Norsk Lundehundklubb

NORSK LUNDEHUND er en gammel norsk rase som ble brukt til fangst av lundefugl langs kysten av Norge. Med sine anatomiske særegenheter skiller den seg ut som en av verdens mest spesielle hunderaser. Norsk Lundehund Klubb ble stiftet i 1962, med hensikt å bevare rasen som den gang var veldig fåtallig. I dag er det noe over 500 lundehunder i Norge. Klubbens formål er å fremme best mulig utvikling av rasen. Vi arbeider for å bevare rasen ut i fra rasebeskrivelse og opprinnelig bruksegenskaper, og å bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt vel tilpassede individer.

Hjemmeside
www.lundehund.no
Telefon
74 82 13 23
Epost
styre@lundehund.no
Adresse
Hyllanvegen 2
7517 HELL
31 følger firmaet
1 treff
Liste
Galleri
kr 12 000,-
Norsk Lundehundklubb
Sted
Sandnes
Oppdatert
16.03.2015 18:50