Veien til en trygg og sikker handel starter med å finne frem til de gode leverandørene. Vårt samarbeid med mesterbrev og forskjellige bransjeorganisasjoner bidrar til at du som forbruker kan finne ut om leverandørene har de rette kvalifikasjoner og forsikringer.

Kjente kvalifikasjonsmerker og godkjenninger


Mesterbrev

FINN oppdrag har inngått avtale om samarbeid med mesterbrev. Samarbeidet sikrer at de av tjenesteleverandørene på markedsplassen med mesterikonet har gyldig mesterbrev.

Mesterbrevs målsetninger er å:

  • styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene
  • sikre etablering og sunn drift av bedriftene
  • ivareta forbrukernes interesser

www.mesterregisteret.no


Byggebransjens våtromsnorm

Bedrifter som bruker tittelen "Godkjent våtromsbedrift" plikter å følge og holde seg oppdatert i Byggebransjens våtromsnorm. De plikter å benytte våtromssertifiserte håndverkere, og velge SINTEF-godkjente produkter, materialer og løsninger i hendhold til BVN.

www.ffv.no


Sentral godkjenning for ansvarsrett

Direktoratet for byggkvalitet er den sentrale fagmyndigheten for byggereglene. Bedrifter kan merkes med ansvarsrett i forskjellige grader, og du bør sjekke hva som gjelder for den enkelte bedrift med dette merket.

www.be.no


Registrert elektroinstallatør/elvirksomhet

Bedrifter som er registrert hos DSB omtales som ”registrert elektroinstallatør/elvirksomhet”, tidligere kalt ”Autorisert elektroinstallatør”. Bare virksomheter som er registrert i dette registeret, har tillatelse fra DSB til å utføre arbeid på elektriske anlegg.

www.dsb.no


Godkjent renholdsbedrift

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester må være godkjent av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent. Alle godkjente renholdsvirksomheter er registrert i et sentralt register som er tilgjengelig på www.arbeidstilsynet.no.

http://www.arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret


Mva-registrert

Mva-registrerte virksomheter kan inkludere mva i salgsprisen på sine varer og tjenester.

Hvorfor benytte en leverandør som er tilknyttet en bransjeorganisasjon?


Fordi bransjeorganisasjonene:

  • er landsomfattende organisasjoner tilsluttet Byggenæringens landsforening og NHO
  • samarbeider med Forbrukerrådet for å fremme seriøsitet og kvalitet i byggebransjen
  • tilbyr forsikringsordninger for medlemsbedriftene

FINN samarbeider med byggebransjen


Byggmesterforbundet

Landsdekkende organisasjon for profesjonelle byggefirmaer som tilbyr faglig etterutdanning, juridisk bistand, forsikrings- og garantiordninger til sine medlemsbedrifter. Det bidrar til høy kompetanse, god kvalitet og seriøsitet.

www.byggmesterforbundet.no


Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund - MLF

Organiserer mesterbedrifter innenfor maler- og gulvleggerfaget. Gjennom faglig dyktighet og gode rutiner leverer våre medlemsbedrifter i henhold til avtale med forventet kvalitet. Alle våre medlemsbedrifter er dekket av MLFs egen forbrukergaranti.

www.mlf.no


Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund - VBL

VBL er en medlemsorganisasjon for ventilasjons- og blikkenslagerbedrifter. Alle VBL sine medlemmer innehar høy faglig kompetanse innen tak, fasade og ventilasjon.

www.vbl.no


Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg – EBA

EBA er en landsdekkende bransjeforening for entreprenører. Medlemsmassen spenner fra landets største landsdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører.

www.ebanett.no


Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge er den landsdekkende organisasjonen for rørleggerbedrifter. Det stilles strenge kvalifikasjonskrav for medlemsskap og medlemmene kan vise til færre reklamasjoner enn bedrifter utenfor organisasjonen.

www.skikkeligrorlegger.no www.nrl.no


Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører - NAML

Anlegger, drifter og vedlikeholder alle typer uteanlegg som hager, plasser og parker. Typiske arbeider er plen- og plantearbeider, lys- og vannarrangementer i tillegg til mur, kanter og belegg i naturstein og betong.

www.naml.no


Norske Murmestres Landsforening - NML

NML er en solid bransjeforening med lange tradisjoner. NML har ansvaret for murerfaget som består av mur-, puss- og flisarbeider.

www.norskemurmestre.no


Takentreprenørenes Forening - TEF

Takentreprenørenes Forening er en bransjeorganisasjon for tak- og membrantekkere. Våre bedrifter er spesialister på tekking av flate tak og membraner på terrasser, i våtrom og på parkeringsdekker. Tekker også skrå tak med takstein, plater eller torv.

www.taktekker.no


Foreningen for EL- og IT-bedriftene - NELFO

Foreningen for EL- og IT-bedriftene - er bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter som arbeider med installasjon innenfor elektrofagene i Norge. Som bransjeorganisasjon arbeider NELFO for at bransjen skal utføre sine oppdrag med høy faglig kvalitet som fremmer sikkerheten i de elektriske installasjonene i Norge.

www.nelfo.no


Norsk Varmepumpeforening - NOVAP

En NOVAP-godkjent forhandler er godkjent av Norsk Varmepumpeforening i forhold til faglig kompetanse. Som forbruker kan du klage til NOVAP hvis du velger en godkjent forhandler og ikke er fornøyd med varmepumpen eller service som ytes.

www.varmepumpeinfo.no