Melding fra FINN.no

  • Har du fått en mistenkelig epost?

    Har du fått en mistenkelig epost hvor du blir bedt om å bekrefte identitet eller verifisere kontoinformasjon? Disse epostene kommer ikke fra FINN.no. Du kan lese mer på våre kundeservicesider.

Miljø, avfall og skadedyr

Hva skal gjøres?

Forarbeid

Asbest

Radon og inneklima

Avfall

Skadedyr

Råte og sopp

Beskrivelse og bilder

Adresse- og kontaktinformasjon