Miljø, avfall og skadedyr

Hva skal gjøres?

Forarbeid

Asbest

Radon og inneklima

Avfall

Skadedyr

Råte og sopp

Beskrivelse og bilder

Hvor skal oppdraget utføres?