Restaurering av terrasse

Omtale fra oppdragsgiver

Vi hyret Membranmannen til stor restaurering, og var ekstremt misfornøyde. Flisleggingen var en katastrofe, prosessen tok mange måneder mer enn avtalt og resultatet ble både stygt og uten riktig fall. Styr unna!
Det ble verre etter utført jobb.
Det ble for dyrt i forhold til kvaliteten.
De ble aldri ferdig.

Beskrivelse

Restaurering av terrasse og mur til sokkelleilighet - 0854 Oslo
Befaring nødvendig.

Vi må skifte dekke på vår terrasse. Terrassen er på 54,6 kvadrat, men entreprenør er selv ansvarlig for nødvendige kontrollmål på stedet.

Dagens dekke, inkludert to støpte blomsterkasser, fjernes og kjøres bort. Eksisterende dekke fjernes ned til eksisterende membran.

Etter vurdering av tilstanden til membranen og utbedring av membran langs kanten av terrassen legges nytt dekke. Dekket skal isoleres i henhold til kravene i teknisk forskrift.

Det skal etableres et tilstrekkelig fall.

Tilhørende takrenner demonteres og monteres tilbake når nytt dekke er lagt. Nåværende beslag demonteres og monteres evt. tilbake dersom det er hensiktsmessig. Det skal ikke støpes nye blomsterkasser.

I tillegg må muren til sokkelleiligheten restaureres. Dette er en mindre jobb, og arbeidsmengden vil tydeliggjøres ved befaring.

Arbeidet skal tilfredsstille kravene i teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven.

Arbeid som ansees som nødvendig for gjennomføringen av oppdraget, men som ikke er med i spesifikasjonen, skal opplistes og medregnes i pristilbudet. Alt nødvendig materiale, med unntak av fliser/heller, skal inkluderes i tilbudet.

Murer / Flislegger

Muring
  • Gulv / trapp
Flislegging
  • Utendørs
Pusse / rehabilitere
  • Pusse
Sparkling og membran
  • Membran
  • Anbefal bedriften

Oppdragets adresse

0854 Oslo