Leiskjærgrunnen Flora Kommune, januar 2011

Utdypning farled.