Annonseringsregler på FINN oppdrag

Velkommen som oppdragsgiver på FINN oppdrag og FINN bedrifter!

 1. Ved å legge inn oppdragsannonse på www.finn.no aksepterer du FINN oppdrags til enhver tid gjeldende annonseringsregler. Vi oppdaterer annonseringsreglene fra tid til annen og må derfor be deg om å ta en titt her når det er noe du lurer på vedr annonsering på FINN oppdrag.

 2. FINN kommer til å fortsette utviklingen av tjenestene og slik møte sluttbrukeres og annonsørers behov, og forbeholder oss derfor retten til å endre tjenestenes utseende, inndeling og redaksjonelle innhold uten forutgående varsel.

 3. Du betaler ikke for annonsen, og vi skal gjøre vårt ytterste for å sørge for at du får svar som du finner interessante og relevante. Til gjengjeld vil FINN benytte annonsesiden, og alle andre deler av FINNs nettsted, til annonsering og andre kommersielle formål.

 4. Du er som oppdragsgiver/annonsør ansvarlig for at de opplysninger som er gitt i annonsen er korrekte og ikke strider mot gjeldende rettsregler eller private rettigheter. Du er også ansvarlig for at nødvendige godkjennelser foreligger for bruk av immaterielle rettigheter.

 5. FINNs redaksjonelle team har mulighet til å overprøve, endre og/eller slette tekster eller bilder etter eget skjønn. Vi kan f.eks fjerne eller endre innlegg som strider mot disse Annonseringsreglene, eller som forøvrig oppfattes som utilbørlige av FINN eller tredjepart.

 6. Alle elementer i FINN oppdrag og bedrifter er FINNs eiendom, også når disse er utviklet helt eller delvis på grunnlag av materiell fra oppdragsgiver/annonsør. Innholdet i konseptet kan ikke flyttes eller benyttes i andre sammenhenger uten skriftlig samtykke fra FINN.

 7. Data du som oppdragsgiver legger ut på FINN har FINN rett til å benytte i forbindelse med videreutvikling av tjenesten, profilering av FINNs tjenester og utarbeidelse av statistikk.

 8. FINN forbeholder seg retten til å bruke bilder som er lagt ut på FINNs nettsider, herunder til å lagre og fremstille nye eksemplar av det, og å gjøre det tilgjengelig for allmennheten i opprinnelig eller endret form. Dette vil primært være aktuelt i forbindelse med å lage nye tjenester på FINN som er til Oppdragsgiveres og Leverandørers beste, eller å skaffe trafikk til tjenestene. Det er i denne forbindelse viktig at du som oppdragsgiver innestår og er ansvarlig for at du har rett til å legge ut bildene på FINNs nettsider og til å overføre slik bruksrett. Dersom innholdet av bildet kan knyttes til en enkeltperson, plikter du som oppdragsgiver å ha innhentet eksplisitt forhåndssamtykke fra den avbildede til å legge ut bildene på FINNs nettsider.

 9. Vi går gjennom alle oppdrag som legges ut før publisering for å sikre best mulig kvalitet. Om det skulle være utelatelse eller feil i annonser eller feilplassering, ber vi deg ta kontakt skriftlig (e-post eller brev) med FINN. FINN fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for økonomiske tap som kunden påføres som følge av feil i oppføringen.

 10. FINN har ikke noe ansvar for oppdragsavtaler du måtte inngå på bakgrunn av de tjenester FINN tilbyr. FINN skal ikke på noen måte fremstilles, oppfattes eller betraktes som kundens, eller den potensielle oppdragsgivers, fullmektig, megler, agent eller lignende. FINN skal holdes skadesløs for ethvert krav knyttet til oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og leverandør.

 11. E-poster og meldinger som blir sendt via tjenesten FINN oppdrag blir liggende lagret hos oss en liten tid etter sending.

Noen tips til slutt!

 • Gjør overskriften så tydelig som mulig. Beskriv hva oppdraget går ut på. Leverandørene får tilsendt lister med oppdrag fra oss, og overskriften er noe av det første de ser.

 • Legg ved bilder av hvordan det ser ut nå der du vil ha noe gjort. Bilder forteller leverandøren mer enn 1000 ord og vil gjøre det enklere for leverandøren å komme med en god tilbakemelding til deg.

 • Bruk sjekkboksene til å vise detaljer og omfang og skriv en kort tekst som oppsummerer oppdraget.

Lykke til med oppdraget ditt!

Annonseringsreglene er utformet for å sikre best mulig kvalitet på tjenesten, til beste for både forbruker og leverandør. Dersom du har spørsmål om annonseringsreglene eller annonsen din, kontakt vårt kundesenter på hjelpesenter.finn.no.