Skjul meldingen
Melding fra FINN.no

  • Endring av passord

    FINNs innloggingsløsning SPiD er oppdatert, og sikker å bruke. På generelt grunnlag anbefales det å skifte passord regelmessig. 

Miljø, avfall og skadedyr

Hva skal gjøres?

Forarbeid

Asbest

Radon og inneklima

Avfall

Skadedyr

Råte og sopp

Beskrivelse og bilder

Adresse- og kontaktinformasjon