Ventilasjon, klimaanlegg og varme

Hva skal gjøres?

Ventilasjon

Målinger

Varme / fyring

Beskrivelse og bilder

Hvor skal oppdraget utføres?