Maler / Tapetserer

Hva skal gjøres?

Forarbeid

Malearbeid

Beskrivelse og bilder

Hvor skal oppdraget utføres?