Arbeider langs veier

Her opprydding etter ulykke for Mesta