Solskjerming

Hva skal gjøres?

Solskjerming

Beskrivelse og bilder

Hvor skal oppdraget utføres?