Personvernerklæring

1.      Om personvernerklæringen

Våre brukeres tillit er av største viktighet for oss, og FINN.no tar derfor ansvar for å beskytte ditt personvern.  Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern. Om du har noen spørsmål om vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger må du gjerne kontakte oss på chat på FINN.no hjelpesenter.

 

2.       Kort oversikt over behandlingen av personopplysninger

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. For enkelhets skyld, har vi laget følgende oppsummering av vår behandling av personopplysninger, men vi anbefaler at du setter deg inn i denne personvernerklæringen i sin helhet for at du skal forstå hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

 

Hvis du har registrert en brukerkonto på FINN, vil FINN.no AS kunne behandle personopplysninger om deg for å levere FINNs tjenester til deg og til å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenestene. Opplysningene kan bli delt med selskaper som er tilknyttet Schibsted Media Group for bruk til samme formål.

 

Opplysningene som samles inn for disse formålene inkluderer både opplysninger du selv oppgir (navn, e-postadresse osv.) og informasjon som samles inn gjennom bruk av tjenestene, herunder hvilke tjenester/nettsider du besøker og/eller bestiller, informasjon om posisjon og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling. Opplysningene vil kunne bli supplert med tilgjengelig informasjon fra SPiD-tilknyttede tjenester og tredjepartsaktører.

 

Hvis du ikke har registrert en brukerkonto hos SPiD, vil vi kunne lagre IP adresser for sikkerhets- og driftsformål i kortere perioder, samt anonyme data for statistiske formål, dels om bruk av tjenestene og dels teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling.

 

3.      Om Schibsteds personvernombud

Schibsted Media Group har utnevnt et eget personvernombud som oppgave å påse at all behandling av personopplysninger i virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler, samt å drive opplæring internt i virksomheten om behandling av personopplysninger. Ordningen er initiert av Datatilsynet for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om ordningen på Datatilsynets nettsider.

 

Personvernombudet er også en ressursperson for våre brukere – har du innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger kan du kontakte ombudet på personvernombud@schibsted.no.

 

4.      Grunnleggende om behandlingen av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

 

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven og medvirker til at personvernet til hver enkelt ikke blir krenket gjennom bruken av personopplysninger.

 

Behandlingsansvarlig er betegnelsen på den som primært har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. FINN.no AS er behandlingsansvarlig for personopplysinger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester.

 

5.      Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi registrerer personopplysninger om deg både ved opprettelse av en SPiD-konto og ved påfølgende bruk av brukerkontoen. Opplysningene samles inn på følgende måter:

 

a)      Opplysninger du selv gir til oss

Når du registrerer en brukerkonto hos oss og utfører en del aktiviteter som å legge ut annonser, registrere deg i CV-databasen, svare annonsører eller interessenter via e-post m.m vil du oppgi en del data som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i vår database for å yte eller sikre leveranse av den tjenesten du har bestilt, for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel.

Likeledes vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss ved å sende oss en e-post eksempelvis til kundesenteret eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten, herunder e-postadresse, telefonnummer og innholdet i epostforespørsler slik at vi kan svare på dine spørsmål. Vi lagrer også anonymiserte data om hva brukerne våre lurer på, slik at vi kan forbedre tjenestene våre.

b)      Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene

Når du bruker våre tjenester vi informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester og nettsider du besøker og hvordan du bruker dem. Informasjonen kan deles opp i følgende typer:

 

  • Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling

Gjennom tjenerlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til våre tjenester, herunder operativsystem, nettleserversjon, ip-adresser, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Denne informasjon brukes ofte i anonym og aggregert statistikk, men vi kan også koble den mot din brukerkonto. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av våre tjenester til den enheten du bruker, i tillegg til at vi kan analysere ulike måter som brukerne benytter tjenestene våre på.

 

  • Informasjon om bruk av tjenestene

Når du utfører et søk på FINN, gjennomfører en handel eller bruker tjenestene våre for øvrig, registreres denne aktiviteten automatisk i våre datalogger. Noe informasjon lagres på oppfordring av deg, så som når du lagrer annonser i lister. Vi bruker denne informasjonen blant annet til å begrense misbruk av tjenestene, for å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold tilpasset ditt bruksmønster (eksempelvis annonser i ditt nærområde).

 

  • Informasjon om posisjon

Vi beregner en geografisk posisjon ut i fra ip-adressen ved bruk av tjenestene våre, og hvis du bruker våre app-er kan vi også lagre mer nøyaktig posisjonsdata. Informasjonen brukes eksempelvis til å vise deg annonser eller annet innhold som er relevant for der du befinner deg og til å utarbeide statistikk.

 

  • Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du besøker våre tjenester bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker eksempelvis informasjonskapsler (cookies) for at du skal slippe å logge inn hver gang du besøker FINN.no. Det kan også hende at vi lagrer anonyme identifikatorer lokalt på din enhet, eksempelvis for enheter hvor vi ikke kan benytte informasjonskapsler. Disse identifikatorene fungerer i stor utstrekning på samme vis som informasjonskapslene, men kan være vanskeligere å fjerne. For å unngå at anonyme identifikatorer lagres må du eventuelt deaktivere javascript i nettleseren eller la vær å installere våre applikasjoner fra eksempelvis iTunes sin App-store

 

c)      Informasjon fra andre kilder

Vi kan fra tid til annen motta informasjon fra andre kilder som eksempelvis kunder, måleverktøy eller andre tredjeparter som hjelper oss eller dem med å forstå brukeraktivitet, dine preferanser eller generelt å forbedre tjenestene vi tilbyr. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss, slik at vi kan måle effekten på en annonse og gi deg mer relevant innhold. Informasjon fra disse kildene kan også omfatte data som ble registrert av disse før du inngikk en brukeravtale med Schibsted Payment.

 

6.      Hva brukes opplysningene til?

FINN.no behandler personopplysninger om deg for å gjennomføre avtalen med deg, til å forbedre og videreutvikle tilknyttede tjenester, herunder å tilpasse tjenestene etter brukernes antatte ønsker, og til å informere deg om nye bruksmuligheter. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og anbefalinger tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene samt for å forsøke å forutsi fremtidig atferd. Du finner mer informasjon om behandlingsformålene nedenfor.

Forstå markedstrendene

Formålet med dette er bl.a. å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle nettstedene våre, samt forbedre produkttilbudene og tjenestene våre. Slike analyser kan gjøres av FINN.no selv, eller ved at FINN.no gjør et uttrekk av opplysninger som et annet selskap gjør analyse på. Hvis det utleveres personopplysninger til andre selskaper for slike analyseformål, vil dette være underlagt såkalte databehandleravtaler med krav om konfidensialitet, at opplysningene ikke brukes til andre formål og slettes etter bruk m.m.

 

Forbedre brukeropplevelsen

Vi benytter det innsamlede datagrunnlaget for å gi deg mer brukervennlige tjenester. Vi vil eksempelvis kunne følge med på om brukere med en bestemt nettleser eller mobiltelefon har problemer med å sette inn annonser, slik at vi kan forbedre grensesnittet vårt. Opplysningene som behandles for dette formålet vil normalt brukes aggregert og anonymisert, men vi har også muligheten til å bruke denne typen opplysninger for å yte brukerstøtte til den enkelte bruker ved tekniske problemer og lignende.

 

Personlig tilpassede tjenester, anbefalinger og markedsføring

Vi ønsker å gi deg anbefalinger og tjenestetilpasninger basert på din brukeratferd på nett. Det kan for det første bli gitt anbefalinger om andre rubrikkannonser og tjenester basert på din aktivitet på FINN. Vi kan også anbefale produkter og tjenester basert på hva andre brukere med liknende bruksmønster som deg har kjøpt. Informasjonen gjør også at vi kan levere digitale annonsekampanjer tilpasset den enkelte bruker på tvers av Schibsted Media Groups ulike tjenester. Annonsører som får tilgang til den type data er underlagt strenge bruksbegrensninger som blant annet sier at informasjonen ikke skal kunne brukes til andre formål enn å annonsere på våre nettsider.

 

Sentral lagring

Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre tjenester, lagres i en sentral lagringsenhet for å kunne følge og forstå aktiviteten på tvers av Schibsteds selskaper i relasjon til de øvrige formålene.

 

Begrense misbruk av tjenestene

Vi benytter informasjon knyttet til brukernes aktiviteter og teknisk data for å begrense ulike former for misbruk av våre tjenester. Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, «spamming», hets- og sjikane, forsøk på å logge på andres brukerkontoer samt handlinger som er forbudt etter norsk lov.

 

7.      Deling av informasjon

Opplysninger om din bruk av tjenestene kan bli utlevert til andre selskaper i Schibsted Media Group til bruk for samme formål som de ble innsamlet for. Så langt det er mulig vil opplysningene bli utlevert i anonymisert form, men for enkelte formål er det nødvendig at mottaker får opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg.

 

Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av FINN.nos tjenester vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det er nødvendig for å forhindre ytterligere svindel, eller informasjonen er nødvendig for å avklare konkrete tvister om annonseobjektet, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav f.

 

FINN.no AS vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen med mindre vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller vi har innhentet ditt samtykke. Dette er imidlertid ikke til hinder for at vi kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven § 15. Databehandlere som får tilgang til din personinformasjon i forbindelse med levering av tjenester til FINN.no  (eksempelvis når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner eller lagre informasjon på en webserver) er underlagt taushetsplikt, og de har ikke lov å bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelsen av tjenester for oss.      

 

8.      Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.  I tillegg vil du som bruker når som helst kunne be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til (eksempelvis et abonnement) eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen). Informasjon i annonser som er publisert for allmennheten på FINN.no vil uansett lagres i opptil fem år for bidra til å avklare tvister om annonseobjektet, eksempelvis om partene er uenige om hva som stod i annonsen om garanti, kilometerstand osv. Anonymiserte versjoner av publiserte annonser vil også tas vare på i et historisk arkiv.

 

9.      Innstillinger for behandling av brukerdata

Dersom du ønsker å begrense lagring og behandling av opplysninger ut over det som er nødvendig for å levere tjenester som du har bestilt, kan du gjøre dette via følgende lenker:

https://payment.schibsted.no/account/privacy

http://finnno.d3.sc.omtrdc.net/optout.html?locale=nb_NO

http://www.audiencescience.com/privacy/

 

Du kan også ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine eller få innsyn ved å kontakte vårt kundesenter.

 

10.      Sikring av personopplysninger:

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

 

For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til din brukerkonto kan FINN.no bruke eksterne tjeneste for å identifisere hvilken enhet du bruker når du logger inn. Ved tjenetstene vil vi kunne sende data både til din egen enhet og identifikasjonstjenesten for å kunne gjenkjenne deg som bruker, samt få informasjon om eventuelt misbruk av tjenester via den aktuelle enheten. Informasjonen brukes til å forebygge uønsket aktivitet, og hjelper blant annet med å avsløre at andre forsøker å logge seg på din brukerkonto for å legge ut svindelannonser. Dersom FINN.no identifiserer misbruk av tjenesten kan vi i noen tilfeller dele informasjon knyttet til din enhet og ip-adresse med identifikasjonstjenesten for å begrense muligheten for ytterligere misbruk fra enheten, men vi vil ikke dele identifiserbare opplysninger som personalia eller e-postadresser.

 

11.      Særlig om barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 års alder.

 

Hvis barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger, eksempelvis ved å legge ut annonser, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss som angitt nedenfor.

 

12.      Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler og annen teknologi

Vi jobber vi kontinuerlig med brukeropplevelsen på våre nettsider. Derfor samler vi forskjellige typer informasjon fra våre brukere, slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort og hvilken nettleser som ble brukt. Vi bruker også ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre. Teknologien brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenester skal fungere , dels for at det skal være lettere for deg å bruke tjenesten og dels for at vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle tjenestene våre. Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi kan benytte slike verktøy, med mindre du deaktiverer verktøyene eksempelvis ved å endre innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren din eller deaktiverer et tredjepartsverktøy ved å klikke på en opt out lenke.

 

Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din PC/mobiltelefon/nettbrett og som hjelper oss å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg. Informasjonskapslene kan eksempelvis inneholde brukerinnstillinger og informasjon om hvordan du har surfet på og brukt våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist og tilsvarende atferd hos nettsteder vi har et samarbeid med.

 

Det finnes forskjellige typer informasjonskapsler:

 

En sesjonsbasert informasjonskapsel lagres bare i arbeidsminnet på din datamaskin (RAM), og varer bare så lenge som nettleserøkten din. Når du stenger alle åpne nettleservinduer, eller slår maskinen helt av, vil den sesjonsbaserte informasjonskapselen bli borte for alltid.

 

En vedvarende informasjonskapsel lagres på harddisken i din datamaskin inntil en bestemt dato, som kan være i morgen, neste uke, eller neste år. Vedvarende informasjonskapsler blir liggende på maskinen inntil de enten a) utløper, b) overskrives av nye informasjonskapsler, eller c) du fjerner dem manuelt.

 

Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet i våre tjenester, kanskje også at de ikke fungerer som forutsatt.

 

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Vi bruker informasjonskapsler for å forenkle bruken av våre tjenester og for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på våre nettsider, for å samle statistikk og for å forbedre våre tjenester. I tillegg kan vi bruke informasjonskapsler fra tredjeparter for å måle og analysere trafikken og bruken nettsidene våre, spore atferd for å bygge målgrupper for markedsføringsformål, forenkle annonsestyring og forbedre funksjonaliteten på nettsidene.

 

Informasjonskapslene gjør det mulig for oss å:

a) Gjenkjenne enheten din slik at vi kan tilpasse våre tjenester og innstillinger basert på dine antatte preferanser

b) Tillate bruk av spesialfunksjoner som for eksempel muligheten til å lagre annonser og varsler

c) Beholde konteksten når du navigerer frem og tilbake mellom nettsidene våre, eksempelvis ved bestilling og betaling av tjenester

d) Beregne og rapportere totalt antall brukere og trafikk

e) Utvikle og forbedre nettstedet og samarbeidende nettsteder i Schibsted Media Group gjennom å forstå hvordan de brukes

f) Bygge segmenter og målgrupper for markedsføringsformål og til å målrette reklame

g) Redusere reklame som er irrelevant for visse målgrupper

 

Hva med informasjonskapsler fra annonsører og andre tredjeparter?

Når du bruker våre tjenester kan annonsører og andre tredjeparter kunne plassere informasjonskapsler for å kunne måle og analysere effekten på bannerannonsering. Vi har utarbeidet strenge retningslinjer for hvordan slike aktører kan samle inn og bruke data om våre besøkende. Retningslinjene bestemmer at tredjeparter ikke skal samle inn data på våre nettsider for å bygge profiler, interessegrupper eller på andre måter spore atferd for å kunne målrette annonser. Data kan kun samles inn for å analysere og måle effekten av annonseringen, herunder telle antall annonsevisninger, klikk og konvertering. Informasjonskapsler og annen sporingsteknologi får heller ikke assosieres med personopplysninger uten særskilt samtykke fra brukeren.

 

Hvordan kan jeg se hvilke informasjonskapsler lagres i nettleseren?

I innstillingene til nettleseren finner du som regel en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret, slik at du kan få oversikt og eventuelt slette uønskede informasjonskapsler. Nettleseren lagrer normalt alle informasjonskapsler i en bestemt mappe på harddisken, slik at du også kan undersøke innholdet i mer detalj.

 

Det finnes også tjenester som er utviklet særskilt for at brukere skal kunne følge med på informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer. Se eksempelvis www.ghostery.com eller www.disconnect.me.

 

Andre relevante teknologier

Vi kan også bruke nettbøyer/pikseletikketter for å forenkle bannerannonsering på våre nettsider. Disse filene kommer fra vårt annonsenettverk og vår trafikkleverandør, og sporer aktiviteten på ulike nettsteder. Filene gjør at annonsesystemet kjenner igjen informasjonskapsler eller anonyme identifikatorer på din enhet for å kunne forstå hvilke annonser som skal vises eller hvilke annonser som har vært vist i nettleseren

 

Sist oppdatert: 22. april 2016