Sprenging, boring og sanering

Hva skal gjøres?

Sprenging / pigging

Boring

Sanering

Betongsaging

Beskrivelse og bilder

Hvor skal oppdraget utføres?