Hvordan fungerer FINNs betalingsgaranti?

FINNs betalingsgaranti

FINNs betalingsgaranti er en enkel og sikker løsning for både kjøper og selger

  1. Kjøper og selger blir enige om å benytte FINN betalingsgaranti
  2. Kjøper setter inn penger på en sperret konto (FINN-PAYEX konto)
  3. Selgeren sender varen
  4. Kjøperen får varen
  5. Selger får utbetalt penger fra den sperrede kontoen
  6. Handelen er avsluttet

Dersom det oppstår en konflikt mellom kjøper og selger må kjøper varsle fra om dette via linken i kvitterings-epost fra Payex. Pengene står da låst hos payex til tvisten er løst. Dersom selger ikke svarer, betales pengene tilbake til kjøper etter syv dager.

Overføringer under 200 kr er gratis, men for større overføringer vil det komme et gebyr. Prøv PayEx kalkulator. for å beregne gebyret.