjon